przyczyny rozbicia dzielnicowego

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Historia

przyczyny rozbicia dzielnicowego

help!!!
28-11-2004 18:11

Hiho

23-07-2014 05:41:34

Hiho

Hiho!


Testament Bolesława nie dzielił Polski. O przyszłym rozpadzie kraju zdecydowały nie tyle postanowienia władcy, co późniejsze decyzje Polskich elit politycznych. To, co się stało w Polsce w następnych latach, było zgodne z tendencjami ogólnoeuropejskimi. Decentralizacja wynikała z rozwoju gospodarczego i społecznego, a także ze sposobu sprawowania władzy. Bolesław Krzywousty umiera w 1138 r. Data jego śmierci uważana jest za koniec wczesnośredniowiecznej monarchii piastowskiej i początek blisko dwustuletniego rozbicia dzielnicowego.
Jednoczenie jej udało się dopiero Władysławowi Łokietkowi.

Autor pracy: IRENA


np
29-11-2004 15:47
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.70