Prawo Coulomba

Prawo Coulomba

Witam, czy mogłby ktos mi pomoc, ktos kto raczej jest dobry z fizyki:D opracowac pewnien temat? chodzi o : Fundamentale właściwości ładunku elektrycznego. Prawo Coulomba. bede bardzo wdzieczna:)
28-12-2006 17:38

W Google mozna wpisać najpierw
<b>prawo</b>
potem w wyszukanych
<b>Coulomba</b>
i dostaniesz
efekt wyszukiwania
04-03-2006 14:57

Prawo Coulomba

Treść zadania: " Przedstaw na wykresie jak zależy siła Coulomba od odległości"... Do tego potrzebuję odpowiedz słowną... Prosiłbym o link pod którym mógłbym to znaleźć...

Z góry dziękuję...
24-11-2006 14:05

Jakie to prawo fizyczne ?

Sa dwa wzory na siłę przyciagania

1. Prawo powszechnej grawitacji (wzór Newtona)
2. Prawo Coulomba (wariant elektrostatyczn i magnetyczny)

O które Ci chodzi?

Zajrzyj do Twojego Ulubionego Podręcznika Fizyki - na pewno znakdziesz tam te wzory. A jak nie, to do wikipedii
28-01-2010 20:40

Zadanie z fizyki, kondensatory , opór obwodu, pomóżcie??

"1. W jakiej odległości znajdują się dwa ładunki o wartościach 1mC i 4mC jeżeli oddziałują na siebie siłą o wartości 9N."

Wykorzystujemy prawo Coulomba (ładunki umieszczone są w próżni).
Przekształcamy wzór na siłę Coulomba &#8211; otrzymujemy wyrażenie na kwadrat odległości.

Więcej
http://fizyka.biz/766_elektromagnetyzm.html
19-04-2009 23:28

Czy mógłby ktoś pomóc rozwiązać mi zadanie z Prawa Coulomba?

Oznacz te ładunki przez e1 i e2.
a)Napisz wzór na prawo Coulomba dla tych ładunków i odległosci r i przyrównaj do 3N.

b) Nastepnie napisz prawą strone tego wzoru dla ładunków powiększonych jak w zadaniu i odległości r.

c) Podziel ją przez prawą stronę wzoru z punktu a) i poskracaj oznaczenia literowe - dowiesz się, ILOKROTNIE wzrosła siła. Tyle samo krotnie zmień wartość pierwotną (czyli 3N)

e) podobnie postąp z prawą stroną wzoru Coulomba dla ładunków e1 i e2 oraz odległości zwiększonej jak w zadaniu.

Czy to dość jasne?
17-01-2010 15:13

Jak to zrobić ?

"Oblicz jak zmieni się wartość siły wzajemnego oddziaływania między dwoma jednomiennymi ładunkami punktowymi g1i g2, jeżeli wartość g1 zwiększymy trzykrotnie a wartość ładunku g2 nie zmieni się. Narysuj wektory sił oddziaływania kulombowskich"

Zakładamy, że nasze ładunki są punktowe - zaniedbać można rozmiary ciał naładowanych w porównaniu z odległością między nimi.

Wartość siły wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków punktowych opisuje prawo Coulomba.

Prawo Coulomba - wartość siły to iloczyn
- stałej proporcjonalności;
- ładunku pierwszego;
- ładunku drugiego;
- odwrotności kwadratu odległości między ładunkami.

Ciał naładowane jednoimiennie odpychają się.
13-12-2008 17:11

Prawo Coulomba - zadanie

Dwa punktowe ładunki elektryczne przyciągają się siłą o wartości 3N. Jak zmieni się wartość tej siły, jeżeli odległość między ładunkami wzrośnie dwukrotnie.?????
11-05-2005 23:17

Prawo Coulomba - zadanie

Dwa punktowe ładunki elektryczne przyciągają się siłą o wartości 3N. Jaka będzie siła (wartość przyciagania), gdy jeden ładunek wzrośnie dwukrotnie a drugi trzykrotnie?
11-05-2005 23:14

Prawo Coulomba - zadania

1) Ile elektronow posiada ciało naładowane ujemnie ładunkiem 4 mikro C.
2) Jaka siła działa na elektron krążący wokół jądra zawierającego 10 protonów w odległosci 12*10<sup>-10</sup>m
18-04-2005 18:01

Prawo Coulomba - zadania

1) Ile elektronow posiada ciało naładowane ujemnie ładunkiem 4 mikro C.

