Choroba Downa

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Biologia

Choroba Downa

Szukam pracy na biologie na temat choroby downa. Chcialabym Niezadlugiego ale za to tresciwego opisu tej choroby; na czym polega skad sie bierze, czemu itp. DZIEKI z gory!
04-12-2004 22:32

choroba downa (inaczej mongolizm) polega

18-04-2014 12:33:48

choroba downa (inaczej mongolizm) polega

choroba downa (inaczej mongolizm) polega na trisomii 21. pary chromosomow, tzn. ze w tej parze zamiast dwoch sa trzy chromosomy
06-12-2004 23:24

Napisze jedną rzecz, która może ci się

Napisze jedną rzecz, która może ci się przydać - podczas wybuchu elektrowni atomowej w czarnobylu przez promieniowanie rodziło się durzo dzieci z zespołem downa
12-12-2004 17:06

Zespół Downa - Choroba genetyczna

Zespół Downa - Choroba genetyczna spowodowana obecnością dodatkowego chromosomu w 21 parze homologicznej (trisomia 21 chromosomu). Dzieci cierpiące na zespół Downa są upośledzone umysłowo, mają charakterystyczny wygląd i często wykrywa się u nich różne wady narządów wewnętrznych. Kobiety powyżej 40 roku życia mają większe ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa w porównaniu z młodymi kobietami.
http://www.biologia.pl/slownik/Zespol_Downa.phtml

Zespół Downa to zestaw charakterystycznych cech fizycznych i psychicznych, które powstają wskutek błędu genetycznego. W jądrze każdej prawidłowej komórki człowieka (poza płciowymi) są zawsze 23 pary chromosomów. U osób z zespołem Downa w 21 parze znajduje się dodatkowy, trzeci chromosom. Przyczyną jest nieprawidłowy genotyp w komórce rozrodczej (jaju bądź plemniku).

Dodatkowy chromosom jest obecny już w pierwszym stadium rozwoju komórki. Zawarta w nim informacja genetyczna od samego początku zakłóca zapisany w genach plan budowy narządów dziecka. Zakłócenie może dotyczyć każdego układu i każdego etapu rozwoju fizycznego, który związany jest z informacjami zawartymi w chromosomie 21, ale nie jest ono całkowite. Dlatego osoby z zespołem Downa mają dużo więcej cech normalnych niż patologicznych.

Cechy charakterystyczne

Zespół Downa dość łatwo zdiagnozować, kiedy dziecko jest maleńkie, wiążą się bowiem z nim pewne bardzo charakterystyczne cechy: znaczna część dzieci dotkniętych tą chorobą ma słabe napięcie mięśniowe i sprawia wrażenie wiotkich. Najczęściej oczy są nieco skośne, grzbiet nosa płaski, a kości policzkowe nieco odstające. Na skutek wolniejszego rozwoju czaszki młodzi ludzie z zespołem Downa nie wyglądają na swój wiek.

Badania dowodzą, że 30-40 procent dzieci z tym schorzeniem cierpi na jakąś postać wady serca. Dość częste są u nich wady słuchu, zdarzają się również wady wzroku, a także zakłócenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego. Duży kłopot może sprawiać też sucha skóra, wymagająca szczególnej pielęgnacji.

Dzieci wolniej się rozwijają - później zaczynają siadać, stawać i chodzić, wolniej reagują na bodźce, mają osłabione czucie dotyku, bólu, temperatury.

Na całym świecie

Zespół Downa występuje we wszystkich krajach, u ludzi różnych ras. Badacze nie udowodnili jego związku z przebytymi chorobami, dietą, klimatem itp. Ustalono natomiast związek pomiędzy zwiększonym ryzykiem poczęcia dziecka dotkniętego tym schorzeniem a zaawansowanym wiekiem rodziców. Dla matek dwudziestoletnich ryzyko wynosi 1 do 2000, dla trzydziestopięcioletnich 1 do 800, a po 35. roku życia gwałtownie wzrasta, by w wieku 45 lat osiągnąć wskaźnik 1 do 45.

Genetyka niewiele więcej może powiedzieć na temat zespołu Downa. Jedno jest pewne: pomimo wielu wspólnych cech typowych dla ludzi z tym zaburzeniem, zachodzą między nimi także wielkie różnice.

Cliff Cunningham w książce "Dzieci z zespołem Downa" pisze: "Od prawie wszystkich dzieci z zespołem Downa można oczekiwać rozwoju aż do późnego wieku młodzieńczego i wczesnej dorosłości oraz uczenia się nowych umiejętności i przyswajania wiedzy przez większość życia. Rozwój zaznacza się okresami mało widocznych postępów i okresami postępów szybkich. Jeżeli mają zapewnioną dobrą opiekę zdrowotną, poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego i wczesną edukację, większość z nich będzie należała do kategorii umiarkowanie lub lekko upośledzonych umysłowo. Większość osiągnie względną samodzielność, rozwinie mowę w stopniu wystarczającym do komunikowania się, rozszerzy wachlarz zainteresowań i zajęć własnych".

http://kobieta.gazeta.pl/edziecko/1,54938,1396498.html
29-04-2005 13:55
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 2.14