Osiem błogosławieństw

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Religia

Osiem błogosławieństw

Jak brzmi 8 błogosławieństw?
26-10-2004 19:31

Re: Osiem błogosławieństw

20-04-2014 17:53:13

Re: Osiem błogosławieństw

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie,
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

[Mt 5, 3 - 12]
26-10-2004 20:06
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.47