Układ nerwowy

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Układ nerwowy...
Napisano 20-11-2005 21:31
, przez Tienka
Budowa nerwu rdzeniowego
Nerw (nervus) jest to pęczek włókien ...
Napisano 23-06-2018 19:38:20
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Nerw (nervus) jest to pęczek włókien ...
Napisano 21-11-2005 14:57
, przez mork
Nerw (nervus) jest to pęczek włókien nerwowych wraz ze wszystkimi osłonkami (śródnerwie, onerwie i nanerwie).

Nerw rdzeniowy (nervus spinalis) jest nerwem utworzonym przez połączenie korzenia przedniego i tylnego, jednego segmentu rdzenia kręgowego, po tej samej stronie. Korzenie te łączą się w pień n. rdzeniowego w otworze międzykręgowym. Każdy nerw rdzeniowy dzieli się na gałęzie :
- przednią (ramus anterior s. ventralis)
- tylną (ramus posterior s. dorsalis)
- oponową (ramus meningeus)
Nerwy rdzeniowe od C8 - L2 lub L3 oddają dodatkowo gałąź łączącą białą (ramus communicans albus). Natomiast do każdego nerwu rdzeniowego dochodzi gałąź łącząca szara (ramus communicans griseus).

Korzeń tylny (radix posterior s. dorsalis) jest to pęczek neurytów komórek pseudojednobiegunowych zwoju międzykręgowego, biegnący do rogu (słupa) tylnego i sznura tylnego rdzenia kręgowego.

Korzeń przedni (radix anterior) jest to pęczek neurytów komórek ruchowych rogu przedniego rdzenia kręgowego (komórek ruchowych), biegnący do nerwu rdzeniowego. Korzenie przednie nerwów rdzeniowych od C8 - L2 lub L3 zawierają dodatkowo neuryty komórek jądra pośrednio-bocznego rogu bocznego rdzenia kręgowego, a korzenie przednie nerwów rdzeniowych S2 - S4 - neuryty komórek jądra pośrednio-przyśrodkowego rdzenia kręgowego.

Jądro pośrednio-boczne (nucleus intermedio-lateralis) jest ośrodkiem układu współczulnego
i leży w rogu bocznym rdzenia kręgowego w segmentach od C8 - L2 lub L3 rdzenia kręgowego.

Jądro pośrednio-przyśrodkowe (nucleus intermedio-medialis) jest rdzeniowym ośrodkiem układu przywspółczulnego i leży w segmentach od S2 - S4 rdzenia kręgowego.

Obydwa te jądra leżą w istocie szarej pośredniej bocznej rdzenia kręgowego, z tym że jądro pośrednio-boczne uwypukla istotę szarą rdzenia w obręb sznura bocznego, tworząc róg (słup) boczny, natomiast jądro pośrednio-przyśrodkowe takiej struktury nie tworzy.
Oprócz jądra pośrednio-przyśrodkowego ośrodkami układu przywspółczulnego są także jądra przywspółczulne nerwów czaszkowych III, VII, IX i X zlokalizowane w pniu mózgu.

Gałąź tylna nerwu rdzeniowego (ramus posterior nervi spinalis) - unerwia skórę powstałą
z dermatomów grzbietowych (wąski pas skóry grzbietu) wraz z gruczołami skórnymi
i mięśniami prostującymi włosy, mięśnie powstałe z miotomów grzbietowych (mięśnie przykręgosłupowe) i mięśniówkę naczyń krwionośnych. Zawiera włókna czuciowe (dendryty komórek pseudojednobiegunowych zwoju międzykręgowego), ruchowe (neuryty komórek ruchowych rogu przedniego rdzenia kręgowego) i współczulne pozazwojowe (neuryty komórek zwoju przykręgowego = włókna visceromotoryczne).

Gałąź przednia nerwu rdzeniowego (ramus anterior nervi spinalis) - unerwia skórę powstałą
z dermatomów brzusznych wraz z gruczołami skórnymi i mięśniami prostującymi włosy, mięśnie powstałe z miotomów brzusznych i mięśniówkę naczyń krwionośnych. Zawiera włókna czuciowe (dendryty komórek pseudojednobiegunowych zwoju międzykręgowego), ruchowe (neuryty komórek ruchowych rogu przedniego rdzenia kręgowego) i współczulne pozazwojowe (neuryty komórek zwoju przykręgowego = włókna visceromotoryczne). Wyjątkowo - gałęzie przednie nerwów rdzeniowych S2, S3, S4 zawierają dodatkowo włókna przywspółczulne przedzwojowe.
Gałęzie przednie nerwów rdzeniowych łącząc się ze sobą (mieszając) tworzą sploty nerwów rdzeniowych. Wyjątek stanowią gałęzie przednie nerwów rdzeniowych piersiowych, noszące nazwę nerwów międzyżebrowych (nervi intercostales), które nie tworzą splotów.

Gałąź oponowa (ramus meningeus) biegnie do kanału kręgowego i unerwia oponę twardą rdzenia kręgowego. Zawiera włókna czuciowe (dendryty komórek pseudojednobiegunowych zwoju międzykręgowego) i współczulne pozazwojowe (neuryty komórek zwoju przykręgowego).

Splotem nerwowym nazywamy każde wymieszanie włókien nerwowych.

Splot nerwów rdzeniowych (plexus nervorum spinalium) jest utworzony przez wymieszanie (połączenie) gałęzi przednich kilku kolejnych nerwów rdzeniowych po jednej stronie rdzenia kręgowego. Ze splotu nerwów rdzeniowych wychodzą nerwy obwodowe.
Wyróżniamy sploty :
- szyjny - gałęzie przednie nerwów rdzeniowych C1 - C4
- ramienny - gałęzie przednie nerwów rdzeniowych C5 - Th1
- lędźwiowy - gałęzie przednie nerwów rdzeniowych L1 - L3
- krzyżowy - gałęzie przednie nerwów rdzeniowych L4 - Co1
Odp: Układ nerwowy...
Napisano 27-06-2007 10:54
, przez karolina
Budowa nerwu rdzeniowego

pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.70