2) Jaka siła działa na elektron krążący wokół jądra zawierającego 10 protonów w odległosci 12*10<sup>-10</sup>
18-04-2005 16:49

Prawo Coulomba?

Dwa elektrony umieszczone w odległości 0,5m od siebie oddziaływują wzajemnie; przyciągają się siłą grawitacyjną i odpychają siła coulombowską. Oblicz ile razy jedno oddziaływanie jest większe od drugiego.
m=9,11*10^-31kg
q=1,602*10^19C
27-10-2007 15:05

prawo Coulomba

1, Z jakiej odległosci od siebie znajduja się dwa jednakowe ładunkkii o wartości 2*10 do -10 C działające na siebie siłą o wartości 10N?

hmm?
jak to zrobić?
24-05-2005 16:25

Prawo Faradaya nadaje sie.Mozesz jeszcze dodac regule Lenza.
Poszukaj o prawie Coulomba,prawie Biota i Savarta,twierdzeniu Gaussa.
Powinno starczyc.
01-01-2006 16:01

Fizyka -Frawo columba????

Wstaw po prostu te dane do wzoru (wzór - Prawo COULOMBA masz obowiązek znać na pamięć i rozumieć, co oznaczają jego poszczególne elementy).

A zwrot siły wynika z tego, że są to ładunki JEDNOIMIENNE.

14-08-2009 06:44

prawo Coulomba

dwie metalowe kule, o ładunkach dodatnich równych a oraz 3a, wiszą w odległości I od siebie. podaj zwrot i wartość siły, jaką na siebie oddziałują. zadanko moze proste ale nie dla mnie :oops:
04-12-2006 12:32

Prawo Coulomba oddziaływanie elektrostatyczne zadanie?

Dwa elektrony umieszczone w odległości 0,5m od siebie oddziaływują wzajemnie; przyciągają się siłą grawitacyjną i odpychają siła coulombowską. Oblicz ile razy jedno oddziaływanie jest większe od drugiego.
m=9,11*10^-31kg
q=1,602*10^19C
22-10-2007 12:48

Prawa osobiste: prawo do życia, prawo do wolności, prawo do nietykalności osobistej, prawo do odwołania się do sądu, wolność sumienia i religii, prawo do swobodnego poruszania się po terytorium RP... itd.
Prawa polityczne: prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń, prawo do zrzeszania się, prawo do uzyskiwania informacji o działalności władzy publicznej, prawo udziału w referendum, prawo wybierania prezydenta, posłów, senatorów.. itd
Prawa socjalne: prawo do własności, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do zabezpieczenia społecznego, prawo do ochrony zdrowia.. itd

Radzę zaglądnąć do konstytucji do rozdziału II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.
18-02-2006 18:54

Elektrostatyka - prawo Coulomba

Proszę o rozwiązanie:
dwie jednakowe kule naładowano ładunkami dodatnimi 4*10^-11C i 1*10^-11C. Umieszczono w powietrzu w duzej odległości w porównaniu z ich promieniami. Jaka jest masa kul jesli siły przyciągania grawitacyjnego i oddziaływania coulumbowskiego równoważą sie?

z góry dziękuje
19-12-2005 22:16

Prawo Coulomba -fizyka zadania?

Weź wzór Coulomba, wstaw po lewej np. siłę 4,5 N, a po prawej pozostaw oznaczenia e1, e2 i r - niech oznaczają TAKIE wartości ładunków i odległości, dla których otrzymalibyśmy TAKĄ siłe.

