Zasada zachowania pędu - zadania

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Fizyka

Zasada zachowania pędu - zadania

Prosze o rozwiązanie tych zadań(jeśli nie zdołacie wszytskich to choć kilka!!!)

1. W klocek o masie m1=10kg strzelamy z pistoletu. Pocisk posiada szybkość v0=500m/s i masę m2=0,01kg. Z jaką szybkością bedzie sie poruszać kolcek po wybiciu pocisku?

2. Na sanki o masie m1=10kg poruszające się po poziomym torze z szybkością v1=5m/s, spuszczono z góry ciało o masie m2=5kg.
Jaka bedzie szybkość sanek z dodakowym ciężarem?

3.Po tej samej prostej, w przeciwne strony, poruszają się: ciało o masie m1=1kg z szybkością v1= 3m/s2 oraz ciało o masie m2=5kg. Jaką szybkość musi mieć ciało o masie m2, aby po niesprężystym zderzeniu oba ciała pozostały w spoczynku?

4. Z jaką szybkością po wystrzale odskoczy do tyłu karabin o masie m1=5kg. jeżeli masa wystrzelonego pocisku m2=0,02kg a jego szybkość początkowa v0=700m/s


PROSZE O POMOC!!!!ZA KAŻDE DOBRZE ROZWIĄZANE ZADANIA 4 PKT!
01-06-2005 14:38

zad. 1

23-07-2014 02:47:29

zad. 1

zad. 1.

Pęd= masa * prędkość

m1=10kg
Vo=500m/s
m2=0,01kg

Pęd pocisku= m2 * Vo= 0,01 * 500= 5 [kg m:s]

Pocisk przekazuje pęd klockowi, a wiemy, że pęd =5, więc:

5= 10 + 0,01 * Vx /bo kula wbija się w klocek i też waży
Vx= 0,5 (w przybliżeniu)

Prędkośc klocka=5

zad. 2
m1=10kg
V1=5m/s
m2=5kg

Pęd sanek:
p= 10*5= 50kg m/s2

Do sanek wpada ciało, więc masa sanek się zwiększa o 5kg
Pęd się nie zmnienia (prawo zachowania pędu)

więc:

50= 15*Vx
Vx= 3,3333 <-------------Prędkość sanek z ciałem
01-06-2005 14:55

zad. 1

Dane:
mk=10kg
vp=500m/s
mp=0.01kg
v=?
mp*vp=(mk+mp)*v
v=mp*vp:mk+mp=[kg*m/s:kg]=m/s
V=0.01*500:10+0,01=5:10.1~0,5
17-01-2011 21:34
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.97