Dysocjacja kwasu octowego!!

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Dysocjacja kwasu octowego...
Napisano 14-04-2005 21:36
Dlaczego cząsteczki kwasu octowego ulegają dysocjacji????
Kwas octowy CH3COOH ulega dysocjacji ...
Napisano 23-06-2018 19:28:48
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Kwas octowy CH3COOH ulega dysocjacji ...
Napisano 14-04-2005 21:50
Kwas octowy CH3COOH ulega dysocjacji poniewaz w swojej częsteczce zawiera aniony octanowe i kationy wodorowe.
CH3COOH + H2O <=> H+ + CH3COO-
Stała dysocjacji kwasowej - wynika z prawa działania mas. Stałe dysocjacji okreslają równowagę między jonami i niezdysocjowanymi cząsteczkami - są wielkościami charakterystycznymi dla elektrolitów słabych.
Stala dysocjacji dla kwasu octowego to ...
Napisano 15-04-2005 20:07
, przez teddy
Stala dysocjacji dla kwasu octowego to Ka = [H3O+][CH3COO-]/[CH3COOH]
w nawiasach kwadratowych sa stezenia.
Nie bardzo wynika mi to z prawa dzialania mas ?? :?
może ja spróbuje Ci wytłumaczy...
Napisano 15-04-2005 21:22
, przez MyShA
ja to rozumuje w prostszy sposób... nie wiem czy to Ci w czymś pomoże... :) ale i tak napiszę :D ... mamy różne odczyny: obojętny, kwasowy, zasadowy... alkohole mają odczyn obojętny dlatego i nie ulegają dysocjacji... zaś kwasy karboksylowe (m. in. kwas octowy) mają odczyn kwaśny i dlatego ulega reakcji zobojętnieniea (dysocjacji)... ja to tak rozumiem.... oto mądre zdanie: "Chatakterystyczna dla roztworu o odczynie kwasowym barwa wskaźnika jest dowodem zachodzenia procesu dysocjacji"... może zrozumiałeś?? :) chyba o to chodzi... ja do takich wniosków doszłam - miałąm ostatnio sprawdzian z tego :D
cząstka kw. octowego jest polarna tzn.,ż...
Napisano 16-04-2005 23:39
cząstka kw. octowego jest polarna tzn.,że pozornie na jednym jej końcu
zgromadzony jest ładunek dodatni, na drugim ujemny,cząstki wody są również polarne; roztworze wodnym nastęouje otoczenie cząstki kwasu przez cząstki wody i następuje jej rozerwanie na anion octanowy i kation
wodorowy, można więc powiedzieć,że dysocjacja elektrolityczna jest reakcją kwasu z rozpuszczalnikiem w tym przypadku z wodą i można ją tak
zapisać:
CH3COOH + H2O <=>CH3COO- + H3O+
nie jest prawdą,że cząsteczka niezdysocjowanego kwasu zbudowana jest z jonów i nie zawiera w swej cząsteczce jonów - jony powstają dopiero
pod wpływem sił wywieranych na cząstke kwasu przez cz. rozpuszczalnika
cząstka kw. octowego jest polarna tzn.,ż...
Napisano 16-04-2005 23:39
cząstka kw. octowego jest polarna tzn.,że pozornie na jednym jej końcu
zgromadzony jest ładunek dodatni, na drugim ujemny,cząstki wody są również polarne; roztworze wodnym nastęouje otoczenie cząstki kwasu przez cząstki wody i następuje jej rozerwanie na anion octanowy i kation
wodorowy, można więc powiedzieć,że dysocjacja elektrolityczna jest reakcją kwasu z rozpuszczalnikiem w tym przypadku z wodą i można ją tak
zapisać:
CH3COOH + H2O <=>CH3COO- + H3O+
nie jest prawdą,że cząsteczka niezdysocjowanego kwasu zbudowana jest z jonów i nie zawiera w swej cząsteczce jonów - jony powstają dopiero
pod wpływem sił wywieranych na cząstke kwasu przez cz. rozpuszczalnika
---> MaSha...
Napisano 17-04-2005 13:33
---> MaSha
Nie wiem jakz odczynem, ale alkohole ulegają dysocjacji na tej samej zasadzie co kwasy karboksylowe (odszczepienie H+ z grupy -OH)
->comatus...
Napisano 18-04-2005 14:05
->comatus
zgadza się alkohole ulegają takiej samej dysocjacji (-> powstawanie
alkoholanów) ale dzieje się to w tak nieznacznym stopniu,że ich wł.kwasowe są b. słabe i uwidaczniają się tylko w przyp. mocnych zasad,
lub metali które tworzą m. zasady( met. alkaliczne i ziem alkalicznych) -
jest to trochę podobna sytuacja jak z amfoterycznością w ch. nieorg. - np.
Al2O3 tworzy sole - gliniany więc jest zakliczany do tlenków kwasowych,
ale reaguje również z kwasami tworząc sole w których glin jest kationem -
tak samo alkohole tworzą alkoholany gdzie "są" anionem i estry w których
"pełnią" rolę kationu - zaliczenie więc jakiegoś zw. do kwasów lub zasad
polega często na wyważeniu którego typu soli (zwazków) tworzy więcej czy też "chętniej";
w ch. organicznej jest wiele grup zw. które ulegają dysocjacji w podobny
sposób jak dysocjacja kwasowo-zasadowa (np. fenole,aminy...), lecz jednoznacze określenie ich charakteru często bywa b.trudne;
jeśli ktoś się będzie b. upierał to rodnik ( i będzie potrafił to uzasadnić) to
rodnik metylowy powstający po odszczepieniu protonu też możnaby potraktować jako anion - ale tego zdania proszę nie traktować zbyt poważnie[/b]
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.22