Teraz weź samą prawą stronę wzoru i zastąp w nim np. e2 przez 2e2 (czyli podwój wartość drugiego ładunku) oraz zastąp r np. przez 0,25r (czyli zmniejsz 4-krotnie odległość).
Jak te wartości wyciągniesz przed ułamek, to chyba widzisz, że otrzymałaś prawą stronę pierwszej równości (która jest przecież równa 4,5N) pomnożoną przez 2/(0,25)^2, czyli przez 32; a więc w wyniku masz siłę 32-krotnie większą, tj. równą 4,5*32=.....? N.

Czy teraz rozumiesz, jak masz zrobić to zadanie?
05-10-2009 17:29

Prawo Coulomba

Siła przyciągania dwóch ciał, odległych od siebie o r i naelektryzowanych ładunkiem q każde, wynosi F. Ciała te oddalono na odległość 2r. Jak nalezy zwiększyć ich ładunki (lub ładunek jednego z nich), aby siła przyciągania nie uległa zmianie?
12-12-2006 17:38

Odp: Zadanie z prawa Coulomba. Pomożecie?

"Ładunki q=1nC q=4nC umieszczone są w odległości 1m.
Gdzie między nimi należy umieścić ładunek q=1nC aby wartość siły wypadkowej działającej na ten ładunek była 0."

1. Siła wypadkowa dwóch sił jest równa zero wtedy, gdy wartości tych sił są identyczne, takie same są kierunki a przeciwne są zwroty.

2. Siłę działającą na ładunek umieszczony w odległości x od pierwszego ładunku obliczamy z prawa Coulomba dla odległości x.

3. Siłę działającą na ładunek umieszczony w odległości d-x od pierwszego ładunku obliczamy z prawa Coulomba dla odległości d-x.

4. Oba wyrażenia porównujemy.
20-04-2008 06:11


iloczyn ładunków trzeba zminejszyć 100 razy

"Prawo Coulomba określa wartość siły elektrostatycznej działającej między dwoma ładunkami. W podstawowej formie są to tzw. ładunki punktowe, jednak prawo można też zastosować w odniesieniu do równomiernie naładowanych kul."
Więcej
http://www.daktik.rubikon.pl/Slowniczek/el_prawo_coulomba.htm

Siła elektrostatyczna - wykład
http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~kakol/pdf/WYKLAD18.PDF

zadania rózne
http://kepler.am.gdynia.pl/~wfreda/Cw_Wydz_Mech_Sem_Letni.pdf
07-05-2005 18:12

prawo Coulomba

dwie metalowe kule, o ładunkach dodatnich równych a oraz 3a, wiszą w odległości I od siebie. Kule zetknięto i ponownie powieszono w poprzedniej odległości od siebie. Czy siła oddziaływania kul się zmieniła, jeśli tak to o ile? :shock:
04-12-2006 12:36

Prawo Coulomba stanowi o sile, jaką działają na siebie dwa ładunki o określonej wartości, odległe od siebie o r - jest ona proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi:k to stała elektrostatyczna, równa:to przenikalność elektryczna próżni, równa:Ładunki różnoimienne zawsze się przyciągają, równoimienne - odpychają. W tym przykładzie zatem siła skierowana będzie na zewnątrz, powodując odpychanie. Z siłą Coulomba wiąże się pojęcie natężenia pola elektrostatycznego E:Łatwo zauważyć, że:http://www.daktik.rubikon.pl/Slowniczek/el_prawo_coulomba.htm
12-01-2006 12:05

Zadanie prawo Coulomba?

Jak zmieni się siła wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków, jeśli:
a) wart. każdego ładunku wzrośnie 3 krotnie r=const.
b) odległość zmaleje 2x Q,q=const.
c) wartość każego ładunku wzrośnie 3x, a odl. zmaleje 2x

Trzeba skorzystać ze wzoru: F=KQq/r2
26-09-2008 15:55

Prawo Columba pomocy ??

"Dwie metalowe kule o ładunkach dodatnich równych a oraz 3a , wiszą w odległości I od siebie. Podaj zwrot i wartość siły , jaką na siebie oddziałują?"

