Jakie są zalety i wady elektrowni wodnej, wiatrowej, słonecz

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Jakie są zalety i wady elektrowni wodnej...
Napisano 18-09-2007 00:21
Jakie są zalety i wady elektrowni wodnej, wiatrowej, słonecznej, atomowej?
Odp: Jakie są zalety i wady elektrowni ...
Napisano 26-04-2018 13:41:27
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Odp: Jakie są zalety i wady elektrowni ...
Napisano 18-09-2007 19:37
, przez aann
Ogólne zalety dla elektrowni wodnych, wiatrowych i słonecznych:
- darmowa energia
- zastępowanie paliw tymi źródłami energii
- mało szkodliwe dla środowiska
- możliwość korzystania z nich w szerokiej skali na świecie
- nie emitują zanieczyszczeń do środowiska
- nieograniczona ilość energii możliwej do uzyskania
- oszczędzanie zasobów złóż energetycznych
- racjonalne gospodarowanie energią
- nie pociągają za sobą produkcji odpadów
- rosnąca efektywność i sprawność technologii
- obniżanie się kosztów produkcji
1. Elektrownie wodne
Zalety szczegółowe:
- możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni
- sztuczne zbiorniki wodne gromadzą wodę, zmniejszając ryzyko powodzi
- małe problemy przy utrzymywaniu i eksploatacji
Wady:
- deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego
- duże koszty produkcji i budowy
- duży nakład finansowy
- konieczność zalania dużych obszarów i przesiedlenia ludzi
- lokalne zmiany klimatyczne
2. Elektrownie wiatrowe
Zalety szczegółowe:
- nieskomplikowana budowa urządzeń i eksploatacja
Wady:
- hałas
- deformacja - w pewnym stopniu - krajobrazu naturalnego
- duże koszty produkcji i budowy
- duży nakład finansowy
- zapotrzebowanie na wielkie powierzchnie terenu
- ujemny wpływ na ptactwo
- niszczenie naturalnych siedlisk lądowych dla roślin i zwierząt
3.Elektrownie słoneczne
Zalety szczegółowe:
- ogniwa słoneczne nie wymagają szczególnej konserwacji poza czyszczeniem
- ogniwa słoneczne są niezawodne
Wady:
- brak pobierania energii w nocy
- wysokie koszty magazynowania energii
- stosunkowo wysoka cena ogniw słonecznych
- zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego
- lokalne zmiany klimatyczne niesprzyjające wykorzystywania energii
- trudności w magazynowaniu energii i jej koncentracji
- mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego
- instalacja ogniw zajmuje duże obszary
- duże koszty produkcji i budowy
- duży nakład finansowy
- niezbyt duża moc
4.Elektrownie jądrowe(atomowe)
Zalety:
- duża wydajność
- niskie ceny uzyskiwanej energii elektrycznej
- nie zanieczyszczają środowiska pyłami czy gazami
- przy odpowiedniej eksploatacji są prawie zupełnie nieszkodliwe
- niskie koszty eksploatacji
Wady:
- wysokie koszty budowy i eksploatacji
- trudności z bezpiecznym składowaniem odpadów promieniotwórczych
- obawy społeczeństwa o bezpieczeństwo reaktorów atomowych
- groźba skażeń w razie awarii przy braku właściwych układów bezpieczeństwa
- wysokie koszty rozbiórki elektrowni gdy zakończy już swoją działalność
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.67