zadania z genetyki

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

zadania z genetyki...
Napisano 05-02-2007 18:43
proszę o pomoc w rozwiązaniu tych zadań:
1. Allel warunkujący czarną sierść królików dominuje nad allelem barwy białej. Krzyżowano ze sobą osobniki homozygotyczne o czarnej sierści z osobnikami homozygotycznymi o sierści białej. Podaj:
a) genotyp rodziców (zapisz go, stosując symbole literowe)
b) genotyp i fenotyp potomstwa
Wyjaśnij wynik tej krzyżówki
2. Podaj prawdopodobieństwo uzyskania cechy dominującej w potomstwie, jeśli cecha ta wywołana jest przez jeden gen, a każdy z rodziców ma po dwa różne allele tego genu.
3. Skrzyżowano 2 długoskrzydłe osobniki pewnego gatunku owadów. W potomstwie uzyskano 90 owadów o długich skrzydłach i 30 owadów o krótkich skrzydłach.
a) określ i uzasadnij, czy cecha „krótkie skrzydła” jest dominująca czy recesywna
b) podaj genotypy owadów, które skrzyżowano
c) uzasadnij pojawienie się osobników o krótkich skrzydłach w potomstwie owadów długoskrzydłych
d) podaj treść prawa, które wyjaśnia wynik tej krzyżówki
4. Ciemna barwa oczu jest dominująca nad błękitną. Allele barwy oczu znajdują się na autosomach. Przyjmując, że za barwę oczu odpowiada jedna para genów, odpowiedz na poniższe pytania i uzasadnij odpowiedzi
a) czy rodzice o ciemnych oczach mogą mieć dziecko błękitnookie?
b) czy rodzice o oczach błękitnych mogą mieć dziecko ciemnookie?
5. Niebieskooki mężczyzna, którego rodzice mieli oczy piwne, ożenił się z ciemnooką kobietą, której ojciec miał oczy niebieskie, a matka piwne. Dziecko z tego małżeństwa miało oczy niebieskie. Zapisz genotypy wszystkich członków rodziny.
1...
Napisano 22-05-2018 10:10:39
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
1...
Napisano 05-02-2007 19:08
, przez mork
1)
A-ciemna siersc
a- biala siersc
a) AA, aa
b) Aa, czarna siersc

2)
prawdopodobieństwo wynosi 75%. Wystarczy zrobić krzyżowke Aa x Aa i policzyc jaki % calosci stanowia osobniki o fenotypie
dominującym .Można to tez policzyc z prawa H-W.

3)
V- dlugie skrzydla
v-krotkie skrzydla
a)krókie skrzydla to cecha recesywna bo jest mniej osobniko z tą cechą
b) Vv x Vv
c) rodzice są heterozygotami wiec w potomstwie pojawia sie homozygoty
d)chodzi tu o I prawo Mendla

4)
a)TAK
b)NIE

5)
A-oczy piwne
a-oczy niebieskie
mezczyzna - aa
kobieta Aa
dziecko - aa
rodzice mężyczzny - Aa
rodzice kobiety AA/aa albo Aa/aa
dzięki, rozwiązałam te zadania. Mam ...
Napisano 06-02-2007 15:22
dzięki, rozwiązałam te zadania. Mam jeszcze pytanie o wskazówki dotyczące rozwiązania tych zadań:
1. Skrzyżowano ze sobą świnki morskie o czarnej krótkiej sierści. Otrzymano potomstwo o sierści: czarnej krótkiej - 250, czarnej długiej - 87, białej krótkiej - 82, białej długiej - 24.
a) podaj, które allele są dominujące, a które recesywne. Oznacz je symbolami.
b) określ genotypy rodziców
c) wykonaj schematyczny rysunek przedstawiąjący rozmieszczenie alleli barwy i długości sierści na chromosomach w komórce diploidalnej.
d) podaj treśc prawa, które wyjaśnia wynik tej krzyżówki.
2. Płeć muszki owocowej (a także człowieka) warunkuje obecność odpowiednich chromosomów płci. Muszki samice mają dwa jednakowe chromosomy płci - XX, samce zaś różne - XY. Udowodnij, że za płeć potomstwa odpowiada ojciec dzieci (przynajmniej w przypadku muszki owocowej i człowieka).
[/b]
1...
Napisano 06-02-2007 18:09
, przez mork
1)
a)
A-czarna a-biala
B-krotka b-dluga
b) AaBb x AaBb
c)narysuj 2 chromosomy i na jednym zaznacz allele AB i na drugim ab
d)II prawo Mendla

2)matka ma 2 chromosomy X wiec przekaze je wszystkim dzieciom. Ojciec ma X albo Y - w zaleznosci od tego jaki chroomosom trafi do zygoty powstanie samiec albo samica. Matka nie ma na to wplywu bo ma 2 takie same chromosomy.
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.89