Najdłuższy polski wyraz

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Polski

Najdłuższy polski wyraz

Czy wiecie, jaki jest najdłuższy polski wyraz?
12-05-2005 19:30

tak, są takie dwa

23-07-2014 01:36:21

tak, są takie dwa

tak, są takie dwa:
konstantynopolitańczykiewiczówna i konstantynopolitańczykowianeczka
12-05-2005 19:36

konstantynopolitańczykiewiczówna,

konstantynopolitańczykiewiczówna, konstantynopolitańczykiewiczowie
12-05-2005 19:38

Wyraz

Do mnie doszła neokonstantynopolitańczykowianeczka. Hmmm... 35 liter.
12-05-2005 19:43

Wyraz

ykhym najdłuższy wyraz to jest nazwisko brzmi one tak :
Archeminiwiriłokotoczerepepenczewiczakowski
09-04-2009 12:50

Wyraz

Najdłuższe są liczebniki porządkowe, np.

dwamiliardysześćsetczterdzieściosiemmmilionówtrzystadziewięćdziesiątsiedemtysięcystosiedemdziesiątyósmy. :D
09-04-2009 14:19

Wyraz

Hmmm... Tylko że w języku polskim piszemy osobno każdy człon liczebnika, no i wtedy mamy parę wyrazów, a nie jeden.
11-04-2009 14:30

Wyraz

@kabro: nie jestem pewien, czy masz rację; no to niech będzie przymiotnik złożony:
dwamilionytrzystadziewięćdziesiątsiedemtysięcystosiedemdziesięcioośmioipółletni

Zobacz
http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629465
11-04-2009 16:12

Wyraz

@kabro: nie jestem pewien, czy masz rację

Hmm... no nie podałeś argumentów przemawiających za tym, że jestem w błędzie. Moje argumenty na to, że miałam rację, są takie:

"Wielowyrazowe liczebniki zapisujemy zawsze z odstępami, np. dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote. Z odstępem powinniśmy też zapisać skrót po liczbie, np. 1052 zł.

— Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski"
http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=6493


"Liczebniki wielowyrazowe to proste zestawienia liczebników połączonych bez pomocy innych wyrazów: dwadzieścia dwa (22), sto piętnaście (115), dziewięćset siedemdziesiąt osiem (978), tysiąc pięćset dwadzieścia trzy (1523). Użycie spójnika i jest błędem, z wyjątkiem utartego wyrażenia baśnie z tysiąca i jednej nocy. Używa się także połączeń z liczebnikiem nieokreślonym na ostatnim miejscu, np. dwadzieścia kilka, sto pięćdziesiąt parę.

Liczebniki tysiąc, milion i następne same dają się liczyć z użyciem mnożnika tak jak zwykłe rzeczowniki, z zachowaniem zasad składni:

* konstrukcja z mianownikiem l.mn. typu dwa tysiące (2000), pięćdziesiąt trzy miliardy (53 * 109), sto cztery miliony (104 * 106) występuje przy mnożnikach zakończonych na 2, 3, 4 z wyjątkiem zakończonych na 12, 13, 14;
* konstrukcja z dopełniaczem l.mn. obowiązuje we wszystkich pozostałych wypadkach, np. pięć tysięcy (5000), dwanaście milionów (12 * 106), dwadzieścia tysięcy (20 000 = 20 * 103), trzydzieści jeden miliardów (31 * 109), sto dwanaście miliardów pięćset jeden milionów tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt dwa (112 501 001 892)."
http://free.of.pl/g/grzegorj/gram/liczeb00.html

A ten przymiotnik jeszcze sprawdzę.
11-04-2009 16:59

Wyraz

Zauważ, że to o czym piszesz, to liczebniki GŁÓWNE a nie porządkowe! I tumasz absolutnie rację!
Ale czy piszemy:

tysiącstopierwszy, czy
tysiąc sto pierwszy?
11-04-2009 20:14

Wyraz

A to Cię przekonuje?

"Tworzeniem liczebników porządkowych wielowyrazowych rządzą następujące zasady:

* w dwuwyrazowych liczebnikach 21.-99. formę porządkową mają obie części, np. 21.-dwudziesty pierwszy, 63.-sześćdziesiąty trzeci;
* przy większych liczebnikach liczba setek, tysięcy, milionów itd. jest wyrażona nieodmienną formą podstawową, np. 101.-sto pierwszy, 1016.-tysiąc szesnasty;
* gdy brak dziesiątek i jedności, formę porządkową przybiera tylko ostatni człon, np. 2100.-dwa tysiące setny, 1500000.-milion pięćsettysięczny."

http://free.of.pl/g/grzegorj/gram/liczeb00.html
12-04-2009 11:29

Wyraz

Jak zwykle każdy Polak zna się na wszystkim...
Stuletni zapiszemy raczej razem, więc jeśli liczba będzie bardziej złożona...to?Pogłówkujcie...

Czasami wystarczy zajrzeć do słownika, a potem się wypowiadać:/
06-11-2011 13:04

Wyraz

A konstantynopolitańczykowianeczka jest niepoprawne.
Nawet na wikipedii jest podana poprawna forma, ech.
06-11-2011 13:05

Wyraz

Jeśli zamierzałeś coś dodać do tej dyskusji sprzed dwóch lat, to może odpowiedz chociaż na pytanie główne:

Czy wiecie, jaki jest najdłuższy polski wyraz?

PS: Na końcu zdania jest kropka, a nie emotikon, ale tego już w zwykłych słownikach nie piszą...
11-11-2011 21:49

Wyraz

Nie miałem żadnego emotikona (nie wiem, co to jest nawet) tylko onomatopeje (możesz sprawdzić w słowniku, co ten wyraz oznacza.

Wracając do wątku, to nie można stwierdzić, jaki jest najdłuższy wyraz w języku polskim, ponieważ to zależy od słownika. Różne słowniki, wydania, autorzy podają różne wyrazy...
07-12-2011 11:35

Wyraz

I to nie były moje słowa tylko wypowiedź profesora na UW na temat nadłuższego wyrazu w j. polskim.
07-12-2011 11:37
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.15