Krzyżacy archaizmy

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Polski

Krzyżacy archaizmy

Pomóżcie mi w napisaniu tego zadania a oto to zadanie: Napisz 10 archaizmów z krzyżaków i napisz co one znaczą.
17-04-2005 14:49

Sienkiewicz, aby oddać atmosferę epoki,

16-04-2014 17:59:13

Sienkiewicz, aby oddać atmosferę epoki,

Sienkiewicz, aby oddać atmosferę epoki, stosował stylizację językową:
wykorzystał gwarę górali podhalańskich, jako najbliższą językowi średniowiecznemu;
wprowadził liczne archaizmy (elementy języka używane dawniej):
archaizmy fonetyczne: sierce, grabia, doźrzeje;
archaizmy słowotwórcze: zbrodzień;
archaizmy fleksyjne: z dzikimi zwierzęty;
archaizmy składniowe: A któren jej rycerz ?
archaizmy leksykalne: chrobry (odważny), otrok (chłopiec);
archaizmy semantyczne (znaczeniowe): niedziela (dawniej "tydzień"), miesiąc (dawniej "księżyc").
17-04-2005 20:37

Inne archaizmy

Inne archaizmy:
- niewiasta- młoda dziewczyna
- nawidzić- kochać
- somsiedzku- po sąsiedzku
- dziewka- młoda dziewczyna
- cichajcie- bądźcie cicho
- boście- bo wy
- obaczym- zobaczę
- bogać tam- pójdź tam, zobacz
- wyjdziem- wyjdę
- ostać- zostać
17-04-2005 21:01

Pomogę Ci =) Ostatnio brałam udział w

Pomogę Ci =) Ostatnio brałam udział w konkursie, gdzie również wymagane były archaizmy, więc proszę:

Kasztelan - władca
Pachołek - poddany, pomocnik
We dwie niedziele - za 2 tygodnie
Wierzeje - drzwi, brama
Rubież - granica
Li - czy
iżby - żeby, ażeby
zawrzeć - pochłonąć
łacniej - łatwo
tedy - wówczas, wtedy
17-04-2005 22:43

Pomogę Ci =) Ostatnio brałam udział w

A to ode mnie:

20 archaizmów z ks. pt. „Krzyżacy”
1Niewiasta – młoda dziewczyna
2.Nawidzić – kochać
3.Somsiedzku – po sąsiedzku
4.Dziewka – młoda dziewczyna
5.Cichajcie – bądźcie cicho
6.Boście – bo wy
7.Obaczym – zobaczę
8.Bogać tam – pójdź tam, zobacz
9.Wyjdziem – wyjdę
10.Ostać – zostać
11.We dwie niedziele – za 2 tygodnie
12.Wierzeje – drzwi, brama
13.Rubież – granica
14.Li – czy
15.Iżby – żeby, ażeby
16.Łacniej – łatwo
17.Tedy – wówczas, wtedy
18.Kasztelan – władca
19.Zawrzeć - pochłonąć
20.Boście – bo wy
21.Pachołek - poddany, pomocnik
27-10-2011 15:19
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.85