XVII wiek - wojny z kozakami

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

XVII wiek - wojny z kozakami...
Napisano 17-04-2005 15:48
, przez crazygirl
Jakie były konsekwencje wojen z Kozakami?
Powstanie kozackie, ugody, postanowienia...
Napisano 23-06-2018 04:22:50
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Powstanie kozackie, ugody, postanowienia...
Napisano 17-04-2005 19:08
, przez Rafflo
Powstanie Kozackie
W 1648r. wybuchło powstanie, na czele którego stanął Bohdan Chmielnicki. Do oddziałów Chmielnickiego przyłączyły się duże rzesze ludności ukraińskiej oraz oddziały tatarskie. Bardzo szybko podbili Ukrainę. Jednak sytuacja uległa zmianie gdy woska polskie obroniły twierdzę w Zbarażu. Polacy zapłacili ogromny okup i namówili Tatarów do odstąpienia od udziału w bitwie.
Chmielnicki został uznany hetmanem na Ukrainie, zwiększono liczbę Kozaków rejestrowych. Wkrótce ugodę złamano i wznowiono bitwę. Znaou Tatarzy wspomagali Kozaków. W trzydniowej bitwie pod Beresteczkiem w 1651r. Kozacy zostali pokonani, a główną przyczyną było wycofanie się Tatarów. Chmielnicki, opuszczony przez Tatarów, sprzymierzył się z Moskwą, zawierając z nią układ o połączeniu Rosji i Ukrainy. Ten konflikt RP przekształcił się w wojnę polsko-rosyjską. Zakończyła się ona rozejmem w 1667r. Ukrainę podzielono między Polskę i Rosję, a traktat pokojowy podpisano w 1686r.


Ugody i rozejmy:
- 1651-bitwa pod Beresteczkiem; wycofanie z bitwy Tatarów. Chmielnicki zrozumiał, że na Tatarów liczyć nie może, a o własnych siłach z RP walczyć nie zdoła. Toteż zwrócił się do Rosji w 1654r. podczas narady Kozackiej w Perejasławiu zapadła decyzja o uznaniu zwierzchnictwa cara
- ugoda w Hadziaczu - 1658r.
Nie cała Kozaczyzna opowiedziała się za zebraniem z Polską. Część starszyzny Kozackiej zawarła z królem porozumienie, ustanawiając m.in. Księstwo Ruskie (woj. kijowskie, bracławskie, czernichowskie) z hetmanem na czele, urzędnikami i osobnymi przywilejami. Ugoda w Hadziaczu nie uzyskała jednak szerokiego poparcia


rozejm w Andruszowie - 1667r.
Kijów i Smoleńsk oraz cała Ukraina na lewym brzegu Dniepru zostały włączone do państwa Rosyjskiego. RP poniosła poważne straty terytorialne. W 1686r. podpisano pokój, w którym zatwierdzono granice ustalone w rozejmie i zawarto sojusz przeciw Turkom i Tatarom.
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.48