proste figury geometryczne

Odp: Figury geometryczne-zadanie3?

Witam!

Policz pole powierzchni tego sześciokata i sprawdź czy jest większa niż 1 m^2.

Sześciokąt to sześć trójkątów równobocznych.

Pozdrawiam!
07-02-2008 18:26

Figury geometryczne?

Punkty A=(-1,1), B=(7,1) i C=(2,3)są wierzcholkami trojkąta. Znajdz punkt D, taki ze trójkaty ABC i ABD są przystające i C=D.Uwaga. sa trzy takie punkty
15-01-2008 18:12

Figury geometryczne-zadanie3?

Kojec dla dziecka ogranicza obszar w kształcie sześciokąta foremnego o boku 65 cm. Czy ten obszar ma powierzchnię większą od 1 m kwadratowego ?

Dziękuję
07-02-2008 18:16

Odp: Figury geometryczne-zadanie2?

Witam!

Pole równoległoboku to połowa iloczynu długosci jego boków i sinusa kata między tymi bokami.

Z obwodem chyba nie masz problemu.

Pozdrawiam!
07-02-2008 18:02

figury geometryczne

Trapez równoramienny, którego pole jest równe 28 pierwiastkow z 3 cm sześciennych, opisano na okręgu o promieniu długości 2 pierwiastów z 3 cm. Oblicz długości boków tego trapezu.
27-05-2007 18:05

Figury geometryczne !!!

Narysuj dowolny kąt ostry i oznacz go literą x. Dorysuj takie kąty B,
y, &, aby sełniały warunki:

* kąty x i B sa przyległe,
* kąty x i y są wierzchołkowe,
* katy x i & są odpowiadające

Prosze pomozcie jak najszybciej !!! :?
25-10-2005 13:52

Figury geometryczne-zadanie6?

Przekątne wychodzące z jednego wierzchołka dzielą kąt wielokąta foremnego na równe części. Jaką miarę ma kąt między sąsiednimi przekątnymi wychodzącymi z wierzchołka 10-kąta foremnego?

Dziękuję
07-02-2008 19:15

Odp: Figury geometryczne-zadanie4?

Witam!

Zrób sobie rysunek i przypomnij zależność pomiędzy katem wpisanym i srodkowym opartym na tym samym łuku.

Natomiast długośc łuku dla danego kąta środkowego chyba potrafisz policzyć?

Pozdrawiam!
07-02-2008 18:35

ale

ALE JA NIE PROSZE O GOTOWCA!!
JA POPROSTU TEGO NIE ZROZUMIEM, A MOJ UMYSł TO TYPOWY ANALITYK, I JA MUSZE PO PROSTU PRZESLEDZIC ROZWIAZANIE ZEBY ZROZUMIEC ZADANIE!!
cAłY DZIAł: "FIGURY GEOMETRYCZNE" TO CZARNA MAGIA! MUSZE TO ZROZUMIEC!
29-05-2006 17:34

Odp: Figury geometryczne-zadanie6?

Przekątnych jest n-3, a więc dzielą kąt wewnętrzny na n-2 części (równych).
Kąt wewnętrzny = 1/n sumy kątów wewnętrznych
Suma kątów wewnętrznych = n*180 st - 360 st.

Policz to od końca dla n=10
07-02-2008 19:43

Figury geometryczne-zadanie?

Wysokość trójkąta równoramiennego (poprowadzona od podstawy) jest 5 razy krótsza od ramienia. Oblicz stosunek długości podstawy do długości trójkąta.

Dziękuję
07-02-2008 17:35

Matematyka - figury geometryczne w przestrzeni

Czy mógłby mi ktoś pomóc w zadaniachz matematyki: Figury geometryczne w przestrzeni
Zad.1 Podstawa graniastosłupa prostego jest romb o boku a= 6cm i kącie a= 60 stopni. krawędź boczna graniastosłupa b= 12cm. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa.
Zad. 2
Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym krawędź podstawy a= 24cm, a kąt nachylenia krawędzi bocznej od płaszczyzny podstawy a=45 stopni.
Zad.3
Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, wiedząc, że przekatna podstawy ma 50cm, a krawędź boczna tworzy z tą przekątną kąt 45 stopni.

Z góry dziękuję

[color=blue:d8c264ad3f]UWAGA MODERATORA: w myśl p. 4c Zasad zadawania pytań powyższą prośbę należy rozumieć jako prośbę o wskazówkę: jak takie zadanie zacząć rozwiazywać, jaki przyjąć ogólny plan postępowania i jakimi środkami (np. twierdzeniami i podstawowymi wzorami) trzeba się posłużyć, a nie o gotowy opis obliczeń od początku do końca!
Odpowiedzi nie spełniające tego wymogu będą kasowane [/color:d8c264ad3f]
12-06-2006 15:26

Odp: Figury geometryczne-zadanie?

