co robią pożytecznego mrówki?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

co robią pożytecznego mrówki...
Napisano 05-06-2005 20:49
co robią pożytecznego mrówki?
zabijają i zjadają liczne szkodliwe ...
Napisano 18-06-2018 22:53:28
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
zabijają i zjadają liczne szkodliwe ...
Napisano 05-06-2005 20:51
, przez spliffy
zabijają i zjadają liczne szkodliwe owady. Jeśli nie są bardzo uciążliwe - tolerujmy je nie tylko w ogrodzie, ale nawet w pomieszczeniach.

http://www.muratordom.pl/6930_1313.htm
[b:cdf8cf7aef]Znaczenie gospodarcze mró...
Napisano 05-06-2005 21:17
, przez efcia86
Znaczenie gospodarcze mrówek leśnych.
Sprawa ta ma wiele aspektów. Jednym z ważniejszych jest oddziaływanie budowy podziemnych gniazd na glebę. Mrówki penetrują ją bardzo głęboko. Jedna kolonia mrówek może wydobyć na powierzchnię wiele metrów sześciennych ziemi. Ta podziemna działalność rozluźnia i doskonale przewietrza glebę w bezpośrednim sąśedztwie gniazda, wzbogacając ją w znacznym stopniu w materię organiczną. Poza tym następuje odkwaszenie gleby, co również kożystnie wpływa na wegetację roślin, i to zarówno zielnych, jak i roślin drzewiastych. Dość często obok starych gniazd spotyka się drzewa o uderzająco dorodnym ulistnieniu. Ponieważ gniazda mrówek często zakładane są na pniach, sprzyja to szybszemu ich rozkładowi. Bez udziału mrówek proces ten postępowałby znacznie wolniej, a ich substancja wchodziłaby w obieg materii dopiero po znacznie dłuższym okresie czasu.
Niemałe jest znaczenie mrówek w rozsiewaniu nasion roślin. Już przed 50 laty obliczył Sernander, że jedna kolonia mrówek leśnych z rodzaju Formica rozprzestrzenia w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego ok. 30480 nasion. W mieszanych lasach dębowych mrówki przyczyniają się do rozsiewania ok. 80, a w lasach bukowych - ok. 45 gatunków roślin. Zjawisko to jest zwane myrmekoforią, dotyczy głównie roślin runa. Chociaż rośliny drzewiaste rozsiewają swe nasiona głównie przy pomocy wiatru, dość często spotyka się mrówki transportujące nasiona brzóz, świerków i sosen, które ze względu na zawarte w nich substancje oleiste służą im jako pożywienie albo jako materiał do budowy gniazda. Przy transporcie nasion na duże odległości mrówki często gubią swój ładunek, pozostawiając nasiona w różnych miejscach biotopu. Pamiętając, że bogata roślinność ma decydujący wpływ na biocenotyczą równowagę, wyraźny staje się związek między możliwością utrzymywania się przy życiu w okresie pomiędzy gradacjami groźnych szkodników licznej populacji ich pasożytów, a obecnością w tym czasie żywicieli zastępczych, którzy znajdują warunki rozwoju właśnie na roślinach runa. W ten sposób rozprzestrzenianie się nasion przez mrówki wpływa pośrednio na ograniczenie liczebności szkodników. Poza tym bogactwo roślin ma istotne znaczenie dla odżywiania się pasożytów dorosłych, które bardzo często korzystają z ich pyłku i nektaru.
Najistotniejsza jednak rola mrówek polega na bezpośrednim niszczeniu populacji wielu szkodliwych owadów. Są one istotnym czynnikiem, hamującym masowy pojaw prawie każdego gatunku. Godne uwagi jest również to, że zarówno w okresach gradacji jak i pomiędzy nimi, w przeważającej większości ofiar mrówek są owady szkodliwe. Jak podaje Eidmann, w jednym z przebadanych przypadków w okresie międzygradacyjnym 42% ofiar mrówek stanowiły owady, będące szkodnikami leśnymi, 28% - owady obojętne, 16% - owady pozyteczne. Reszty nie udało się zidentyfikować. W drugim przypadku - 76% stanowiły szkodniki, 14% - owady obojętne, a 10% - pozyteczne. W okresie gradacji Behrndt (1933) stwierdził zniszczenie 90% szkodników (strzygonia choinówka), 7% owadów pożytecznych i 3% obojętnych. Jak podaje Escherich, w ciągu jednego dnia pada ofiarą jednego dużego gniazda ok. 100 tys, a rocznie - ok. 10 mln owadów. Inni badacze oceniają roczną ilość ofiar jednej kolonii na 5 mln. Ovzywiście liczby te ulegają zmianom w zależności od stanu rozwoju kolonii, ilości pokarmu, jakości siedliska oraz od pogody w okresie wegetacyjnym.
http://www.sciagawa.pl/a/2464.html
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.74