Prosze o wytłumaczenie kiedy używamy przedimka a,an,the.PILN

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Prosze o wytłumaczenie kiedy używamy ...
Napisano 08-02-2006 17:43
Witam!!! Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyc kiedy używamy przedimka an,a,the ??? PILNE !!
Przedimki...
Napisano 27-04-2018 04:37:48
, przez zadane
Sprobuj na http://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Przedimki...
Napisano 08-02-2006 18:51
, przez kasia230
Przedimki

Przedimek nie występuje w języku polskim, natomiast w języku angielskim pojawia się przed rzeczownikami.

Przedimek nieokreślony "a/an"
"a/an" - rzeczownik, który po nim następuje określa jeden przedmiot lub osobę która pochodzi ze zbioru takich samych przedmiotów lub osób;
He is a baker. - On jest piekarzem. (Należy do zbioru osób zwanych piekarzami.)

Niekiedy może znaczyć "jakiś, dowolny".
Give me an apple. - Daj mi jabłko. (Jakieś, jakiekolwiek jabłko.)

Przedimek "a" stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się od spółgłoski:
This is a house. - To jest dom.

Przedimek "an" natomiast stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się od samogłosek:
This is an apple. - To jest jabłko.

Zasadę "an" stosujemy dowszystkich wyrazów, które następują bezpośrednio po przedimku, Oznacza to, że jeśli rzeczownik jest określany przymiotnikiem zaczynającym się od samogłoski, wówczas również używamy przedimka "an".
This is an empty bottle. - To jest pusta butelka.


--------------------------------------------------------------------------------
Przedimek określony "the"

Przedimek "the" - oznacza, że przedmiot lub osoba, o których mowa nie są dowolnymi obiektami pochodzącymi ze zbioru przedmiotów, lecz są konkretne, zdefiniowane; posiadają cechy wyróżniające je od innych.
Przedimek określony "the" może występować w liczbie pojedynczej jak i mnogiej.
Przedimek nieokreślony "a/an" używamy tylko w liczbie pojedynczej.--------------------------------------------------------------------------------
Użycie przedimków "a/an"
1. Gdy mówimy o danej rzeczy po raz pierwszy:
There is a table in the kitchen. The table is big. - Stół znajduje się w kuchni. Stół jest duży.

2. Gdy mówimy o jakimś przedmiocie lub osobie tylko jako o elemencie zbioru:
He is a policeman. - On jest policjantem. (Jednym ze zbioru wielu policjantów.)

3. Gdy określamy ilość w wyrażeniach:
a lot of - dużo, mnóstwo
a few - kilka
a little - trochę

We have a lot of food. - Mamy mnóstwo jedzenia.

4. Przy liczebnikach:
a hundred = one hundred
a thousand = one thousand

5. Gdy mamy do czynienia z rzeczownikiem oznaczającym materiał lub substancję niepoliczalną, ale z pewną jej konkretną ilością lub jednostką:
a tea = a cup of tea - filiżanka herbaty.


--------------------------------------------------------------------------------
Użycie przedimka "the"
1. Gdy wymieniamy jakiś przedmiot po raz drugi:
There is a window in the room. The window is dirty. - Okno znajduje się w tym pokoju. (To) okno jest brudne.

2. Gdy myślimy o przedmiocie lub osobie należącymi wprawdzie do pewnego zbioru, ale posiadającymi cechy unikalne:
He is the doctor that I know. - On jest lekarzem, którego znam.

3. Przed rzeczownikami, które oznaczają rzeczy istniejące tylko w jednym egzemplarzu: the sun, the earth, the sky, the moon

4. Przed nazwami instrumentów muzycznych:
She plays the piano. Ona gra na pianinie.

5. Gdy stopniujemy przymiotniki przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym:
She is the nicest girl in our school. - Ona jest najładniejszą dziewczyną w naszej szkole.
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 0.55