higiena oddychania

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

higiena oddychania...
Napisano 15-04-2005 11:30
Pilnie POtrzebUJe Referatu Z biologii, "higiena oddychania, wazny element zycia" w ktorym musza znalezc się: choroby Oddychania- zapobieganie , zanieczyszczenia gazowe, szkodliwosc palenia tytoniu , czynnosci ratowania zycia z gory dziekuje pozdrawiam
NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA – ...
Napisano 21-05-2018 07:14:14
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA – ...
Napisano 15-04-2005 13:48
, przez mork
NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA – zaburzenie wymiany gazowej spowodowane niesprawnością mechanizmów fizjologicznych z wtórnym zaburzeniem składu gazów oddechowych krwi tętniczej

PODZIAŁY:
1)
–hipoksemiczna
–hipowentylacyjna
–mieszana
2)
-utajona (wysiłek)
-jawna (spoczynek)
3)
-ostra
-przewlekła

NIEWYDOLNOŚĆ HIPOKSEMICZNA – cechy hipoksemii we krwi tętniczej przy normalnym lub nieznacznym wzroście pCO2:
-spadek Pa O2 w powietrzu oddechowym
-hipowentylacja wywołana spadkiem Pa pO2 i PAO2
-niewydolność dyfuzyjna – pogrubienie przegrody (choroby śródmiąższu) lub spadek czasu przejścia Er przez naczynia włosowate (rozedma, krążenie hiperkinetyczne)
-miejscowe zaburzenie stosunku V/Q (POCHP, niedodma, naciek, obrzęk)
-przeciek żylno – tętniczy

NIEWYDOLNOŚĆ HIPOWENTYLACYJNA – niedostateczna wentylacja pęcherzyków płucnych bez towarzyszącego istotnego zaburzenia stosunku V/Q:
-zakłócenie centralnej regulacji oddechowej u osób z prawidłowym układem oddechowym (uraz, udar, leki, zespół Pickwicka, zespół „klątwy Ondyna”)
-zakłocenie obwodowej regulacji oddechowej: zaburzenie struktury mięśni, klatki piersiowej, uszkodzenie neuronu obwodowego
-pierwotne upośledzenie perfuzji naczyń włosowatych (wzrost V/Q): spadek frakcji wyrzutowej serca, zatorowość płucna

NIEWYDOLNOŚĆ MIESZANA – zakłocenie mechanizmu oddychania (obturacyjne lub restrykcyjne), upośledzenie wentylacji z zakłóceniem .....? oddech.centr.:
-astma oskrzelowa, przewlełe zapalenie oskrzeli, rozedma, zwłóknienie płuc (zakłócenie mechanizmu oddychania wywołane zaburzeniami wentylacji)
-ograniczenie eliminacji CO2 z ustroju – długi czas mieszania gazów w płucach, wzrost przestrzeni martwej pęcherzyków płucnych, zakłócenie transferu O2 przez barierę
-zakłócenie centralnej regukacji oddychania ze spadkiem wrażliwości chemoreceptorów na CO2

We krwi tętniczej: hipoksemia + hiperkapnia
OBJAWY KLINICZNE:
-sinica centralna – w 100 ml krwi 5g odtlenowanej Hb, Pa O2 < 40 mmHg (5,32), Sa O2 < 75%
-duszność
-objawy związane z chorobą zasadniczą

ASTMA OSKRZELOWA – zespół chorobowy (typ obturacyjny) –
od procesów zapalnych w ścianie dróg oddechowych – napadowe stany zwężenia dolnych dróg oddechowych, ustępujące samoistnie lub po lekach – stan reaktywności oskrzeli
natężenie zwężenia – początkowy dyskomfort – stan astmatyczny

ZWĘŻENIE OSKRZELI:
-skurcz mięśni gładkich
-obrzęk błony śluzowej
-obfity śluz
-remodeling (przebudowanie ściany oskrzeli)

MECHANIZMY ASTMY:
-atopowa (czynniki egzogenne) – IgE, komórki tuczne, makrofagi
-nieatopowa (endogenna):
zapalne – infekcja, czynniki niespecyficzne chemiczne i fizyczne, np. reakcje powysiłkowe
psychogenne – uwarunkowanie neurohormonalne

