Przyczyny upadku Powstania Styczniowego

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Historia

Przyczyny upadku Powstania Styczniowego

wymień przyczyny upadku Powstania Styczniowego
19-05-2005 22:01

1. Powstanie z góry było skazane na

24-04-2014 16:13:20

1. Powstanie z góry było skazane na

1. Powstanie z góry było skazane na niepowodzenie
2. Złe wyposażenie powstańców
3. Przewaga Rosjan
4. Akt uwłaszczenia chłopów w Królestwie
5. Osamotnienie powstańców na arenie międzynarodowej (mimo, że powstanie odbiło się głośnym echem w Europie, pomoc uzyskiwali jedynie nieoficjalnie od jednostek. Przywódcy państw zachowali daleko posuniętą neutralność)
6. Publiczne egzekucje, konfiskaty majątkowe, kontrybucje i masowe zsyłanie na Sybir, które osłabiały powstańców i liczebnie i psychicznie
7. Brak zgody między Polakami (istnienie 3 opcji politycznych: millenerzy- głoszący uwolnienie Polski poprzez pracę organiczną i poszerzenie reform, ”biali”- odbudowa kraju za pomocą dyplomacji, manifestów i negocjacji, „czerwoni”- powstanie zbrojne, tworzenie tajnych, konspiracyjnych organizacji.
19-05-2005 22:48
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.67