Podmiot liryczny, liryka pośrednia i bezpośrednia

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Polski

Podmiot liryczny, liryka pośrednia i bezpośrednia

Co to jest? - podmiot liryczny, liryka pośrednia, bezpośrednia.
22-09-2004 20:24

[b:eb1acd4822]Liryka bezpośrednia[/b:

17-04-2014 08:41:52

[b:eb1acd4822]Liryka bezpośrednia[/b:

Liryka bezpośrednia - bezpośrednio, wprost w 1 os. lp., "ja" liryczne wyznaje swoje uczucia, przeżycia, myśli (np. elegia)
Liryka pośrednia - podmiot liryczny jest bardziej ukryty, nie wyznaje wprost lecz wyraża swe myśli przez sytuacje, zdarzenia, opisy. Utwory te mają charakter narracyjny lub dialogowy, stąd mamy kilka odmian tego rodzaju liryki:
- [u:eb1acd4822]opisowa[/u:eb1acd4822]- uczucia podmiotu lirycznego wyrażone są przez opis np. krajobrazu, przedmiotu
- [u:eb1acd4822]sytuacyjna (narracyjna) [/u:eb1acd4822]- w formie wypowiedzi dialogowych i narracyjnych podmiot liryczny prezentuje jakieś zdarzenie (sytuację), w którym nie brał udziału; oprócz podmiotu lirycznego pojawia się bohater liryczny (np. sielanka)
Podmiot liryczny- w formach poetyckich, pisanych w pierwszej osobie, Podmiot Liryczny mówi o sobie "ja".
Podmiot liryczny zazwyczaj nie występuje bezpośrednio w utworach poetyckich lecz istnieje w tle utworu, jako osoba przemawiająca bezpośrednio do czytelnika. Zazwyczaj podmiot liryczny mówi o swoich osobistych wrażeniach, przeżyciach, uczuciach i doznaniach, choć może być również rodzajem komentatora zdarzeń, w sposób zbliżony do narratora występującego w powieściach.
11-10-2004 13:24
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.70