Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Wpływ pola magnetycznego i ...
Napisano 28-04-2005 11:35
, przez adi89
Witam wszystkich
Pomóżcie mi znaleźć informacje na referat na temat:
Wpływ pola magnetycznego i elektromagnetycznego na organizmy żywe
Potrzebuje to na dziś bo jutro musze dac nauczycielce
Help !!!
"Wpływ pola magnetycznego na organizmy ż...
Napisano 21-05-2018 07:22:26
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
"Wpływ pola magnetycznego na organizmy ż...
Napisano 28-04-2005 13:18
, przez Jerzy
"Wpływ pola magnetycznego na organizmy żywe, w tym szczególnie na człowieka budził zawsze zainteresowanie wielu badaczy. Już w starożytnym Egipcie używano magnesów, uważając je za środki zwiększające odporność na czynniki szkodliwe, a tym samym przedłużające czas życia. "
Więcej
http://www.medandlife.com.pl/pol/naukowo/do_aparatu_viofor.html

"Od chwili, gdy Maxwell wyjaśnił istotę działania pola elektromagnetycznego, zarówno naukowcy, jak i lekarze badają jego oddziaływanie na organizmy żywe. Dotyczy to wykorzystania możliwości terapeutycznych i profilaktycznych tego pola, a także oceny jego negatywnego oddziaływania na organizm ludzki. W ostatnich latach nastąpiła wręcz eksplozja badań nad leczniczym wykorzystaniem wolnozmiennych pól magnetycznych. Nie wszystkie są już dostatecznie udokumentowane, ale w niektórych dziedzinach doświadczalnie zostało w pełni potwierdzone ich korzystne działanie, np. w leczeniu osteoporozy, złamań, choroby zwyrodnieniowej oraz stanów zapalnych stawów, chorób układu nerwowego, w tym migren i naczynioruchowych bólów głowy. Dołączenie magnetoterapii i magnetostymulacji do klasycznego leczenia daje bardzo dobre efekty, aczkolwiek należy tu zachować daleko idącą ostrożność, gdyż nie we wszystkich jednostkach chorobowych ich korzystne działanie zostało w pełni potwierdzone doświadczalnie, np. w chorobach nowotworowych czy krążeniowych."
Więcej
http://www.sprawynauki.waw.pl/?section=article&art_id=514

"Naturalne pola elektromagnetyczne (EM) towarzyszą nam od zawsze – zgodnie z aktualnym stanem wiedzy – są one wszechobecne praktycznie od początku istnienia wszechświata. Obecnie w naszym środowisku naturalnym dominują zmienne pola EM wytworzone sztucznie – ich natężenia są wielokrotnie większe od natężeń pól pochodzenia naturalnego. "
Więcej
http://www.mag.region-rabka.pl/wstep.htm

"Życie można określić jako cykl procesów przemiany materii, wzrostu i rozmnażania. Obecnie fizjologicznym standardem myślenia jest uznanie faktu, iż proces przemiany materii sterowany jest aktywnością pól elektromagnetycznych. Stąd biorą się np. stresyły elektryczne na powierzchniach błon komórkowych oraz liczne jony transportowane z i do wnętrza komórki wbrew gradientowi stężeń (aktywna przemiana materii). Znaczenie tych procesów dla zachowania równowagi wodno-elektrolitowej organizmu jest powszechnie znane. "
Więcej
http://www.bemer3000.pl/bemer3000/opinie_lekarzy/o_1.html

"Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe.


Oddziaływanie pól elektrycznego i magnetycznego na organizmy żywe jest na ogół bardzo złożone. Zależy ono od rodzaju tych pól, wielkości ich natężeń i charakteru zmienności w czasie, oraz oczywiście elektrycznych własności samego organizmu. Organizmy żywe nie mają na ogół specjalnych receptorów pola elektromagnetycznego, wyjąwszy receptory światła widzialnego w oczach i reakcję powierzchni ciała na naświetlenie promieniowaniem cieplnym."
Więcej
http://prace.sciaga.pl/15824.html

"Rozwój techniki wnosi do naszego codziennego życia nowe, coraz to liczniejsze źródła promieniowania elektromagnetycznego. Jego oddziaływanie na organizm człowieka jest trudne do ustalenia, gdyż nie posiadamy - podobnie jak w przypadku promieniowania jonizującego - receptorów, które ostrzegałyby nas o jego istnieniu. Na dodatek skutki promieniowania nie są natychmiastowe."
Więcej
http://www.eko.pb.bialystok.pl/biuletyn/nr_1_2001/7.htm
mógłbyś skontatkowac się ze mną na gg bo...
Napisano 28-04-2005 15:06
, przez adi89
mógłbyś skontatkowac się ze mną na gg bo mam pytanie
prosze
gg : 1268995
Nie korzystam z gg...
Napisano 28-04-2005 22:11
, przez Jerzy
Nie korzystam z gg

