Ekosystem jeziora

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Ekosystem jeziora...
Napisano 18-09-2005 16:08
Charakterystyka ekosystemu jeziora.
Jezioro stanowi wręcz modelowy ekosystem...
Napisano 18-06-2018 22:36:27
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Jezioro stanowi wręcz modelowy ekosystem...
Napisano 23-09-2005 20:20
Jezioro stanowi wręcz modelowy ekosystem, gdyż jest wyraźnie wyodrębnioną z otoczenia całością. W biologii za jezioro uznaje sie każdy naturalny zbiornik wodny, w którym mozna wyróżnić litoral, pelagial i profundal. Jeziora świata różnią się między sobą składem chemicznym i fizycznymi właściwościami wód, decydującymi o ich trofii (żyzności i produktywności), a co za tym idzie liczebnością oraz składem gatunkowym organizmów wodnych.
Z uwagi na trofię i skład chemiczny wyróżnia się
A)jeziora prawidłowego szeregu troficznego: ultraoligotroficzne, oligotroficzne, mezotroficzne, eutroficzne i politroficzne
B)jeziora nie pasujące do tego szeregu: dystroficzne(humotroficzne), syderotroficzne, argilotroficzne, słone itd.
Z uwagi na częstość z jaką mieszają się ...
Napisano 23-09-2005 20:33
Z uwagi na częstość z jaką mieszają się wody jeziorne wyróżnia się jeziora:
amiktyczne- wody nigdy się nie mieszają
monomiktyczne- wody mieszają się raz do roku
dimiktyczne- wody mieszają się dwa razy w roku(w naszym klimacie wiosną i jesienią)
polimiktyczne- wody mieszają się wielokrotnie w ciągu jednego roku
Ze względu na procent mieszających się wód wyróżnia się jeziora:
meromiktyczne- wody mieszają sie tylko częściowo
holomiktyczne- wody mieszają się w całej swojej masie, od powierzchni aż do dna.
Rybacy klasyfikują jeziora z uwagi na typ gospodarki rybackiej jaki sie tam prowadzi(najważniejsze gatunki ryb jakie sie pozyskuje) i wyróżniają jeziora sielawowe, leszczowe, karpiowe itp.
Geografowie wyróżniają różne typy jezior na podstawie ich pochodzenia geologicznego np: jeziora tektoniczne, morenowe, cyrkowe, przybrzeżne, starorzecza itd.ale to nie wchodzi w skład zainteresowac biologa :roll:
Jezioro [b:95d5a2b2c1]oligotroficzne[/b:...
Napisano 23-09-2005 20:51
Jezioro oligotroficzne (skąpożywne, jałowe) np: Morskie Oko, Czarny Staw, Hańcza, Białe Wigierskie itp. jest:
- głębokie
- słabo porośnięte przez roślinność przybrzeżną (trzcina, oczeret, sitowie)lub praktycznie pasa tych tzw. makrofitów wynurzonych
- ma błękitną, bardzo przezroczystą wodę
- woda często nie ma smaku i zapachu
- woda jest bardzo uboga w biogeny(nutrienty) - w fosfor i azot
- osadów dennych jest niewiele, są one mineralne, jasne, typu gytii
- częste jest dno kamieniste
- żyją w nim zimnolubne i tlenolubne ryby łososiowate i siejowate, rosną rzadkie gatunki roślin np: stroczki(lobelie).
Takie jezioro aż chce się fotografować, chce się w nim plywac i pic z niego wodę 8)
Zupełnie inaczej jest z jeziorem eutroficznym (bogatożywnym, żyznym) np: Inulec, Mikołajskie, Pierty, Śniardwy, Tałty itd.
Jest ono:
- płytkie
- obficie porosnięte przez roslinność wynurzoną
- ma zielonkawą, nieprzezroczystą, mętną, często cuchnącą wodę
- woda jest bogata w nutrienty
- osady denne tworzą w nim obfitą warstwę, są ciemne, organiczne, typu sapropel
- częste jest dno muliste lub mulisto-piaszczyste
- żyją w nim cieplolubne i odporne na przyduchy ryby karpiowate, rosną tu pospolite i odporne gatunki roślin
Jeziora mezotroficzne jak: Kuc, Maróz, Majcz Wielki, Piłakno czy Żarnowieckie są gdzieś pomiędzy tymi dwiema skrajnościami 8)
Plankton i bentos w jeziorach ...