Ciała te odpychają się.

Wartość siły - z prawa Coulomba.
Podstaw odpowiednie symbole z zadania do wzoru.
24-11-2008 23:16

Prawo Coulomba

Dwie jednoimienne naelektryzowane kuleczki o ładunkach q i 4q odpychają się w próżni z odległości 30cm siłą 2 niutonów. Oblicz ładunki tych kuleczek Jak zmieni się siła oddziaływania jeżeli ładunek drugiej zmniejszymy o połowę a odległość zmniejszymy czterokrotnie.
Bardzo proszę o szybką odpowiedź ponieważ chcę zobaczyć czy dobrze je zrobiłem.
25-04-2007 08:52

Odp: pascal

Chcialem pomoc, ale po przeczytaniu dwoch linijek odechcialo mi sie czytac dalej. Nie mozesz sie zlitowac i napisac to w przejrzystej formie? Chodzi glownie o oddzielenie wszelkich wzorow od reszty tekstu.

Gdybys podala prawo, z ktorego korzystasz(Coulomba?) to pewnie nikt by sie nie obrazil. Kilka przykladowych rozwiazan(z komentarzem) tez by nie zaszkodzily.

Byc moze w czwartek znajde chwile czasu, ale nic nie obiecuje...
03-06-2007 23:41

prawo coulomba

Nie wiem jak rozwiązać to zadanie. Co prawda znam wzór, ale tu występuje ładunek dodatni i ujemny. To sprawia mi kłopot.. dlatego też proszę o pomoc.

Dwa ładunki elektryczne o wartości Q1=4C i Q2=-4C znajdują się w odległości 100m. Oblicz jaką siłą działają na siebie oraz natężenie pola elektrostatycznego w połowie odległości między nimi.

Proszę o pomoc.
~~kalllina
05-04-2006 21:07

Czy w państwie polskim prawa człowieka sa w pełni realizowan

czy w państwie polskim prawa człowieka sa w pełni realizowane?Uzasadnij swoją odpowiedź.każde prawo z osobna trzeba uzasadnić:1.prawo do życia,wolności i nietykalnosci osobistej,2.prawo do oporu przeciwko bezprawnej przemocy,nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji,3.prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca zamieszkania,4.prawo do sprawiedliwego sądu,5.wolność zrzeszania się,zgromadzeń i wieców,6.prawo wyborcze,7.wolność sumienia i wyznania,8.prawo do pracy,9.prawo do własności i swobodnego nią dysponowania,10.prawo do strajku,11.prawo do zasiłku dla bezrobotnych,12.prawo do wypoczynku,13.prawo do nauki,14.prawo do równej płacy za równą pracę,15.prawo do renty inwalidzkiej,16.prawo do czystego powietrza,czystej wody i gleby,do bezpiecznej dla zdrowia żywności,17.prawo do ochrony danych osobowych,18.prawo do korzystania z różnych źródeł informacji krajowej i zagranicznej,19.prawo kulturalne...Wsio:)..z góry wszystkim dziekuje..mam nadzieje że ja ktoś doda coś od siebie to będę miała całą pracę..
11-10-2007 17:36

Czy w państwie polskim Prawa Człowieka są w pełni realizowan

czy w państwie polskim prawa człowieka sa w pełni realizowane?Uzasadnij swoją odpowiedź.każde prawo z osobna trzeba uzasadnić:1.prawo do życia,wolności i nietykalnosci osobistej,2.prawo do oporu przeciwko bezprawnej przemocy,nienaruszalności mieszkania i tajemnicy korespondencji,3.prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca zamieszkania,4.prawo do sprawiedliwego sądu,5.wolność zrzeszania się,zgromadzeń i wieców,6.prawo wyborcze,7.wolność sumienia i wyznania,8.prawo do pracy,9.prawo do własności i swobodnego nią dysponowania,10.prawo do strajku,11.prawo do zasiłku dla bezrobotnych,12.prawo do wypoczynku,13.prawo do nauki,14.prawo do równej płacy za równą pracę,15.prawo do renty inwalidzkiej,16.prawo do czystego powietrza,czystej wody i gleby,do bezpiecznej dla zdrowia żywności,17.prawo do ochrony danych osobowych,18.prawo do korzystania z różnych źródeł informacji krajowej i zagranicznej,19.prawo kulturalne...Wsio:)..z góry wszystkim dziekuje..mam nadzieje że ja ktoś doda coś od siebie to będę miała całą pracę..
11-10-2007 17:32

Zadanie - prawo Coulomba, czy ktoś pomoże rozwiązać?

