"transport przesyłowy"

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

"transport przesyłowy"...
Napisano 06-06-2005 19:38
, przez krecha64
Prosze o opisanie transportu przesyłowego
TRANSPORT PRZESYŁOWY...
Napisano 21-04-2018 11:16:35
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
TRANSPORT PRZESYŁOWY...
Napisano 06-06-2005 19:46
, przez efcia86
TRANSPORT PRZESYŁOWY
Podstawowe znaczenie mają linie przesyłowe energii elektrycznej oraz różnego rodzaju rurociągi. Sieć elektroenergetyczna Polski składa się z linii przesyłowych wysokiego napięcia, głównie 400 i 220 kV, łączących elektrownie z wielkimi stacjami transformatorowymi usytuowanymi w miejscach największego poboru prądu oraz z linii doprowadzających prąd do lokalnych stacji transformatorowych i do poszczególnych odbiorców. TRANSPORT RUROCIĄGOWY Służy głównie do przesyłania ropy naftowej i produktów naftowych, gazu ziemnego i węglowego oraz wody. W 1995 r. eksploatowano 2,3 tys. km sieci magistralnej rurociągów naftowych, którymi przetoczono ponad 33 mln ton ropy naftowej i jej pochodnych. Najważniejsze są dwa rurociągi: ropociąg "Przyjaźń", biegnący z Rosji przez Płock do Niemiec oraz ropociąg łączący Gdańsk z Płockiem. Odkrycie w latach 50. Bogatych złóż gazu ziemnego w okolicach Przemyśla, Lubaczowa, Mielca i Bochni umożliwiło budowę nowych gazociągów: przez Tarnów i Kraków do GOP-u oraz przez Puławy i Lublin do Warszawy, gazociąg ten został następnie przedłużony na północ do Olsztyna, a w kierunku północno-zachodnim - do Płocka, Torunia, Grudziądza i Gdańska. Siecią gazową we wschodniej części kraju rozprowadzany jest gaz z Podkarpacia oraz gaz importowany z Ukrainy. Główny węzeł rozdzielczy gazu ziemnego na Podkarpaciu znajduje się w Jarosławiu. Zachodnia część kraju zaopatrywana jest w gaz ziemny wydobywany od lat 60. w południowej Wielkopolsce. Jest on doprowadzany m.in. na Górny Śląsk, do Poznania, Szczecina, Słupska i Koszalina. Zachodnia Polska zaopatrywana jest ponadto w gaz wysokometanowy z Podkarpacia, Rosji i Ukrainy. Dociera on m.in. do Włocławka i Polc, a na południu kraju do Tarnowa, Puław i Kędzierzyna. Występujące na terenie kraju gazociągi, ze względu na rodzaj przesyłanego paliwa, należą do trzech systemów: a) gazu wysokometanowego; b) gazu zaazotowanego; c) gazu przemysłowych.
http://www.geografia.sciaga.biz/gospodarcza/transport.html

Transport przesyłowy / Np. przesyłanie surowców energetycznych na dużą skalę . ( gaz, ropa). Jest to transport bezpieczny ze względu na ochronę środowiska i kradzieże . Transport przesyłowy służy też do transportu wody i odpadów komunalnych.
http://www.sciagawa.pl/a/4956.html

Transport przesyłowy
Transport przesyłowy dokonuje się za pośrednictwem rurociągów, taśmociągów oraz sieci elektroenergetycznej. Transport rurociągowy jest tanim, opłacalnym rozwiązaniem przy przesyłaniu jednorodnych, masowych ładunków na duże odległości, zwłaszcza ropy naftowej, gazu ziemnego. Najdłuższą sieć rurociągów naftowych poprowadzono w Stanach Zjednoczonych, na które przypada 60% ogólnej ich długości na świecie. Rozbudowaną sieć rurociągów posiada także Rosja, Kanada, Europa Zachodnia. Kraje Bliskiego Wschodu mimo posiadanych zasobów ropy i gazu, szczególnie podatnych do takiego transportu, wykorzystują transport przesyłowy w niewielkim stopniu. Przyczyną jest niestabilność polityczna tego obszaru, stwarzająca ryzyko dla wywiązywania się z dostawy surowców.
http://prace.sciaga.pl/33147.html

TRANSPORT PRZESYŁOWY
Rola transportu rurociągowego rośnie. Jego zaletą jest taniość, szybkość, oszczędność miejsca oraz nieszkodliwość dla środowiska. W Polsce ten rodzaj transportu ma głównie zastosowanie do przesyłania węglowodorów płynnych i gazowych, a także wody. Najważniejsze ropociągi to "Przyjaźń" oraz ropociąg łączący Port Północny w Gdańsku z Płockiem. Z Płocka do Warszawy i Koluszek prowadzą rurociągi do przesyłania paliw.
Znacznie silniej jest rozbudowana sieć gazociągów. Wszystkie większe miasta mają połączenia gazociągami ze złożami karpackimi bądź złożem wielkopolskim (koło Ostrowa Wielkopolskiego), jak również z rurociągami prowadzącymi gaz z Zachodniej Ukrainy. Na Śląsku silnie jest rozbudowana sieć gazociągów gazu koksowniczego.
Magistrale wodociągowe łączą Zbiornik Goczałkowicki i Żywiecki
z Konurbacją Górnośląską, zbiornik Sulejowski z Łodzią oraz Jezioro Zegrzyńskie z Warszawą.
http://www.geografia.matura.biz.pl/367.htm
transport pzresyłowy...
Napisano 12-06-2005 17:24
, przez annagojlo
Transpor przesyłowy:
Największe znaczenie ma transport
rurociągowy i przesyłowy energi elektrycznej. Transport rurociągowy to przesyłanei rurociągami ropy naftowej i produktów naftowych, gazu oraz wody. W 1998 r. istniało w Polsce 2,3 tys. kilometrów rurociągów naftowych. Najważniejszy to:"Przyjażń", biegnący z Rosji przez Płocka do Niemiec, oraz rurociąg z Gdąńska do Płocka. Transportuje się też w Polsce gaz ziemny w znacznej części importowany z Rosji. Gazociągami przesyła, się gaz węglowy. Przesyłanie energi elektrycznej w Polsce jest bardzo rozwinięte. Przesyła się nimi na obszar całego kraju energię elektryczną wytworzoną w elektrowniach cieplnych i wodnych. Polska sieć energetyczna jest połonczona z ełropejskim systemem energetycznym.
Transport przesyłowy...
Napisano 05-01-2006 20:36
, przez ksiądz
Co to jest treansport przesyłowy energii elektrycznej?
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.27