1 i 2 postulat Bohra

nastepnych 20Polecane pytania

tłumaczenia łódź
Błyskawiczna realizacja zamówień od klientów.
language-link.pl

Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Fizyka

1 i 2 postulat Bohra

o czym traktuje 1 i 2 postulat Bohra??
24-05-2005 23:57

Postulaty Bohra

23-04-2014 14:07:45

Postulaty Bohra

Postulaty Bohra
Bohr teorię swą oparł na dwu twierdzeniach , zwanych dziś postulatami Bohra.
Pierwszy z tych postulatów dotyczył wzajemnego położenia elektronu i jądra atomu wodoru.
1. Elektron w atomie wodoru znajduje się w ciągłym ruchu, może poruszać się tylko po ściśle określonych orbitach kołowych, na których nie może promieniować energii. Tylko takie orbity są dozwolone, dla których iloczyn długości orbity i pędu elektronu jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka.
2 rmv=nh ; n=1,2,3.......
Drugi postulat dotyczy natomiast sposobu promieniowania i pochłaniania energii przez atom.
2. Przejściu elektronu z jednej orbity stacjonarnej na drugą towarzyszy emisja lub pochłoniecie kwantu energii równej różnicy energii elektronu na tych orbitach stacjonarnych.
E - E = hf, E=hf

Zobacz także:
http://lab.pap.edu.pl/~zs/wystawy/droga/bohr.html
http://lab.pap.edu.pl/~zs/wystawy/droga/bohr.doc
25-05-2005 00:17
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 2.34