Rola kierownika w organizacji

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Rola kierownika w organizacji...
Napisano 13-05-2005 10:49
, przez skiba-81
rola kierownika w organizacji
CZYM JEST KIEROWANIE...
Napisano 21-06-2018 09:55:47
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
CZYM JEST KIEROWANIE...
Napisano 13-05-2005 11:52
CZYM JEST KIEROWANIE?

Najbardziej swobodne definicje "kierowania" określają ten typ aktywności jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Definicje bardziej złożone zwracają już uwagę na podstawowe elementy kierowania, a mianowicie:
Kierowanie jest to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów(1). Za organizację, przebieg i efekty tego procesu odpowiedzialna jest osoba stojąca na szczycie formalnej struktury instytucji - kierownik, dyrektor, szef. Formalnego kierownika często nazywa się liderem czy przywódcą dla podkreślenia faktu, że obok formalnych prerogatyw do kierowania dysponuje również siłą nieformalnego autorytetu.
Kierownicy sprawując w organizacji właściwe im funkcje pełnią wiele różnorodnych ról. W teoriach organizacji i zarządzania opisuje się trzy grupy takich ról:
1. role interpersonalne

* rola reprezentacyjna - pełnienie określonych funkcji ceremonialnych
* rola przywódcy - co w praktyce oznacza zatrudnianie, szkolenie i motywowanie pracowników
* rola łącznika - utrzymywanie kontaktów z osobami spoza organizacji

2. role informacyjne

* rola monitora - poszukiwanie informacji, które mogą być wykorzystane z pożytkiem
* rola upowszechniającego - przekazywanie informacji podwładnym
* rola rzecznika - przekazywanie informacji osobom spoza jednostki czy organizacji

3. role decyzyjne
# rola przedsiębiorcy - dbanie o rozwój i doskonalenie firmy
# rola przeciwdziałającego zakłóceniom - reagowanie na konflikty, sytuacje będące poza jego kontrolą
# rola rozdzielającego zasoby - gospodarowanie zasobami instytucji oraz własnym czasem
# rola negocjatora - rozwiązywanie problemów dzięki posiadanym informacjom i autorytetowi

I w końcu trzeci obszar zagadnień wprowadzających - atrybuty jednostki pozwalające pełnić funkcje kierownicze. Na tej kwestii koncentrowały się najwcześniejsze badania psychologiczne nad przywództwem; w efekcie tych badań wyodrębniono pięć ogólnych kategorii cech ściśle związanych z efektywnym przywództwem(2):

1. zdolności (inteligencja, szybki refleks, zdolności werbalne, zdolności oceny)
2. osiągnięcia (erudycja, wiedza, dokonania sportowe)
3. odpowiedzialność (spolegliwość, inicjatywa, wytrwałość, agresywność, pewność siebie, pragnienie przewyższania innych)
4. uczestnictwo (aktywność, towarzyskość, współpraca, umiejętność przystosowania się, humor)
5. status (pozycja społeczna i ekonomiczna, popularność)

Chociaż próby znalezienia typowego zbioru cech, które charakteryzowałyby przywódców w ogóle okazały się bezowocne, współcześnie określa się pewien standard, pakiet umiejętności pomocnych lub niezbędnych dla sprawowania funkcji kierowniczych. Do najczęściej wymienianych należą(3):

* umiejętność skutecznej komunikacji - łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
* umiejętność motywowania - wyzwalanie w ludziach chęci działania, wzbudzanie entuzjazmu,
* umiejętność rozwiązywania konfliktów i zdolność pomagania innym w rozwiązywaniu ich problemów,
* umiejętność budowania zespołów,
* otwartość na ludzi, nowe idee i metody,
* wiedza i doświadczenie w określonej dziedzinie,
* umiejętności organizacyjne.


http://www.studenci.pl/my/filestxt/20040119003452.txt.html
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.93