Oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego... Czy mogę prosic o pomoc?

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Matematyka

Oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego... Czy mogę prosic o pomoc?

Oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego w koło o promieniu 4 cm oraz pole trójkąta równobocznego opisanego na tym kole. Ile wynosi stosunek pól tych trójkątów? Czy stosunek ten zależy od wielkości promienia koła?
25-01-2009 16:44

Oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego... Czy mogę prosic o pomoc?

24-04-2014 19:20:08

Oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego... Czy mogę prosic o pomoc?

a) Do wzoru na PROMIEN okręgu OPISANEGO na trójkącie równobocznym wstaw po lewej stronie podany promień 4 cm i wylicz niewiadomy bok trójkąta WPISANEGO w taki okrąg. Następnie ze wzoru na pole tr. równobocznego oblicz to pole
b)Do wzoru na PROMIEN okręgu WPISANEGO w trójkąt równoboczny wstaw po lewej stronie podany promień 4 cm i wylicz niewiadomy bok trójkąta OPISANEGO na tym okręgu. Następnie ze wzoru na pole tr. równobocznego oblicz to pole.
c) Oblicz iloraz tych pól trójkątów.
d) powtórz te same obliczenia, używając zamiast liczby 4 po prostu litery r. W punkcie c ta litera powinna Ci się skrócić.


Czy te wskazówki są zrozumiałe?
25-01-2009 17:30

Oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego... Czy mogę prosic o pomoc?

Witam!

Zrób sobie rysunek.
Napisz dwa wzory:

- wzór na promień okręgu opisanego na trójkącie i wyznacz z tego wzoru długość boku trójkąta wpisanego w ten okrąg a1=...
- na promień okręgu wpisanego w trójkąt i wyznacz z tego wzoru długość boku trójkąta opisanego na tym okręgu a2=...

W obydwu wzorach oznacz promień tą samą zmienną np. R (bo to przecież ten sam promień)

Dla obliczonych długości boków a1 i a2 napisz wzory na pola powierzchni tych trójkątów (najlepiej nie podstawiaj jeszcze danych liczbowych):

P1=...
P2=...

I teraz oblicz stosunek pól tych trójkątów P2/P1=...

Znając ten wynik będziesz mógł odpowiedzieć na drugie pytanie (po prostu zobaczysz, czy w wyrażeniu będzie występować wartość R)

Na koniec podstaw do wzorów na P1 i P2 podaną w zadaniu wartość R i policz ile wynoszą te pola. I to będzie odpowiedź na pierwsze pytanie.

Czy te wskazówki są jasne?
25-01-2009 17:37

Oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego... Czy mogę prosic o pomoc?

czy można prosic o rozwinięcie punktu a i b z pierwszej odpowiedzi ?
25-01-2009 21:30

Oblicz pole trójkąta równobocznego wpisanego... Czy mogę prosic o pomoc?

Wskazówki a) i b) napisane przez Grzegorza Z. sprowadzają się do następujących kroków:

- piszesz odpowiedni wzór na promień okręgu (raz opisanego a drugi raz wpisanego)

- wstawiasz do wzoru zamiast promienia liczbę 4

- przekształcasz wzór tak aby wyliczyć z niego długość boku.

- dla tak wyliczonej długości boku trójkąta liczysz jego pole powierzchni.

Czy te wyjaśnienia są zrozumiałe?
25-01-2009 23:19
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.42