Napisano 23-09-2005 21:02
Plankton i bentos w jeziorach oligotroficznych są zróżnicowane gatunkowo(bogate jakościowe) ale ubogie ilościowo(mają niską biomasę). W jeziorach eutroficznych odwrotnie- biomasa planktonu i bentosu jest zazwyczaj duża, za to zróżnicowanie gatunkowe niewielkie- żyją tu głównie najodporniejsze gatunkji
Jeziora dystroficzne(humotroficzne) znajdują się na terenie lasów i/lub torfowisk wysokich. Cechuje je woda miękka, barwy brązowej lub żółtawej, o niskim odczynie, uboga w fosfor, azot, wapń i magnez, za to bardzo bogata w kwasy humusowe powstające z opadłych igieł oraz żelazo zawarte w ochrach. Występują tu osady typy dy.
Brak tu zwierzat potrzebujących wapnia do budowy muszelek, pancerzyków czy kości, praktycznie nie spotyka sie tu ryb, mięczaków, gąbek itd. Żyją tu organizmy nieliczne i skrajnie wyspecjalizowane.
Właściwie należałoby osobno omawiać ...
Napisano 25-09-2005 14:57
Właściwie należałoby osobno omawiać ekosystemy jezior rybnych i bezrybnych, osobno rozpatrywać poszczególne części jeziora: litoral, pelagial i profundal, a także osobno opisywać ekosystemy jezior oligo-, eu- i dystroficznych.
W jeziorze jak w każdym, pelnym ekosystemie występują trzy kategorie organizmów:
-producenci organizmy samożywne, a więc w wypadku jeziora glony(zarówno te jednokomórkowe jak sinice, eugleny czy bruzdnice jak i wielokomórkowe np: ramienice) i rośliny wyższe, zanurzone(moczarka, wywłócznik, rogatek, mech zdrojek), wynurzone(trzcina, tatarak, pałka, jeżogłówka, oczeret) bądź o liściach pływających(grzybienie białe, grążele żółte, )
-konsumenci organizmy cudzożywne:
a)I rzędu(pożerający producentów) np: wrotki, małe rozwielitki, larwy ryb karpiowatych, amur biały, tołpyga, nutria
b)II rzędu(pożerający konsumentów I rzędu) np: duże rozwielitki, płocie
c)III rzędu(pożerający konsumentów II rzędu) np: okoń, sandacz, szczupak, sum
d)IV rzędu(rybożercy) np: wydra, norka, czapla, kormoran, rybołów, bielik i oczywiście Pan I Władca Świata i Okolic- Homo Sapiens.
i destruenci rozkładający i mineralizujący materię organiczną do prostych związków nieorganicznych np; bakterie, grzyby, skąposzczety. Destruentów czasem nazywa się reducentami, co jest o tyle niefortunne, że destruenci raczej nie redukują swego pokarmu w sensie chemicznycm, tylko go utleniają.
Podział ten w przypadku jezior jest nieścisły, bo większość organizmó jeziornych należy do kilku kategorii jerdnocześnie(pozyskuje materię i energię z kilku pieter piramidy troficznej). Glony jednokomórkowe, choc fotosyntezują, to mogą przecież pobierać gotowe cząstki organiczne np: eugleny. Zwierzeta jeziorne są często wszystkożercami - duże okazy małża racicznicy odfiltrowują zarówne martwą materię organiczną (trypton= abioseston) jak i producentów(glony= fitoplankton), jak i konsumentów I rzędu(zooplankton, w tym larwy własnego gatunku). Kaczka krzyżówka, piżmak, karp czy rak pręgowany też nie są wybredne.
Jezioro jest ekosytemem otwartym, to znaczy częśc materii organicznej pochodzi spoza niego, z innych ekosystemów- z przepływających przez jezioro rzek, z lasów, pół i łąk wokół brzegów, a nawet z odległych mórz(tak, tak to nie żart 8) - jak w jeziorze żyją sobie węgorze, to przecież nie wylęgły sie one w tym akurat akwenie tylko przypłynęły do nas aż z Morza Sargassowego na Atlantyku) itd.
Warto wspomnieć, że niekiedy w jeziorach(jak również w innych ekosytemach wodnych) spotyka się tzw. "odwrócone piramidy troficzne" czyli układy, w których biomasa konsumentów I rzędu(roślinożerców)
przewyższa biomasę producentów. Wynika to z szybkiego namnażania sie mikroskopijnych autotrofów wodnych, jak równiez z odporności zooplanktonowych zwierząt na głód.
Pisząc o ekosystemach jeziornych warto też wspomnieć o kilku jedynych w swoim rodzaju jeziorach np: o Bajkale, Ochrydzie, Wielkich Jeziorach Afrykańskich.
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.65