Moje błędy:

Wysokość trójkąta równoramiennego (poprowadzona do podstawy) jest 5 razy krótsza od ramienia. Oblicz stosunek długości podstawy do długości ramienia trójkąta.
07-02-2008 18:18

figury geometryczne w przestrzeni"walec"

Przekrój osiowy walca jest prostokątem o obwodzie równym 56, a stosunek boków tego prostokąta jest 3:4. Należy obliczyć objętość i pole powierzchni całkowitej walca oraz rozważyć dwa przypadki.
27-02-2006 16:51

Figury podobne w skali

Mam takie zadanie testowe, ale wydaje mi sie że żadna odpowiedź nie jest poprawna ale nie wiem czy nie jestem w błędzie.
Zadanie:
Pole trójkata równobocznego wynosi 4sqrt3 cm2. Które zdanie dotyczące figury podobnej do tego trójkata w skali k=2 jest prawdziwe?
A. Obwód figury podobnej w skali k=2 wynosi 12 cm
B. Pole figury podobnej w skali k=2 jest równe 16sqrt3 cm2
C. Pole figury podobenj w skali k =2 wynosi 8sqrt3 cm2
D. Obwód figury podobenj w sakli k=2 wynosi 12sqrt3 cm.
27-05-2005 10:37

Przekształcenia geometryczne wykresu funkcji?

g(x)=1/x
f(x)=(3x-14)/(x-5)

czy istnieje przekształcenie geometryczne, w którym obrazem wykresu g(x) jest wykres f(x)?
jesli tak - podać przykład.
28-04-2008 19:07

Prawdziwe jest też poniższe twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa.

Jeśli dane są trzy dodatnie liczby a, b i c takie, że a2+b2=c2, to istnieje trójkąt o bokach a, b i c i każdy taki trójkąt ma kąt prosty pomiędzy bokami a i b. Można to udowodnić przy pomocy twierdzenia cosinusów, które jest uogólnieniem twierdzenia Pitagorasa na dowolne trójkąty (niekoniecznie prostokątne).

Inna interpretacja twierdzenia Pitagorasa została podana już przez Euklidesa w jego Elementach: jeśli zbuduje się podobne figury geometryczne na bokach trójkąta prostokątnego, to suma pól powierzchni dwóch mniejszych będzie równa polu powierzchni największej figury.

Jeszcze inne uogólnienie twierdzenia Pitagorasa to tożsamość Parsevala w przestrzeniach z iloczynem skalarnym.
12-04-2005 21:47

Odp: Figury geometryczne-zadanie4?

Witam!

Ale czego DOKŁADNIE nie potrafisz?

Zrobiłeś rysunek?

Zaznaczyłeś kąty wpisany i środkowy?

Jeżeli kąt wpisany wynosi alfa, to ile wynosi kąt środkowy?

Jaka jest dlugość łuku dla danego promienia i kąta środkowego?

To są 4 kroki do rozwiązania zadania. Z czym masz problemy?

Pozdrawiam!
07-02-2008 18:55

Jak wygląda figura jednokładna w skali k= -1?

Wybrać środek jednokładności, poza obrębem figury.

Prowadzić z poszczególnych punktów charakterystycznych figury (wierzchołków, przecięć jakichś odcinków, środka okręgu itp.) proste przechodzące przez środek jednokładności. Odkładać odległości tych punktów od środka jednokładności na tych prostych PO DRUGIEJ stronie tego środka.

Jednokładność w skali -1 to to samo, co symetria środkowa (inaczej: symetria względem punktu).
30-03-2010 15:37

Odp: Masa figury. Jak to obliczyc??

Witam!

Nikt Ci nie zrobi gotowca tylko może Ci udzielić wskazówek.

To nie jest masa figury tylko bryły. Figury nie mają masy.

Policz objętość prostopadłościanu i pomnóż przez masę własciwą ołowiu (do poszukania w zeszycie, książce, tablicach)

Pozdrawiam!
10-12-2007 16:24

Odp: Co to jest środek symetrii??

Srodek symetrii dowolnej figury F(zbioru F na płaszczyźnie lub w przestrzeni) to taki wyróżniony punkt S płaszczyzny lub przestrzeni (niekoniecznie należący do figury F !) , że jakikolwiek rozpatrzymy punkt A należący do figury F, to zawsze istnieje inny punkt A', również należący do tej figury F i taki, że S jest środkiem odcinka AA'.

