Rola pary wodnej w przyrodzie?

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Chemia

Rola pary wodnej w przyrodzie?

co to jest?
09-12-2007 13:55

Odp: Rola pary wodnej w przyrodzie?

17-04-2014 02:48:02

Odp: Rola pary wodnej w przyrodzie?

Para wodna - jest to bardzo ważny
Para wodna - jest to bardzo ważny zmienny składnik atmosfery. Z jego obecnością wiąże się powstawanie licznych meteorologicznych, takich jak chmury, opady atmosferyczne, mgły itp. Dzięki dużym ilościom ciepła wydzielanym podczas przemian fazowych, a przede wszystkim w wyniku kondensacji, para wodna wpływa w istotny sposób na termikę atmosfery, a w wyniku silnej absorbcji promieniowania cieplnego Ziemi zapobiega nadmiernemu ochładzaniu się jej powieszchni
Więcej
http://www.republika.pl/kabak/1.htm

ogromna zmienność czasowa i przestrzenna zawartości pary wodnej stanowi poważną trudność przy uwzględnianiu oddziaływania pary wodnej w globalnych modelach klimatycznych
Więcej
http://www.atmosphere.mpg.de/enid/2wj.html

para wodna: tworzy warstwy chmur, zapewnia obieg wody w przyrodzie, spada na ziemię w postaci deszczu lub śniegu a nawet gradu, maksymalna zawartość pary wodnej to 4%
Więcej
http://www.okmatura.cad.pl/geog/029.htm


09-12-2007 17:10
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.86