XVII wiek - wojny z kozakami

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Historia

XVII wiek - wojny z kozakami

Jakie były konsekwencje wojen z Kozakami?
17-04-2005 15:48

Powstanie kozackie, ugody, postanowienia

20-04-2014 15:19:05

Powstanie kozackie, ugody, postanowienia

Powstanie Kozackie
W 1648r. wybuchło powstanie, na czele którego stanął Bohdan Chmielnicki. Do oddziałów Chmielnickiego przyłączyły się duże rzesze ludności ukraińskiej oraz oddziały tatarskie. Bardzo szybko podbili Ukrainę. Jednak sytuacja uległa zmianie gdy woska polskie obroniły twierdzę w Zbarażu. Polacy zapłacili ogromny okup i namówili Tatarów do odstąpienia od udziału w bitwie.
Chmielnicki został uznany hetmanem na Ukrainie, zwiększono liczbę Kozaków rejestrowych. Wkrótce ugodę złamano i wznowiono bitwę. Znaou Tatarzy wspomagali Kozaków. W trzydniowej bitwie pod Beresteczkiem w 1651r. Kozacy zostali pokonani, a główną przyczyną było wycofanie się Tatarów. Chmielnicki, opuszczony przez Tatarów, sprzymierzył się z Moskwą, zawierając z nią układ o połączeniu Rosji i Ukrainy. Ten konflikt RP przekształcił się w wojnę polsko-rosyjską. Zakończyła się ona rozejmem w 1667r. Ukrainę podzielono między Polskę i Rosję, a traktat pokojowy podpisano w 1686r.


Ugody i rozejmy:
- 1651-bitwa pod Beresteczkiem; wycofanie z bitwy Tatarów. Chmielnicki zrozumiał, że na Tatarów liczyć nie może, a o własnych siłach z RP walczyć nie zdoła. Toteż zwrócił się do Rosji w 1654r. podczas narady Kozackiej w Perejasławiu zapadła decyzja o uznaniu zwierzchnictwa cara
- ugoda w Hadziaczu - 1658r.
Nie cała Kozaczyzna opowiedziała się za zebraniem z Polską. Część starszyzny Kozackiej zawarła z królem porozumienie, ustanawiając m.in. Księstwo Ruskie (woj. kijowskie, bracławskie, czernichowskie) z hetmanem na czele, urzędnikami i osobnymi przywilejami. Ugoda w Hadziaczu nie uzyskała jednak szerokiego poparcia


rozejm w Andruszowie - 1667r.
Kijów i Smoleńsk oraz cała Ukraina na lewym brzegu Dniepru zostały włączone do państwa Rosyjskiego. RP poniosła poważne straty terytorialne. W 1686r. podpisano pokój, w którym zatwierdzono granice ustalone w rozejmie i zawarto sojusz przeciw Turkom i Tatarom.
17-04-2005 19:08
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.59