Cechy oświeceniowe i romantyczne "Ody do młodości"

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Cechy oświeceniowe i romantyczne "...
Napisano 19-05-2005 12:31
, przez Polcia
Cechy oświeceniowe i romantyczne "Ody do młodości" A. Mickiewicza.
Elementy oświeceniowe...
Napisano 22-05-2018 10:15:15
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Elementy oświeceniowe...
Napisano 19-05-2005 13:58
, przez pomoc
Elementy oświeceniowe:

gatunek literacki - oda (podstawowy gatunek liryczny w poetyce klasycznej; patetyczny utwór pochwalny opiewający wybitna postać, wydarzenie, wzniosłą ideę). Jego charakterystyczne cechy:

pochwalny charakter utworu,

apostrofy do uosobionej abstrakcji, „Młodości”,

patos,

uczuciowy nieład wyrażający się np. w nieregularności strof i kompozycji,

zdania wykrzyknikowe — „Razem, młodzi przyjaciele!”,

peryfrazy (omówienia) — „Dzieckiem w kolebce kto łeb urwał Hydrze,”

rozbudowane porównania — „A jako w krajach zamętu i nocy/ Skłóconych żywiołów waśnią, / Jednym „stań się” z bożej mocy”,

wyszukane epitety — „kwiat nowości”;

Obrazowanie (pełni funkcję perswazyjną: — przykład do naśladowania (Herakles); — ilustruje tezę „płaz w skorupie” - starzy są egoistami),

mitologiczne motywy (Herakles, nektar, pierwotny chaos),

personifikacje gwałtu i słabości,

alegorie („gród sławny”; „płaz w skorupie” na trupich wodach);

Idee

wiara w postęp, walka z przesądami,

przyjaźń i solidarność jako szczególnie cenne wartości,

podporządkowanie jednostki zbiorowości, dążenie do szczęścia całej ludzkości jako obowiązek jednostki,

rewolucyjny jakobinizm — „gwałt niech się gwałtem odciska”.

Elementy Romantyczne.

Temat utworu (pochwała młodości);

Podmiot liryczny:

„ja”(„wzlecę”, „dzielę”);

„my” („opaszmy”, „pchniemy”),

a zatem jednostka utożsamiająca się ze zbiorowością. Jej sposób mówienia: namiętne wezwania (wykrzykniki, wyrażenia nacechowane emocjonalnie, częsty tryb rozkazujący) wskazują na zaangażowanie emocjonalne, poczucie ogromnej siły i pewności. Jest to charakterystyczna dla romantyzmu jednostka nieprzeciętna, o osobowości przywódcy;

Idee:

przeciwstawienie „młodych” - „starym”,

ubóstwienie młodości, ukazanej nie jako kategoria biologiczna czy socjologiczna, ale jako siła kreacyjna o boskiej potędze (jak Bóg stworzył „świat rzeczy”, tak młodość stworzy „świat ducha”),

wyższość „świata ducha” nad „światem rzeczy”,

odrzucenie racjonalizmu („rozumni szałem”; „łam czego rozum nie złamie”) i empiryzmu („Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”).


http://gacek33online.republika.pl/05opracowania/mickiewicz_odadomlodosci.htm
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.72