Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Diamagnetyki, paramagnetyki, ...
Napisano 09-04-2005 16:03
Diamagnetyki, paramagnetyki, ferromagnetyki - definicja, zastosowanie i wykorzystanie.
FERROMAGNETYKI to ciała wykazujące ...
Napisano 23-06-2018 04:20:48
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
FERROMAGNETYKI to ciała wykazujące ...
Napisano 10-04-2005 11:20
FERROMAGNETYKI to ciała wykazujące szczególne właściwości magnet. dzięki uporządkowanej strukturze elementarnych momentów magnet. (ferromagnetyzm); cechuje je bardzo duża przenikalność magnetyczna i nieliniowa zależność namagnesowania od natężenia pola magnet. (magnetyczna histereza). Podstawowe parametry charakteryzujące ferromagnetyki to: namagnesowanie spontaniczne, siła (pole) koercji, przenikalność magnet. oraz temperatura Curie (Curie punkt), powyżej której ferromagnetyki stają się paramagnetykami; rozróżnia się ferromagnetyki twarde (duża siła koercji) i miękkie (mała siła koercji); monokryształy ferromagnetyków wykazują silną anizotropię magnet. (tzn. zależność właściwości magnet. od kierunku w krysztale). Do ferromagnetyków należą m.in.: żelazo, kobalt, nikiel oraz niektóre stopy; ferromagnetyki znajdują olbrzymie zastosowanie prakt., np. w technice radiowej i mikrofalowej, elektroakustyce, komputerach.

PARAMAGNETYKI to substancje, które magnesują się pod wpoływem zewnętrznego pola magnetycznego. Po usynięciu zewnętrznego pola substancje te tracą swoje namagnesowanie.Do paramagnetyków należą m.in. tlen (O2), tlenek azotu(II) (NO), lit, sód, potas, magnez, wapń, glin, roztwory wodne soli zawierających jony pierwiastków przejściowych, niektóre z tych soli w postaci krystalicznej.

DIAMATYKI to substancje, które magnesują się pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego, przeciwnie do tego pola, w efekcie czego są z niego wypychane. Namagnesowanie znika po usunięciu zewnętrznego pola. Diamatyki ustawiają się prostopadle do kierunku pola magnetycznego. :wink:
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.59