Dwie kule metalowe znajdują się w odległości r pomiędzy ich środkami. Naelektryzowano je ładunkami +2c i umieszczono w próżni. Kule te oddziałują na siebie siłą o wartości F1. Następnie na jedną z kul przeniesiono ładunek -10c, odległość pomiędzy środkami kul zwiększono dwukrotnie, a kulę umieszczono w cieczy o stałej dielektrycznej E=2. Jak zmieni się wartość siły?
07-06-2009 19:04

Z jakiej odległosci od siebie znajduja się dwa jednakowe ładunkkii o wartości 2*10 do -10 C działające na siebie siłą o wartości 10N?


Wzór na siłę Coulomba:
F = k * q1 * q2 /(r * r)
gdzie:
F - siła w N
k - stała Coulomba równa 9*10 do potęgi 9 N*m2/C2
q1 - wartość pierwszego ładunku w C
q2 - wartość drugiego ładunku w C
r - odległość między ładunkami

Stąd:

r * r = F/(k * q1 * q2)

r = (pierwiastek z prawej strony poprzedniego równania - z przyczyn technicznych nie podaję, ale chyba to juz proste do wyliczenia)

Więcej szczegółów można znaleźć np. na stronie www.daktik.rubikon.pl/Slowniczek/el_prawo_coulomba.htm

Pozdrawiam
24-05-2005 18:18

W skrócie i po chłopsku? Prawo przedmiotowe to zapisane w kodeksach przepisy dotyczące wszystkich i odnoszace sie do wszystkich. Prawo podmiotowe to to do czego konkretny człowiek ma prawo (dotyczy tylko jego). Prawo podmiotowe w bezposredni sposb wynika z prawa przedmiotowego tyle ze precyzuje do kogo dokładnie sie prawo przedmiotowe dotyczy.

Jest przepis który mówi że "Kazdy ma prawo do wolności wyznania" - to jest prawo przedmiotowe. Wysnuty na tej podstawie logiczny i prosty wniosek, że "Ja mam prawo wierzyc w takiego boga jak mi sie podoba" - to już jest prawo podmiotowe bo dotyczy sie bezposrednio mnie .

Dokładniej i wiecej na :
http://prace.sciaga.pl/10313.html
18-11-2005 22:45

W skrócie i po chłopsku? Prawo przedmiotowe to zapisane w kodeksach przepisy dotyczące wszystkich i odnoszace sie do wszystkich. Prawo podmiotowe to to do czego konkretny człowiek ma prawo (dotyczy tylko jego). Prawo podmiotowe w bezposredni sposb wynika z prawa przedmiotowego tyle ze precyzuje do kogo dokładnie sie prawo przedmiotowe dotyczy.

Jest przepis który mówi że "Kazdy ma prawo do wolności wyznania" - to jest prawo przedmiotowe. Wysnuty na tej podstawie logiczny i prosty wniosek, że "Ja mam prawo wierzyc w takiego boga jak mi sie podoba" - to już jest prawo podmiotowe bo dotyczy sie bezposrednio mnie .

Dokładniej i wiecej na :
http://prace.sciaga.pl/10313.html
18-11-2005 22:44

Pomocy!!! Zadanie z Fizyki dział elektrostatyka.Pomoże ktoś?