Sposoby rozpoznania takiego punktu opisał Ci powyżej mat. Ja tylko nieco poprawiłem samą definicję.
30-10-2007 19:43

Figury geometryczne-zadania. Jak rozwiązać?

Proszę o pomoc przy rozwiązywaniu tych zadań.

1. P jest dowolnym punktem leżącym
wewnątrz trójkąta ABC. Udowodnij, że suma |AP|+|BP|+|CP| jest mniejsza od obwodu trójkąta ABC, a większa od połowy obwodu tego trójkąta.

2. Trójkąt prostokątny ma przyprostokątne długości a i b, a wysokość opuszczona na przeciwprostokątną ma długość h. Udowodnij, że 1/h^2= 1/a^2+1/b^2.
26-12-2007 14:13

pole figury i objętość bryły - zadanie

Figura A jest ograniczona krzywymi o równaniach y = x^2 – 4x + 4 i y = |x – 2| + 2
Oblicz pole figury A oraz objętość powstałej bryły otrzymanej w wyniku obrotu figury A wokół osi X.
16-05-2005 23:16

Figury geometryczne ! Wyobraznia

Punkty D, E, F sa środkami boków trójkąta równoramiennego ABC. Prosta De jest równoległa do boku BC, prosta DF jest równoległa do boku AB, a prosta EF jest równoległa do boku AC. Uzasadnij że trójakty EBF, DEF i DFC są przystające do trójkata AED.
]Prosze o pomoc
chodzi mi o uzasadnienie !!!
14-11-2005 18:13

Jak obliczyć ciągi geometryczne?

Czy ktoś mógłby mi pomóc z zadaniem z matematyki - ciągi geometryczne?

Muszę obliczyć pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego, wiedząc, że:
a2=28 a5=3 i 1/2 (trzy i jedna druga)

Zadanie potrzebuje na sobote!
30-05-2008 18:08

bierzesz cyrkiel, wbijasz nóżkę w wierzchołek danej figury, odmierzasz więcej niż połowę odcinka (któregoś boku figury) i zaznaczasz cyrklem mały łuk nad i pod odcinkiem (bokiem figury). następnie nie zmieniając rozwartości cyrkla wbijasz nóżkę cyrkla w drugi wierzchołek danej figury i robisz dokładnie to samo. jak połączysz punkty przecięcia się łuków to powstaje symetralna odcinka. i tak robisz na każdym boku tych figur...
mam nadzieję, że napisałam dosyć jasno? ;] pozdrawiam
25-03-2007 21:44

Taniec bollywoodzki? - pierwsze kroki?

czy mógł by mi ktoś powiedzieć o najprostszych figury?? Robię referat na ten tamat ... jeśli ktoś zna/ma proste animacje, strony, jak tańczyć.. to bardzo prosze o pomoc...
01-03-2009 11:14

Jeśli figury są podobne w skali to ich pola są podobne w skali , a więc:

- pole "mniejszej figury"
- pole figury podobnej,

Równanie:

20-05-2007 21:10

tworzenie pól i obwodów figur płaskich i przestrzennych (kwadrat, prostokąt,trójkąt równoramienny i równoboczny, trapez, równoległobok, koło,sześcian, prostopadłościan,walec, kula, stożek, ostrosłup prawidłowy trójkątny) w postaci tabelki, która zawiera boki i nazwe figury. Wykorzystanie formuł (jeżeli, oraz itd.), wyliczanie za ich pomocą wysokości, pola i obwodu.

opisz kolumny:
A1 - nazwa figury
B1 - bok
C1 - podstawa
D1 - promień
E1 - wysokość
itd
dwie ostatnie kolumny to Pole i Obwód
W Pole wpisz formułę :
=JEŻELI(A2="kwadrat";B2*B2; JEŻELI(A2=prostokąt";B2*C2; JEŻELI (...)))

W kolejnych nawiasach wpisujesz: "nazwa figury" ; wzór na pole ; JEŻELI("nazwa figury"; wzór na pole; JEŻELI(...))

Dla obwodu:
=JEŻELI(A2="kwadrat";4*B2; JEŻELI(A2=prostokąt";2*(B2+C2); JEŻELI (...)))