"Ale jednakże możemy określić jakie fale najbardziej szkodzą żywym organizmom. Są to głównie promienie nadfioletowe inaczej UV. Te fale zabijają organizmy żywe. Prawda o zabijaniu została odkryta przez biologów już na początku naszego wieku, ale potem, kiedy odkryto straszliwie groźny rodzaj promieniowania - promieniowanie gamma, jakoś straciła swoją wyrazistość. "
Więcej
http://prace.sciaga.pl/32193.html

"Ultrafioletowe promieniowanie, choć niewidzialne, ma silne działanie fotochemiczne - przy długości fali poniżej 300 nm wywołuje już jonizację i jest zabójcze dla organizmów żywych. Znaczne ilości promieniowania ultrafioletowego emituje Słońce - Ziemię chroni przed nim warstwa ozonowa, pochłaniająca promieniowanie ultrafioletowe o długości fali poniżej 285 nm, a także powietrze, które pochłania całkowicie promieniowanie ultrafioletowe w zakresie ultrafioletu dalekiego."
Więcej
http://gotowce.com.pl/prace/3949.htm

"Sąd uznaje uszkodzenie narządów płciowych w wyniku napromieniowania polami EM
Taktykę Urzędu do Spraw Ochrony przed Napromieniowaniem trzeba nazwać po imieniu.
Telefony komórkowe mogą zredukować płodność mężczyzn o 30 procent.
Wieloletni użytek "komórek" zwiększa czterokrotnie ryzyko rozwoju raka ucha.
Informacje na temat Komisji Problemów Bioelektromagnetyzmu
400 procent większa umieralność na raka w Słupsku"
Więcej
http://www.iddd.de/umtsno/opiniaMK.htm

"SKUTKI ODDZIAŁYWANIA PEM NA ŚRODOWISKO. Obecność fal elektromagnetycznych w środowisku może prowadzić do wzbudzeń atomów, jonizacji, polaryzacji i oscylacji jąder atomów. Wymieniane procesy nie są obojętne dla żywych organizmów. Wywołują one skutki biologiczne wewnątrz komórki, tkanki, czy też całego organizmu. Skutki fizyczne (polaryzacja, jonizacja) mogą zaburzyć istniejące w organizmach struktury elektryczne, np. stałe różnice potencjałów elektrycznych na błonie komórkowej, powstawanie i rozchodzenie się impulsów nerwowych występowanie szeregów potencjałów elektrycznych w różnych podukładach organizmu ludzkiego, np. EKG, EEG itp., a drgania jąder silne efekty termiczne."
Więcej
http://www.sciaga-online.pl/praca.php3?temat=fizyka&id=1711

"Mikrofale oddziałują na organizmy żywe. U ludzi mogą spowodować zwiększenie temperatury organizmu, uczucie zmęczenia, senności lub zdenerwowania, bóle głowy, uczucie apatii, zaburzenia pamięci, zmiany metabolizmu. Za sferę bezpieczną uważa się obszar, w którym średnia gęstość strumienia mocy stacjonarnej mikrofal jest mniejsza niż 0,1 W/m2. Strefa o gęstości przekraczającej 100 W/m2 jest bardzo niebezpieczna i nie wolno w niej przebywać ludziom."
Więcej
http://www.republika.pl/faleelektromagnetyczne/mikrofale.html

"Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości łatwo przedostaje się do półprzewodzącego otoczenia jakim jest ciało człowieka i jest przez nie pochłaniane powodując intensywne nagrzewanie się ciała w całej jego objętości. Ten rodzaj oddziaływania nazywamy efektem termicznym i ten typ zmian jest stosunkowo najlepiej poznanym rodzajem oddziaływania fal elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości (30 kHz-300GHz). "
Więcej
http://www.sciaga.tescom.pl/Prace/biologia/promieniowanie_elektromagnetyczne_wysokiej_czestotliwosci.htm
Odp: Wpływ pola magnetycznego i ...
Napisano 30-01-2010 14:19
, przez rubikon
Z fizycznego punktu widzenia pole elektromagnetyczne zawiera dwie składowe – magnetyczną i elektryczną. Obydwa te elementy występują w przyrodzie również osobno – jako pole elektryczne (PE) oraz pole magnetyczne (PM). W otoczeniu pole elektryczne w czystej postaci obserwujemy np. w czasie burz atmosferycznych – pomiędzy chmurami lub chmurami a Ziemią powstają różnice potencjałów (występuje pole elektryczne jeżeli którego wartość przekroczy właściwości izolacyjne atmosfery nastąpi wyładowanie). Efekt działania PE obserwujemy również np. w czasie głaskania kota – gromadzące się na jego sierści jednoimienne ładunki elektryczne odpychają się od siebie, tworząc efekt „stojącej” sierści.
- Szkodliwy wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm człowieka ciągle jest badany przez naukowców i lekarzy.

- Naukowcy z Karolinska Institute w Sztokholmie dowiedli, że fale elektromagnetyczne dezorientują pracę systemu immunologicznego.

- Opracowane na zlecenie Parlamentu Europejskiego raporty potwierdzają negatywny wpływ pola elektromagnetycznego na nasz organizm.

Parlament uchwalił rezolucję nakazującą określanie norm ograniczających promieniowanie elektromagnetyczne według czynników biologicznych, a nie jak to było dotychczas tylko termicznych.