W punktach A i B oddalonych od siebie o 8cm umieszczono ładunki o wartościach 5 uC i 2 uC .
Jaki ładunek należy umieścić w punkcie będącym środkiem AB,aby siły działające na ładunek pierwszy równoważyły się???
Jeśli by coś pomogło to daje wzór na prawo Coulomba:
F= k q1*q2/R2 k-współczynnik proporcjonalności charakteryzuje ośrodek w którym znajdują się ładunki, q1 i q2- wartości ładunków elektrycznych, R-odległość między środkami ładunków.
04-02-2010 21:32

Prawo Coulomba -fizyka zadania?

Dwa punktowe ładunki elektryczne przyciągają się siłą o wartości 3 N. Jaka będzie wartość siły przyciągania, gdy jeden ładunek wzrośnie dwukrotnie, a drugi trzykrotnie? Jak zmieni się wartość tej siły, jeżeliu odległość między ładunkami wzrośnie dwukrotnie? Chciałabym, aby ktoś wytłumaczył mi to zadanie, ponieważ odpowiedzi mam, ale na nich mi nie zależy. Chciałabym zrozumieć zadanie.
05-10-2009 14:34

hej!
tle- rownowaga w prawo
usuniecie HCl- w lewo
ochlodzenie ukladu-w prawo
chlor-w lewo
usuniecie wody - w prawo
wzrost cisnienia- w prawo
katalizator i inhibitor nie przesuwaja rownowagi reakcji
pozdrawiam
15-09-2005 18:00

Charles Augustin de Coulomb

[quote:fae9942186="Wikipedia"]
Charles Augustin de Coulomb (wym. szarl kulą) (ur. 14 czerwca 1736 w Angouleme - zm. 23 sierpnia 1806 w Paryżu), francuski fizyk - od którego nazwiska pochodzi prawo Coulomba i jednostka ładunku elektrycznego - kulomb.
[/quote:fae9942186]
więcej w
Charles Augustin de Coulomb
05-09-2005 16:50

Odp: Zadanie z fizyki.... [1gim]?

"Dwa naelektryzowane balony zawieszono tak, że środki tych balonów znajdowały się w odległości 0,5m.
Jak zmieni się siła elektrostatycznego oddziaływania tych balonów, jeżeli ich środki oddalimy na odległość 1m?'

Jak zależy siła oddziaływania ładunków elektrycznych?
Prawo Coulomba.

Oprócz ładunków na wartość siły ma wpływ kwadrat odległości.

Ile zwiększa się odległość?

Jak to liczba?

Podnieś tę liczbę do kwadratu.
27-02-2008 22:21

Prawo Ohma-interpretacja?

prawo to brzmi:
Prawo Ohma:

Natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia między jego końcami.

W rzeczywistości jednak przewodnik cały czas musiał by być w identycznej temperaturze (sic!), aby to prawo było całkowicie dla niego prawdziwe.

moje pytanie?dlaczego w "identycznej temperaturze", czy chodzi o "ruch termiczny "?dlaczego prawo to odnosi sie tylko do metali?
07-09-2009 12:58

Prawo

Zamierzam studiowac prawo w przyszłosci, czy ktokolwiek moze zna linki lub ksiazki, które opisuja całe prawo, badz podstawy?!
ps. prosze tez w miare mozliwośc o kontakt z osobami, które w tej chwili studiuja badz zamierzaja wybrac sie na kierunek prawo.
cieplutko całuje Was wszystkich i dziekuje za pomoc
11-05-2005 21:30

Jeśli chodzi o konstytucję marcową to zawierała ona wykaz podstawowych praw i obowiązków obywatelskich w tym
prawa polityczne:
- powszechne prawo wyborcze : bierne i czynne,
- możliwość udziału obywateli we wszystkich funkcjach publicznych,
prawa obywatelskie:
- równość wobec prawa,
- prawo do ochrony mienia, wolności i życia,
- prawo do dochodzenia swych krzywd w drodze sądowej
prawa wolnościowe:
- wolność i nietykalność osobista,
- prawo wyrażania myśli i przekonań,
- wolność prasy
- prawo do zgromadzeń i stowarzyszeń,
- wolność religijna,
prawa społeczne:
- prawo do ochrony pracy
- prawo do ubezpieczeń społecznych,
08-03-2005 21:00

