CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Polski

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Mam prośbę do osób, którę kochają poezję lub kochają analizować różnego typu teksty. Pomóżcie mi przeanalizować ten tekst odpowiadając na poniższe pytania. Z polskiego jestem matoł :?

Oto tekst :

[1] Romantycy sądzili, że miłość, podobnie jak sztuka i skuteczniej niż ona, wyrywa ludzi ze "świata gotowego", a tym samym otwiera dziedzinę wolności przed każdym "ja". Może ono w ten sposób rozpoznać swój jedyny i niepowtarzalny los, który mu przesłaniają wszelkie konwencjonalne moralne i rozsądne kryteria życia. Miłość otwiera "wzrok wewnętrzny", ponieważ każe patrzeć na świat od nowa, zdejmuje "społeczne okulary". Zakochany nie myśli tak, jak "się myśli", ale myśli tak, jak czuje: on, sam, osobiście, bez oparcia, bez autorytetu, wyodrębniony ze zbiorowości z którą się już nie identyfikuje, bo dla zbiorowości nie jest rzeczą najważniejszą, czy jakaś osoba przyjdzie o piątej popołudniu w określone miejsce, czy nie, a zakochanym taka kwestia przesłania zwykle wszystkie inne.

[2] W ten prosty sposób można odkryć, że ma się jakiś inny niż ogólnie przyjęty punkt widzenia na świat i sobie tylko właściwy sposób odczuwania. Ale ta różnica między subiektywnym a obiektywnym, między osobistym ,,czuciem’’ a opinią powszechnie przyjętą nie bywa przyjemna. Skale przykrości można wyznaczyć od irytacji do bólu. Zaś skala nacisków z zewnątrz, mających wpłynąć na to, by zakochana jednostka opamiętała się, doszła do rozumu i przestała mierzyć wszystko dookoła własną miarą, rozciąga się od ośmieszenia do potępienia. Dlatego romantycy dodawali, ze miłość bywa przeżyciem niebezpiecznym, że grozi śmiercią lub kalectwem – umysłowym mianowicie kalectwem: szaleństwem. Ale -odkrywając konflikt między światem, jaki jest, a jednostką, jaka jest, kiedy przestaje być dobrze wychowana i poddawać się posłusznie stereotypom obowiązującej kultury – miłość z dziedziny psychologii przechodzi w dziedzinę filozofii. Jest skrajnym i najbardziej może ryzykownym wyrazem buntu romantycznego.


Odpowiadaj zwięźle, unikaj cytowania !!!

1) Na podstawie akapitu pierwszego odpowiedz, na czym polega wolność zakochanego i jakie perspektywy przed nim otwiera.
2) Wyjaśnij sformułowanie ,,społeczne okulary’’ użyte w pierwszym akapicie.
3) W jaki sposób miłość zmienia sposób myślenia człowieka i jego relacje z ludźmi ? Odpowiedz na podstawie akapitu pierwszego.
4) Jaki związek zachodzi między ostatnim zdaniem pierwszego akapitu, a pierwszym zdaniem drugiego akapitu. Wskaż właściwą odpowiedź.
a) przesłanka – wniosek
b) zaprzeczenie
c) ilustracja myśli
5) Dlaczego miłość staje się źródłem konfliktów ze światem ? Podaj przyczyny przedstawione w drugim akapicie.
6) Wyjaśnij tezę autorki, że miłość romantyczna przechodzi ,, z dziedziny psychologii do dziedziny filozofii ‘’.

Z góry dziękuje za wzzelką pomoc !!! Pozdrawiam:)
26-11-2005 20:13

HELP!!! W ZAMIAN MOGĘ PRZESŁAĆ MATERIAŁY

22-07-2014 15:22:59

HELP!!! W ZAMIAN MOGĘ PRZESŁAĆ MATERIAŁY

HELP!!! W ZAMIAN MOGĘ PRZESŁAĆ MATERIAŁY DO FCE I CAE, A TAKŻE TESTY I KLUCZE ODPOWIEDZI DO WSZYSTKICH CZĘŚCI PODRĘCZNIKÓW ALLES KLAR.
27-11-2005 08:17
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.16