Podział i rozpoznawanie archaizmów

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Polski

Podział i rozpoznawanie archaizmów

Mam niemały problem. Muszę umieć rozpoznawać i nazywać archaizmy w zabytkach literatury polskiej. Znam już podział, ale nie wiem, jak je rozpoznawać np. w "Bogurodzicy" czy "Posłuchajcie bracia miła". Czy mogę liczyć na waszą pomoc? :) :) :) :)
07-02-2005 16:32

Jeśli chodzi o archaizmy zawrte w "

24-04-2014 20:41:10

Jeśli chodzi o archaizmy zawrte w "

Jeśli chodzi o archaizmy zawrte w "Bogurodzicy" to poniższy tekst zaiwera zarówno sposób ich rozpoznawania jaki i znaczenie :
"leksykalne (przestarzałe wyrazy): dziela - dla, bożyc - syn Boga, Gospodzin - Pan, zbożny - dostatni, przebyt - bytowanie, istnienie, rodzica - matka

słowotwórcze (przestarzały sposób tworzenia wyrazów): Bogurodzica - matka Boga, już w XV w. mówiło się matka (kogo?) Boga, a nie matka (komu?) Bogu

fleksyjne (dawne końcówki odmiany wyrazów): raczy - racz, zyszczy - pozyskaj, spuści - ześlij, rzeczowniki zawierają dawną końcówkę wołacza -y, -i

składniowe (nieużywany sposób łączenia wyrazów w zdaniu): Bogiem sławiena - sławiona przez Boga

fonetyczne (dawny sposób wymawiania wyrazów): Krzciciela - Chrzciciela"

A tekst ten pochodzi ze strony http://eduseek.interklasa.pl/artykuly/artykul/ida/2370/idc/2/
11-02-2005 14:42
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.37