PATOGENEZA:
I faza (wczesna = natychmiastowa):
-uwolnienie mediatorów zapalnych (histamina i inne) z mastocytów
II faza (późna – 4- 8 h):
-uwolnienie mediatorów zapalnych (LT, TXA, PGD2) z komórek kwasochłonnych tworzących naciek w ścianie dróg oddechowych - uszkodzenie nabłonka oskrzeli - wzrost nadreaktywności oskrzeli
III faza (naprawcza – remodeling):
-pogrubienie ściany oskrzeli
-włóknienie podnabłonkowe
-rozrost miofibroblastów
-rozrost i przerost miocytów
-przerost nabłonka i metaplazja gruczołow śluzowych
Nadreaktywność – skurcz na bodźce ...
Napisano 15-04-2005 13:52
, przez mork
Nadreaktywność – skurcz na bodźce nie wywołujące reakcji u ludzi zdrowych

PRZYCZYNY:
-uszkodzenie nabłonka wyściólki oskrzeli przez mediatory komórek zapalnych (wolne rodniki, cytokiny)
-szybsza i głębsza penetracja czynników uczulających, zakaźnych, drażniących
-bezpośrednie drażnienie włókien C ze wzeostem wydzielania neuropeptydu
-upośledzenie działania enzymów rozkładających neuropeptyd
-przebudowa mięśni gładkich oskrzeli

POMIAR: test prowokacyjny po histaminie – spadek FEV1 o 20%
Próba rozkurczowa (+)

PRZEWLEKŁA CHOROBA OBTURACYJNA PŁUC – nieodwracalne, postępujące upośledzenie przepływu przez drogi oddechowe (obturacja oskrzeli):
-PZO – przewlekłe zapalenie oskrzeli
-Rozedma

ROZPOZNANIE POCHP - cechy POZ i/ lub rozedmy współistniejące z obniżeniem FEV1 w stosunku do wartości prawidłowych
Najczęstsza choroba układu oddechowego!
W Polsce choruje 20 % osób (???)
Umiera około 15.000/ rok

DEFINICJA PZO:
-kaszel z wykrztuszaniem wydzialiny
-większość dni w tygodniu
-3 miesiące na rok przez 2 kolejne lata
-90% to palacze papierosów

CZYNNIKI:
-pyły siarki, szkodliwe substancje (palacze tytoniu)
-genetyczne
-infekcje układu oddechowego w dzieciństwie
-bierne palenie tytoniu
-nawracające infekcje oskrzelowo – płucne

ROZEDMA – powiększenie przestrzeni obwodowo do oskrzelików końcowych – zniszczenie ściany bez włóknienia – gronko lub jego część

POSTAĆ A („różowy dmuchacz”):
-niedowaga
-nasilona duszność
-suchy kaszel pobudzany
-bez sinicy
-hipoksemia

POSTAĆ B („siny sapacz”):
-nadwaga
-wyraźna sinica
-poliglobulia
-niewielka duszność
-kaszel z obfitą wydzieliną
-hipoksemia + hiperkapnia
-wczesne serce płucne
-niewydolność prawokomorowa

LECZENIE:
-rzucenie palenia
-poprawa drożności oskrzeli:
leki antycholinergiczne
leki sympatykomimetyczne
metyloksantyny
kortykosteroidy
antybiotyki w zaostrzeniach
-rozrzedzenie wydzieliny
-przyspieszenie transportu rzęskowego
-pobudzenie surfaktantu
-działanie antyoksydacyjne

ZABURZENIA W KRĄŻENIU PŁUCNYM

PŁUCA SERCOWE – zmiana pierwotna – zastój w płucach spowodowany niewydolnością serca

SERCE PŁUCNE – zmiana wtórna do czynności płuc (nadciśnienie w tętnicy płucnej)

PRZEWLEKŁE SERCE PŁUCNE – przerost prawej komory w wyniku chorób płuc spowodowanych zmianami w lewej połowie serca lub wrodzonymi wadami serca
-nadciśnienie płucne – hipoksemiczny skurcz naczyń (odruch Eulera i Lilijestranda)
-ubytek całkowitej powierzchni naczyniowej w zespołach zaporowych oskrzeli (astma oskrzelowa, zapalenie oskrzeli, rozedma)
-ograniczenie restrykcyjne w przebiegu procesów zwłókniających

OBJAWY KLINICZNE:
-zatrzymanie wody w ustroju (duszność, obrzęki)
-ograniczenie pojemności minutowej
-osłabienie, omdlenie podczas wysiłku z kołataniem serca
-objawy związane z przyczyną
-sinica centralna
Restrukcyjne i obtruacyjne zaburzenia ...
Napisano 04-05-2005 14:34
Musze zrobic refarat na ten temat a nie mam rzadnych informacji
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.52