Dulszczyzna i kołtuństwo

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Polski

Dulszczyzna i kołtuństwo

Jak rozumiesz okreslenia "Dulszczyzna" i "Koltunstwo"? Opis w dwuch zdaniach.
20-05-2005 22:06

Dulszczyzna - pojęcie wprowadzone do ję

22-07-2014 16:47:29

Dulszczyzna - pojęcie wprowadzone do ję

Dulszczyzna - pojęcie wprowadzone do języka polskiego z powodu sukcesu teatralnego dramatu "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Dulszczyzna odnosi się do postawy będącej kwintesencją cech filistra i kołtuna.

Dulszczyzna obecnie jest popularnym tematem szkolnym. Najczęściej jest interpretowana jako mieszczańskie zakłamanie, obłuda oraz dbanie wyłącznie o pozory. Typowa opinia brzmi następująco: dulszczyzna to zespół cech i postaw charkteryzujących się dwulicowością, podwójną moralnością, z których jedna odkrywana jest tylko wobec siebie i najbliższych a druga, ukazywana wobec reszty ludzi i całego świata. Postawa uchodzi za naganną moralnie.

Zdarzają się jednak opinie krytyczno-literackie ukazujące pozytywy społeczne postępowania bohaterów dramatu Zapolskiej, czego prawdopodobnie sama autorka nie przewidziała.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dulszczyzna


Dulszczyzna (filisterstwo, kołtuństwo):
-termin od nazwiska tytułowej bohaterki;
-określa zespół cech i zachowań charakteryzujących się przede wszystkim obłudą moralną (głupota, pruderia, chciwość skąpstwo, apodyktyczność), moralnością na pokaz (dbałość o pozory zewnętrzne), hipokryzją, powierzchownością religijną, bezwzględnością w relacjach z ludźmi ( szczególnie tych stojących niżej w hierarchii społecznej), brakiem szacunku ( respekt ulskiej budzi tylko opinia publiczna).

http://prace.sciaga.pl/23311.html
20-05-2005 22:10

Dramat Zapolskiej okresla sie czesto

Dramat Zapolskiej okresla sie czesto jako "tragisfere koltunska", co wskazuje na zasadniczy problem poruszony w utworze. Koltun to czlowiek ograniczony intelektualnie, dbajacy tylko o swoje potrzeby materialne, bezwzgledny w dazeniu do ich zaspokojenia i kierujacy sie podwojna moralnoscia-inna we wlasnym domu, a inna poza nim. Wlasnie takie zasady rzadza domem Dulskich.

Termin "dulszczyzna" jako synonim mieszczańskiej hipokryzji, ciasnoty horyzontów i nadmiernie wysokiego mniemania o własnych walorach moralnych.
22-05-2005 09:00
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.02