W kolejnych nawiasach wpisujesz: "nazwa figury" ; wzór na obwód ; JEŻELI("nazwa figury"; wzór na obwód; JEŻELI(...))
23-05-2005 23:19

Odp: figury geometryczne

dodałam te dwie liczby z tego stosunku 9+5=14, potem 56:14=4
jak to 4 sie pomnoży przez liczby zależności, to wychodzą boki prostokąta(ale podwójnie więc trzeba podzielić na dwa) 4*9=36, 36:2=18 i 4*5=20, 20:2=10. I jak są boki 10 i 18, to trzeba policzyć przekątną z Twierdzenia Pitagorasa. wychodzi 20,59... i jak sie podzieli na dwa to jest ten promien 10,2956302. Wydaje mi sie, że dobrze, ale nie jestem pewna, na matmie zawsze musze wymyślic jakiś dziwny sposób, więc ręki nie dam obciosać. Nie wim, czy już rozumiesz, bo nikt nie rozumie jak coś tłumacze.
24-05-2007 22:16

Pascal - obliczanie pola? ?

Witam, muszę napisac program do obliczania pola dowolnych trzech figur i nie wiem jak to zrobić aby można było wybrac jakiej figury pole ma obliczyć. mój plan wygląda mniej wiecej tak:

Początek programu
wprowadzenie zmiennych?
wyobranie jakiej figury pole chce się obliczyc
podanie zmiennych danej figury
przedstawienie wyniku
koniec.

Jak to zrobic?
18-05-2009 22:56

Odp: Figury geometryczne-zadanie5?

Pole koła = (1+p/100)*pole wycinka.

Pole wycinka/Pole koła = 1/(1+p/100)

A stosunek pola wycinka do pola kola jest taki sam, jak stosunek miary kąta środkowego (tego wycinka) do kąta pełnego

Czyli
kąt alfa/ 360 st= 1/(1+p/100)

Stąd kąt alfa = ........ ?
07-02-2008 19:27

Pomożecie mi?

Pole figury podobnej w skali k jest zawsze równe polu figury danej razy k^2
(dla prostokąta to oczywiste: gdy każdy bok wydłuża się k-krotnie, to iloczyn bokłow mnoży się przez k^2).

Czy teraz jasne?
06-05-2008 19:31

Odp: Pilne pola obliczanie?

Sposób obliczania zależy od tego, jakie wielkości dotyczące danej figury są znane, a także od bliższych informacji o kształcie figury (np. czy trójkąt jest prostokątny lub równoramienny albo równoboczny, czy ).
14-11-2007 15:43

Srodek symetrii?????

Srodek symetrii jakiejś figury to punkt S, względem którego ta figura jest sama do siebie symetryczna w symetrii środkowej; czyli, jeśli przez dowolny punkt A tej figury i środek S poprowadzisz prostą, to punkt A', leżący na tej prostej po drugiej stronie punktu S i taki, że |A'S|=|AS| też jest punktem tej figury.


Bardziej poglądowo oznacza to, iż jeśli przez środek symetrii S poprowadzisz dowolną prostą, to punkty jej przecięcia z brzegiem figury są punktami symetrycznymi względem S, tj. leżą po przeciwnych stronach punktu S w jednakowych od niego odległościach.
03-01-2009 21:16

Odp: Figury geometryczne-zadanie?

Witam!

Oznacz przez x wysokość, przez 5x długość ramienia a przez y długość podstawy.

Połowa podstawy, wysokość i ramię tego trójkąta tworzą trójkąt prostokątny.

Z tw. Pitagorasa dla tego trójkąta wyznacz y (będzie w funkcji wartosci x)

Następnie podziel długość podstawy przez długość ramienia i zadanie gotowe.

Pozdrawiam!
07-02-2008 18:25

Jak obliczyć pole figury za pomocą całki?

Pole figury ograniczonej krzywymi: y=3x^2 -4x, x=-1 i x=1
Obliczam i wychodzi mi pole ujemne, nie mam pojęcia gdzie robię błąd. Proszę o pomoc i dziękuję z góry.
19-09-2010 14:06

Zadanie??

Witam!

Zadanie zrobiłeś teoretycznie poprawnie ale niepotrzebnie tak skomplikowałeś rachunki.

Pamiętaj, że:

Jeżeli skala podobieństwa dwóch figur wynosi k, to stosunek odpowiadających sobie boków wynosi k, stosunek obwodów tych figur wynosi k a stosunek pól powierzchni tych figur wynosi k^2.

Do tego zadania istotny jest ten fragment, który masz pogrubiony.

Nie ma znaczenia jaki to jest czworokąt.

