komórka. teoria endosymbiozy

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Biologia

komórka. teoria endosymbiozy

teoria endosymbiozy zakłada, że mitochondria i chloroplasty są przekształconymi w procesie ewolucji mikroorganizmami, które dostały się do wnętrza komórki praeukariotycznej drogą fagocytozy, przy czym nie uległy stawieniu, ecz przekształciły się w wymienione wcześniej organella.
Spośród podanych niżej zdań zaznacz dwa, które stanowią argumenty przemawiające za teorią engosymbiozy:
1. Plastydy są spotykane w kom. roślinnych i bakteryjnych.
2. Mitachondria są spotykane we wszystkich kom. oddychających tlenowo.
3. Mitochondria i plastydy zawierają własną informację genetyczną w postaci DNA.
4. Jedynie mitochondria zawierają ezymy umożliwiające przeprowadzenie oddychania tlenowego
5.Kom. eurariotyczna potrafi sama wytwarzać nowe mitochondria na drodze syntezy potrzebnych składników.
6. Niektóre formy plastydów mogą być bezbarwne.
7.Analiza sekwencyjna białek mitochondrialnych i plastydowych wskazuje na ich bliskie pokrewieństwo z prokariotami.
07-02-2007 15:12

3,7

18-04-2014 15:07:59

3,7

3,7
07-02-2007 16:00

dziękuje bardzo za pomoc :D

dziękuje bardzo za pomoc :D
07-02-2007 21:32
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.60