Fizyka Powtórzenie Wiadomości do egzaminu ?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Fizyka Powtórzenie Wiadomości do ...
Napisano 25-03-2008 21:32
, przez Advocado
Zad1. Na ciało o masie 2 kg działają dwie siły o tym samym kierunku i wartościach 20N i 30N. Oblicz przyspieszenie, z jakim może poruszać się ciało. Przedstaw wektory sił.

Zad2. Oblicz gęstość ciała o masie 3kg, które w wodzie ma ciężar 20N. Przedstaw na rysunku siły działające na ciało. Gęstość wody wynosi 1000 kg/m3 .

Zad3. Oblicz drogę, jaką pokona ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie 5s, jeżeli jego szybkość końcowa wynosi 20m/s. Jakie było przyspieszenie ciała?

Zad4. Oblicz szybkość końcową i przyspieszenie ciała , które w ruchu jednostajnie przyspieszonym w czasie 10 s przebyło drogę 100m. Oblicz drogę, jaką przebędzie to ciało, jeżeli przez następne 10s będzie poruszało się ruchem jednostajnym z tą szybkością. Wylicz szybkość średnia tego ciała. Narysuj wykres zależności v(t) i a(t).

Zad.5 Oblicz średnią wartość siły działania silnika samochodu ciężarowego, który w czasie 20s od chwili ruszenia osiągnął szybkość 20m/s i wykonał pracę 2 MJ.

Zad.6 Z wysokości 30m spada kamień o masie10kg.Wyznacz, jaką Ek uzyska ten kamień w chwili upadku na ziemię. Jaką Ek będzie on miał na wysokości 15m ?

Zad.7 Pocisk o masie10g wylatuje z lufy karabinu z szybkością 600m/s. Oblicz szybkość odrzutu karabinu podczas wystrzału. Masa karabinu wynosi 4kg.

Zad.8 Woda pobrała 30 KJ ciepła i ogrzała się o 100C. Oblicz masę wody. Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg 0C.

Zad.9 Wyjaśnij jak można naelektryzować dwie obojętne metalowe kule mając do dyspozycji trzecią kulę o ładunku Q nie zmieniając przy tym ładunku układu ciał.

Zad.10 Oblicz energię zużytą przez latarkę kieszonkową o napięciu 4,5V w czasie 2 min, jeżeli natężenie prądu płynącego przez żarówkę wynosi 0,8 A.

Bardzo proszę o Pomoc w rozwiązaniu tych zadań widzę parę osób które się na tym znają a więc można to zrobić.

Z góry dziękuje!

Pozdrawiam!! :)
Fizyka Powtórzenie Wiadomości do ...
Napisano 27-04-2018 04:22:11
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Fizyka Powtórzenie Wiadomości do ...
Napisano 25-03-2008 21:44
, przez Jerzy
"Zad 1.
Na ciało o masie 2 kg działają dwie siły o tym samym kierunku i wartościach 20N i 30N.
Oblicz przyspieszenie, z jakim może poruszać się ciało.
Przedstaw wektory sił.

Zad 2.
Oblicz gęstość ciała o masie 3kg, które w wodzie ma ciężar 20N.
Przedstaw na rysunku siły działające na ciało.
Gęstość wody wynosi 1000 kg/m3 .

Zad 3.
Oblicz drogę, jaką pokona ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie 5s, jeżeli jego szybkość końcowa wynosi 20m/s.
Jakie było przyspieszenie ciała?

Zad 4.
Oblicz szybkość końcową i przyspieszenie ciała, które w ruchu jednostajnie przyspieszonym w czasie 10 s przebyło drogę 100m.
Oblicz drogę, jaką przebędzie to ciało, jeżeli przez następne 10s będzie poruszało się ruchem jednostajnym z tą szybkością.
Wylicz szybkość średnia tego ciała.
Narysuj wykres zależności v(t) i a(t).

Zad. 5
Oblicz średnią wartość siły działania silnika samochodu ciężarowego, który w czasie 20s od chwili ruszenia osiągnął szybkość 20m/s i wykonał pracę 2 MJ.