Jesli chodzi o formy uczestniczenia obywateli w zyciu publicznym to: prawo głosowania w wyborach i referendach, prawo kandydowania w wyborach, prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo dostepu do słusby publincznej jak i dostepu do słuzby wojskowej, do uzyskania informacji o działalnosci organow wladzy publicznej oraz osób pelniacych funkcje publiczne, prawo składania wniosków, petycji, skarg w interesie publicznym, wlasnym badzo osbo trzecich.
Z tego wszystkiego moga korzystaz a tym samym uczestniczyc w zp.
12-04-2006 10:11

Jakie prawa dają nam poszczególne przykazania dekalogu?

1. Takze prawo do nieulegania naciskom i propagandzie inowierców i ateistów i do niebycia prześladowanym za swoje przekonania religijne.

2. Także prawo do odmowy gdy ktoś żąda złożenia uroczystej przysięgi na Imię Boże w sprawie nienajwyższej wagi.

3. prawo do odpoczynku cotygodniowego

4.prawo do szacunku i miłości od własnych dzieci (i wnuków)

6. Prawo do życia w czystości i do wierności małżonka

7. Prawo do własności prywatnej i osobistej
8. Prawo do dobrej sławy i do oczekiwania uczciwości od innych
9. Prawo do niebycia molestowanym/-ną, szczególnie gdy się jest w związku małżeńskim
10. Prawo do nieukrywania swojego stanu posiadania bez obawy, że ktoś będzie zazdrościł


Oczywiście to można rozszerzyć oraz rozwinąć. I postaraj się teraz to zrobić.

Zauważ: to są na ogół prawa do oczekiwania od innych, że będą mnie i moje prawa szanować!
25-05-2009 16:38

na temat ustawy: prawo o ochronie przyrody mam wyklady :) tyle ze nie na kompie.. jesli chcesz ustawy ekologiczne to szukaj ustawy o odpadach, ustawy o inspekcji ochrony srodowiska, ustawy: prawo gornicze i geologiczne (dot.kopalin), ustawy o ochronie przyrody (ochrona zwierzat i roslin), ustawy prawo wodne, ust o ochronie gruntow ornych i lesnych. na stronie sejmowej sa odnosniki prawo -&gt;ustawy lub obowiazujace prawo. jest tez program Lex ktory dot ustawa ale nie wiem skad ja mozna wziasc.
07-02-2006 10:09

Hej!!
Tu napewno znajdziesz cos na temat prawa:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo
prawo.interia.pl/
www.prawoeuropejskie.pl
www.wpipg.com.pl
www.prawo.akcjasos.pl


Mam nadzieje ze cos sobie tam znajdziesz na tych stronach:)
Pozdrawiam Agnieszka:):):)
11-05-2005 21:56

Parawa człowieka.Prawa wewnetrzne!?

Prawa osobiste:dobrego życia,decydowania o swoim życiu,szczęścia
Prawa i wolności polityczne:prawo do obywatelstwa,możliwość uczestniczenia w życiu publicznym,równy dostęp do służby publicznej,możliwość uczestnictwa w wyborach.
Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne:ochrony zdrowia,nauki,prawo do pracy,prawo do własności,prawo do wolności twórczości artystycznej,prawo do wolności korzystania z dóbr kultury i ich wytwarzania.
22-05-2008 16:34

Najlepsze jest

Na dola najbardziej radziłabym ci płacz poplacz popatrz sie w lustro i zobacz jak wygladasz i zapytaj sie sama siebei czy dobrze czy zle jesli nie znajdziesz odpowiedzi to powiedz a co ja jestem gorsza? mam prawo kochac i mam prawo byc kochanna .mam prawo zyc ,mam prawo usmiechac sie jak i plakac a to ze dolek sie pojawil niech nie burzy twego zycia ,dołek to zobaczysz ze pojawi sie na twych policzkach nosek do gory trzymam kciuki:)
10-05-2005 16:26


load_avg: 0.69