SPOSOBY ROZSIEWANIA SIE OWOCOW I NASION

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

SPOSOBY ROZSIEWANIA SIE OWOCOW I NASION...
Napisano 13-05-2005 15:19
, przez Polcia
OMOW SPOSOBY ROZSIEWANIA SIE OWOCOW I NASION
ROZSIEWANIE, rozsiewanie owoców i nasion...
Napisano 27-04-2018 04:35:02
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
ROZSIEWANIE, rozsiewanie owoców i nasion...
Napisano 13-05-2005 16:46
, przez Marysia=)
ROZSIEWANIE, rozsiewanie owoców i nasion, czynnik współdecydujący o możliwościach ekol. i geogr. ekspansji gat.; ma duże znaczenie w konkurencji międzygatunkowej roślin; prężność populacyjna gat. zależy m.in. od ilościowej produkcji diaspor oraz ich zdolności rozprzestrzeniania się i opanowywania dostępnych siedlisk; ze względu na biologię rozsiewania dzielimy rośliny na kilka typów: autochory aktywnie rozrzucające nasiona (np. niecierpek), barochory których nasiona opadają wskutek siły ciężkości, anemochory rozsiewające się przez wiatr (wiatrosiewność), hydrochory rozsiewane przez wodę (hydrochoria), zoochory korzystające z pośrednictwa zwierząt (zoochoria) oraz antropochory rozsiewające się za pośrednictwem człowieka (antropochoria).

WIATROSIEWNOŚĆ, anemochoria, rozsiewanie diaspor, tzn. nasion i zarodników, za pośrednictwem wiatru; rośliny anemochoryczne (wiatrosiewne) wytwarzają zwykle wielkie ilości diaspor, nieraz b. lekkich (np. rośliny zarodnikowe oraz storczyki) lub opatrzonych puszystymi włoskami (np. nasiona ostów, wierzb, topoli, powojnika, mniszka lekarskiego) albo skrzydełkami (np. nasiona lipy, grabów, wiązów, klonów, miesięcznicy).

HYDROCHORIA [gr.], rozsiewanie nasion i zarodników za pośrednictwem wody; częste u roślin wodnych i błotnych (np. kosaciec, olsza, niektóre palmy) oraz u roślin siedlisk mniej wilgotnych, których nasiona lub zarodniki są rozsiewane przez deszcz (np. u mchów).

ZOOCHORIA [łac. < gr.], zjawisko rozsiewania owoców lub nasion przez zwierzęta; epizoochoria (egzozoochoria) owoce (np. łopianu, przytulii) przyczepiają się do sierści zwierząt; endozoochoria owoce (np. jemioły, poziomki) są zjadane, owocnia strawiona, zaś nasiona wydalane; dyssoochoria zwierzęta zbierają jadalne owoce (np. orzechy leszczyny) lub nasiona i część z nich gubią lub zakopują; myrmekochoria roznoszenie nasion przez mrówki.

ANTROPOCHORIA [gr.], rozsiewanie nasion za pośrednictwem człowieka; do antropochorów należą rośliny o b. różnych typach rozsiewania (np. poprzez wiatr), wtórnie rozprzestrzeniane przez człowieka; antropochorami są m.in. liczne gat. chwastów polnych i ogrodowych, rozprzestrzeniane przez środki transportu, z materiałem siewnym itp.Na podstawie encyklopedii PWN

Pozdrawiam
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.54