Zad. 6
Z wysokości 30m spada kamień o masie10kg.
Wyznacz, jaką Ek uzyska ten kamień w chwili upadku na ziemię.
Jaką Ek będzie on miał na wysokości 15m?

Zad. 7
Pocisk o masie10g wylatuje z lufy karabinu z szybkością 600m/s.
Oblicz szybkość odrzutu karabinu podczas wystrzału.
Masa karabinu wynosi 4kg.

Zad. 8
Woda pobrała 30 KJ ciepła i ogrzała się o 100C.
Oblicz masę wody.
Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg 0C.

Zad. 9
Wyjaśnij jak można naelektryzować dwie obojętne metalowe kule mając do dyspozycji trzecią kulę o ładunku Q nie zmieniając przy tym ładunku układu ciał.

Zad. 10
Oblicz energię zużytą przez latarkę kieszonkową o napięciu 4,5V w czasie 2 min, jeżeli natężenie prądu płynącego przez żarówkę wynosi 0,8 A."

10.
Energia = praca baterii

dla stałego napięcia zasilającego U, stałego natężenia I oraz czasu t

Praca prądu elektrycznego = natężenie razy napięcie razy czas
Fizyka Powtórzenie Wiadomości do ...
Napisano 26-03-2008 11:36
, przez Advocado
Może mi ktoś pomóc , bo nie wiem czy Pan Jerzy coś napisał? Proszę!!
Fizyka Powtórzenie Wiadomości do ...
Napisano 26-03-2008 15:15
, przez Jerzy
o zadaniu 10 już było
zad. 8
energia pobrana przez wodę to iloczyn ciepła właściwego, masy ciała i przyrostu temperatury

tylko masa nie jest znana
obliczamy ją jako iloraz energii przez iloczyn ciepła właściwego i przyrostu temperatury
Odp: Fizyka Powtórzenie Wiadomości do ...
Napisano 26-03-2008 15:39
UWAGA:
NA pytania: 5,6,7,8 i 10 masz już odpowiedź zamieszczoną w swoim drugim poście


Zad.1.
Wylicz sobie siłę wypadkową (będą 2} i z zasady dynamiki Newtona oblicz wartośc przyspieszenia w każdym z przypadków.

Zad.3
Wykorzystaj wzory na ruch jednostajnie przyspieszony tzn wzór na drogę i na prędkość końcową:

s (droga) = .......
Vk(prędkość końcowa) = ......

te wzory musisz znac na pamięć; rozwiąż układ równań i masz obliczona szukaną wielkość.

Czy teraz wiesz jak to policzyć

P.S. Pytanie do Pana Jerzego (bardzo mi sie podobają Pańskie odpwiedzi ale) czy musi Pan powtarzać całą treść pytania zadanego a zwłaszcza gdy to jest taka "litania" jak tutaj a udziela Pan odpowiedzi tylko na jedno z nich? Moim zdaniem faktycznie autor mógł tam nie znaleźć odpowiedzi (wskazówki) dla siebie.


Pozdrawiam Staszek
Odp: Fizyka Powtórzenie Wiadomości do ...
Napisano 26-03-2008 18:53
, przez Advocado
Zad2. Oblicz gęstość ciała o masie 3kg, które w wodzie ma ciężar 20N. Przedstaw na rysunku siły działające na ciało. Gęstość wody wynosi 1000 kg/m3 .
Odp: Fizyka Powtórzenie Wiadomości do ...
Napisano 26-03-2008 20:56
, przez Jerzy
"Zad. 9
Wyjaśnij jak można naelektryzować dwie obojętne metalowe kule mając do dyspozycji trzecią kulę o ładunku Q nie zmieniając przy tym ładunku układu ciał."

Kule musimy trzymać poprzez izolator.
Łączymy kulę naładowana z kulą nienaładowaną za pomocą druty umocowanego w izolatorze.

Ładunek przemieszcza się na kulę nienaładowaną.

Dalej samodzielnie wykombinujesz.
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.45