konfiguracje

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Chemia

konfiguracje

WYJAŚNIJ POJĘCIA-KONFIGURACJA ELEKTRONOWA,KONFIGURACJA WALENCYJNA. CO TO SĄ ELEKTRONY WALENCYJNE?
19-05-2005 17:26

Konfiguracja elektronowa--jest to zapis

24-04-2014 19:19:58

Konfiguracja elektronowa--jest to zapis

Konfiguracja elektronowa--jest to zapis rozmieszczenia elektronów na powłokach i podpowłokach elektronowych i poziomach orbitalnych.
Konfiguracja walencyjna -jest to zapis rozmieszczenia elektronów walencyjnych na powłokach i podpowłokach elektronowych i poziomach orbitalnych.
Elektrony walencyjne - sa to elektrony rozmieszczone na ostatniej powłoce elektronowej.
19-05-2005 17:31

Elektrony walencyjne-elektrony zanjdują

Elektrony walencyjne-elektrony zanjdujące się na ostatniej powłoce w atomie.
19-05-2005 18:19

elektrony walencyjne, elektrony znajdują

elektrony walencyjne, elektrony znajdujące się na zewnętrznej powłoce elektronowej, najsłabiej związane z jądrem atomu i biorące udział w tworzeniu wiązań chemicznych.
konfiguracja elektronowa, przypisanie elektronów w atomie odpowiednim poziomom ( powłokom elektronowym), opisanym przez 2 liczby kwantowe - główną (n) i poboczną (l)
A konfiguracja walencyjna to jest konf...ostatniej powłoki
19-05-2005 21:33
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.50