Na jakie pytania odpowiada przydawka?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Na jakie pytania odpowiada przydawka...
Napisano 25-02-2008 12:20
, przez chu_dzik
co to jest przydawka i jej wszystkie rodzaje
Odp: Na jakie pytania odpowiada ...
Napisano 21-05-2018 07:15:55
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Odp: Na jakie pytania odpowiada ...
Napisano 25-02-2008 13:47
, przez xxKSxx
Przydawka jest elementem określającym, który opisuje bliżej właściwości osób i przedmiotów wymienionych w zdaniu. Często wychodzi się z założenia, że przydawką jest każde określenie dowolnego rzeczownika, w tym także rzeczownika oznaczającego czynność lub stan. Jeżeli jednak za podstawę wyróżniania części zdania przyjąć test pytaniem, okaże się, że nie każde określenie rzeczownika musi być przydawką.

Przydawka rozumiana w węższym znaczeniu (przydawka właściwa) jest częścią zdania odpowiadającą na pytania jaki?, który?, czyj?, ile? w dowolnym przypadku, a także z czego? (z jakiego materiału?), i wskazuje na właściwości wyrazu, który określa. Rzeczowniki określane przez przydawkę mogą pełnić najróżniejsze funkcje – podmiotu, orzecznika, dopełnienia, okolicznika lub innej przydawki, nie wpływa to jednak na samą przydawkę. Dlatego analizę przydawek można w zupełności oderwać od analizy pozostałych części zdania i zająć się tylko grupą utworzoną przez wyraz określany i wyraz określający. W języku polskim przydawka może być wyrażona różnymi częściami mowy i w związku z tym w różny sposób związana składniowo z wyrazem określanym. Uwzględniając ten fakt rozróżniamy przydawki przymiotną, rzeczowną, dopełniaczową i przyimkową. Specjalnymi typami są też przydawka porównawcza, uważana niekiedy za typ przydawki rzeczownej, przydawka dopowiadająca, uznawana czasem za przydawkowy równoważnik zdania, oraz przydawka osobliwa. Wyróżnianą czasami przydawkę dopełniającą (dopełnieniową), określającą rzeczowniki oznaczające czynność lub stan, omówiono przy dopełnieniach (nie oznacza ona cech ani nie odpowiada na pytania jaki? czyj?). Z analogicznych powodów za okolicznik uznamy tu przydawkę okolicznościową (ale nie tzw. przydawkę okolicznikową).

Oprócz tego wyróżniamy cztery podstawowe klasy przydawek:

* przydawka charakteryzująca lub jakościowa, nazywająca przypadkową, niestałą cechę przedmiotu,
* przydawka wyodrębniająca, klasyfikująca lub gatunkująca, nazywająca cechę gatunkową, wyróżniającą, a nie nie po prostu jedną z wielu cech przedmiotu,
* przydawka ilościowa, nazywająca cechy dające się ująć ilościowo,
* przydawka dzierżawcza, wyrażająca przynależność przedmiotu,

przy czym podział ten krzyżuje się z podziałem na przydawki przymiotne, rzeczowne, dopełniaczowe i inne.
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.42