Zadanie związane(chyba)z równią pochyłą...

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Fizyka

Zadanie związane(chyba)z równią pochyłą...

Zad.1
Oblicz opóźnienie z jakim klocek, któremu nadano pewną prędkość, poruszał się będzie w górę równi pochyłej o kącie nachylenia ALFA=30 stopni. Współczynnik tarcia F=0,1
Zad.2
Oblicz siłę naciksu jaką wywiera na podłoże skrzynia o masie m=50 kg, jeżeli człowiek
a) ciągnie skrzynię
b) pcha skrzynię z siłą F=10 N zorientowaną pod kątem ALFA=30 stopni do poziomu
24-11-2005 19:10

rozkład sił

20-04-2014 10:14:04

rozkład sił

Oblicz siłę nacisku, jaką wywiera na podłoże skrzynia o masie m = 50 kg, jeżeli człowiek
a) ciągnie skrzynię
b) pcha skrzynię
z siłą F=10 N zorientowaną pod kątem do poziomu
część B
b) siła pchająca rozkłada sie na dwie składowe - poziomą i pionową
pionowa działa w dół - człowiek pcha z góry w dół na ukos
nacisk powiększa sie o składową pionową


część A
a) siła ciągnaca rozkłada sie na dwie składowe - poziomą i pionową
pionowa działa w górę - człowiek ciagnie z dołu w górę na ukos
nacisk zmniejsza sie o składową pionową
24-11-2005 20:29

Hmm... A mógłbyś jakoś jaśniej opisać co

Hmm... A mógłbyś jakoś jaśniej opisać co znaczy odpowiednia literka? Byłbym wdzięczny :)
24-11-2005 20:43

Może mi ktoś pomóc, bo w ogóle tego nie

Może mi ktoś pomóc, bo w ogóle tego nie rozumiem :/
24-11-2005 21:29

Skontaktuj się na mego maila

Skontaktuj się na mego maila.
Wyjasnienia mam, ale gorzej z czasem.
25-11-2005 18:54
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.93