Wiele krajów radykalnie zaostrza normy w tej dziedzinie zwłaszcza dla urządzeń działających w pobliżu miejsc, w których może przebywać człowiek.
Bezpośrednio widocznym skutkiem działania pól elektromagnetycznych mogą być przemijające efekty fizjologiczne, jak zaczerwienienie twarzy i inne objawy analogiczne do uczuleniowych, poczucie zmęczenia, ból głowy. Takie efekty wiele osób bardziej wrażliwych zauważa po spędzeniu kilku godzin przed komputerem. Powszechnie uważa się, że efekty te nie powodują dalszych poważniejszych zaburzeń, pokazują nam natomiast, że pola elektromagnetyczne nie są dla nas obojętne.
Pola elektromagnetyczne mogą jednak powodować, szczególnie w starszym wieku, zaburzenie zegara okołodobowego, który precyzyjnie reguluje sekwencję procesów w organizmie, między innymi wspomniane podziały komórkowe. Kiedy procesy te następują podczas intensywnych procesów metabolicznych, ruchowych i intensywnej pracy mózgu, dochodzi do powstawania zmasowanej ilości defektów, prowadzących do różnych chorób:

krążeniowych,

nowotworowych,

neurodegeneracyjnych,

cukrzycy

W naszym otoczeniu występują dwa rodzaje źródeł pola elektromagnetycznego: naturalne oraz sztuczne. Źródła naturalne to przede wszystkim Kosmos i Ziemia. Ale omawiając źródła PEM należy również rozróżnić dwa podstawowe zakresy: pole niejonizujące i pole jonizujące. Pomimo, że różnica między nimi polega głównie na częstotliwości to efekty oddziaływania na otoczenie, a szczególnie na organizmy żywe są diametralnie różne.

Naturalnymi źródłami PEM zakresu jonizującego są:

- Kosmos – promieniowanie kosmiczne reliktowe, pierwotne, gamma, strumienie cząstek wysokoenergetycznych, inne.
- Słońce – światło (pasmo nadfioletu), „wiatr słoneczny”
- złoża pierwiastków promieniotwórczych

Do sztucznych źródeł PEM tego zakresu zaliczyć można:

- generatory promieniowania rentgenowskiego
- sztucznie wytwarzane izotopy
- urządzenia medyczne wykorzystujące „bomby kobaltowe”
- lampy sterylizacyjne pracujące w paśmie nadfioletu
- reaktory atomowe - same są pomijającym źródłem promieniowania ale produkują odpady promieniotwórcze
- urządzenia do wykrywania mikrouszkodzeń w strukturach metalowych wykorzystujące izotopy
- próby nuklearne


Jako że głównie w naszym polu zainteresowania leży pole elektromagnetyczne zakresu niejonizującego w dalszej części szerzej rozwiniemy związaną z nim tematykę.

Naturalnymi źródłami PEM zakresu niejonizującego są przede wszystkim:

- Kosmos – źródło PEM o praktycznie całym zakresie częstotliwości
- wyładowania atmosferyczne
- Ziemia, a właściwie jej ruch obrotowy względem atmosfery i jonosfery (rezonans Schumanna)
- prądy i pływy morskie

Od powstania planety stanowią one tak zwane tło elektromagnetyczne Ziemi, w którym główną rolę odgrywają wyładowania atmosferyczne oraz cyklicznie powtarzające się (co 10 -12 lat) gwałtowne natężenia wiatru słonecznego.


Sztuczne źródła to przede wszystkim:

- sieci elektroenergetyczne
- instalacje i urządzenia elektryczne
- indukcyjne urządzenia przemysłowe
- nadajniki radiowo – telewizyjne
- nadajniki radiokomunikacyjne
- nadajniki telefonii komórkowych
- urządzenia sterowania bezprzewodowego (radiowego) i nadzoru
- aparatura medyczna (koagulatory, lancetrony, diatermie, itp.)

Głównymi źródłami pola elektrycznego towarzyszącego nam podczas snu są znajdujące się w bliskości przewody elektryczne, w ścianie, w podłodze

(jedynie w przypadku budynków parterowych niepodpiwniczonych, nie mamy w naszych domach w podłodze żadnych przewodów, w pozostałych przypadkach mamy piętro niżej na suficie przewody doprowadzające prąd do lamp).

Szczególnie silne pole występuje w przypadku opraw lamp, przełączników, gniazdek, końcówek przedłużaczy, gdzie przewody fazy i zera są oddalone od siebie o kilka centymetrów i nie następuje żadna kompensacja pola. Należy się tam spodziewać pola o natężeniu co najmniej kilkuset V/m. Podczas gdy z punktu widzenia znanych efektów biologicznych powinniśmy starać się przebywać w polu o natężeniu poniżej kilku V/m. Tu warto zauważyć, że od czasu przed wprowadzeniem do użycia prądu elektrycznego wielkość natężenia pola elektrycznego w naszym otoczeniu wzrosła około miliona razy.
więcej: deepsleep.pl
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.86