CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM...
Napisano 26-11-2005 20:13
, przez gibonka
Mam prośbę do osób, którę kochają poezję lub kochają analizować różnego typu teksty. Pomóżcie mi przeanalizować ten tekst odpowiadając na poniższe pytania. Z polskiego jestem matoł :?

Oto tekst :

[1] Romantycy sądzili, że miłość, podobnie jak sztuka i skuteczniej niż ona, wyrywa ludzi ze "świata gotowego", a tym samym otwiera dziedzinę wolności przed każdym "ja". Może ono w ten sposób rozpoznać swój jedyny i niepowtarzalny los, który mu przesłaniają wszelkie konwencjonalne moralne i rozsądne kryteria życia. Miłość otwiera "wzrok wewnętrzny", ponieważ każe patrzeć na świat od nowa, zdejmuje "społeczne okulary". Zakochany nie myśli tak, jak "się myśli", ale myśli tak, jak czuje: on, sam, osobiście, bez oparcia, bez autorytetu, wyodrębniony ze zbiorowości z którą się już nie identyfikuje, bo dla zbiorowości nie jest rzeczą najważniejszą, czy jakaś osoba przyjdzie o piątej popołudniu w określone miejsce, czy nie, a zakochanym taka kwestia przesłania zwykle wszystkie inne.

[2] W ten prosty sposób można odkryć, że ma się jakiś inny niż ogólnie przyjęty punkt widzenia na świat i sobie tylko właściwy sposób odczuwania. Ale ta różnica między subiektywnym a obiektywnym, między osobistym ,,czuciem’’ a opinią powszechnie przyjętą nie bywa przyjemna. Skale przykrości można wyznaczyć od irytacji do bólu. Zaś skala nacisków z zewnątrz, mających wpłynąć na to, by zakochana jednostka opamiętała się, doszła do rozumu i przestała mierzyć wszystko dookoła własną miarą, rozciąga się od ośmieszenia do potępienia. Dlatego romantycy dodawali, ze miłość bywa przeżyciem niebezpiecznym, że grozi śmiercią lub kalectwem – umysłowym mianowicie kalectwem: szaleństwem. Ale -odkrywając konflikt między światem, jaki jest, a jednostką, jaka jest, kiedy przestaje być dobrze wychowana i poddawać się posłusznie stereotypom obowiązującej kultury – miłość z dziedziny psychologii przechodzi w dziedzinę filozofii. Jest skrajnym i najbardziej może ryzykownym wyrazem buntu romantycznego.


Odpowiadaj zwięźle, unikaj cytowania !!!

1) Na podstawie akapitu pierwszego odpowiedz, na czym polega wolność zakochanego i jakie perspektywy przed nim otwiera.
2) Wyjaśnij sformułowanie ,,społeczne okulary’’ użyte w pierwszym akapicie.
3) W jaki sposób miłość zmienia sposób myślenia człowieka i jego relacje z ludźmi ? Odpowiedz na podstawie akapitu pierwszego.
4) Jaki związek zachodzi między ostatnim zdaniem pierwszego akapitu, a pierwszym zdaniem drugiego akapitu. Wskaż właściwą odpowiedź.
a) przesłanka – wniosek
b) zaprzeczenie
c) ilustracja myśli
5) Dlaczego miłość staje się źródłem konfliktów ze światem ? Podaj przyczyny przedstawione w drugim akapicie.
6) Wyjaśnij tezę autorki, że miłość romantyczna przechodzi ,, z dziedziny psychologii do dziedziny filozofii ‘’.

Z góry dziękuje za wzzelką pomoc !!! Pozdrawiam:)
HELP!!! W ZAMIAN MOGĘ PRZESŁAĆ MATERIAŁY...
Napisano 23-06-2018 19:25:54
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
HELP!!! W ZAMIAN MOGĘ PRZESŁAĆ MATERIAŁY...
Napisano 27-11-2005 08:17
, przez gibonka
HELP!!! W ZAMIAN MOGĘ PRZESŁAĆ MATERIAŁY DO FCE I CAE, A TAKŻE TESTY I KLUCZE ODPOWIEDZI DO WSZYSTKICH CZĘŚCI PODRĘCZNIKÓW ALLES KLAR.
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.87