Wystarczyło, że policzysz skalę podobieństwa dzieląc sumę długości najkrótszego i najdłuższego boku figury A'B'C'D' przez sumę odpowiednich boków figury ABCD:

k=33/22=1,5

Oznacza to, że długość każdego boku figury A'B'C'D' jest 1,5 raza większa od odpowiedniego boku figury ABCD

Czyli długości boków figury A'B'C'D' wynoszą:

8*1,5=...
9*1,5=...
14*1,5=...
12*1,5=...

Jak widzisz wystarczy zrobić dwa działania.

Czy rozumiesz te wskazówki i sposób rozwiązania?
28-02-2009 10:28

Odp: Figury geometryczne-zadanie4?

Witam!

Teraz narysuj kąt środkowy oparty na tym samym łuku.

Poszukaj w podręczniku zależność między tymi kątami, tzn.:

Jeżeli kąt wpisany wynosi alfa, to kąt środkowy wynosi ...

Takie zależności powinieneś znać, bo są one często potrzebne.

Jeżeli będziesz znał ten kąt, to wstaw go do wzoru na długość łuku. Jeżeli tego wzoru nie znasz to także poszukaj w podręczniku.

Jeżeli znajdziesz sam te dwie rzeczy, to z pewnoscią łatwiej je zapamiętasz.

Czy jeszcze masz wątpliwości?

Pozdrawiam!
07-02-2008 19:20

Proste k i l

proste k i l określone sa równaniami y=2x-1 i y=0,5x+2. Prosta y=t przecina proste k i l odpowiednio w pkt A i B. Długośc odcinka AB wyraź jako funkcje zmiennej t.
05-03-2006 19:44

Odp: Zadanie?

Czy narysowałeś te proste?
Jaką figurę zamknęły one między sobą?
Co jest potrzebne do obliczenia pola takiej figury (jakie odcinki mogą do tego celu być wykorzystane)?
Którego z nich nie potrafisz obliczyć?

Nie piszesz, z czym masz kłopot w tym zadaniu - nie wiem, w czym mam Ci pomóc...
18-11-2007 19:59

Jak już mówiłem przejrzałem wiele stron w internecie i tą do której dałeś mi adres także widziałem. Niestety na niej niema animacji. Jest coprawda napisane jak zbudować proste figury itp. ale to chyba każdy umie :) . Chodzi mi o jakieś bardziej robudowane animacje typu że w jednym czasie np. słońce świeci, ludzik sie rusza, itp.
30-11-2005 15:32

Przekształcenia geometryczne. symetrie?

a) jak połozone sa dwie proste symetryczne do siebie względem punktu?
b) jak moga byc połozone dwie półproste, aby były symetryczne do siebie względem punktu?
01-12-2007 12:44

Symetria

Symetria lustrzana jest to lustrzane odbicie figury lub przedmiotu. Np. przyłóż lusterko na osi symetrii figury i zobacz jak wygląda figura w lustreku. Jeśli jest taka sama to masz na 100% dobrze. Pozdrawiam-Ania.
12-04-2005 20:26

Odp: Figury środkowo i osiowosymetryczne?

Witam!

Czy to pytanie jest rozdzielne tzn. czy masz wymienić przykładowe figury które mają jeden środek symetrii i figury które mają jedną oś symetrii?

Czy też masz wymienić figury, które mają JEDNOCZEŚNIE jeden środek i 1 oś symetrii?

W zależności jakie jest pytanie to będzie inna odpowiedź.

Wskazówki:

Figura ma środek symetrii jeżeli jest obrazem samej siebie przy obrocie o 180 stopni.

Figura ma środek symetrii jeżeli ma dwie prosotpadłe i przechodzące przez ten środek osie symetrii

Na podstawie tych wskazówek daj propozycję odpowiedzi (po wybraniu wersji pytania)

Pozdrawiam!
08-01-2008 15:19

Borland C++ 6- pole figury

Czy mógłby mi ktoś pomóc zrobieniu programu w Borland C++ builder 6 . Powinien on obliczać pole figury np.: kula, sześcian, walec i rysować go na ekranie monitora. Za pomoc z góry dziękuję.

Mój mail to wojd32@wp.pl
05-06-2005 20:55

I Liceum

Bardzo proszę podajcie mi strony o podanych niżej działach najlepiej z rozwiązaniami Proszę Za wszystkie informacje dziękuję
*Potęgi
*Potęgi o wykładnikach wymiernych
*Zdania i zbiory
-Budowanie zdań
-Zbiory
-Przedziały liczbowe
*Równania i nierówności
-Zapisywanie i przekształcanie wyrażeń algebraicznych
-Równania i układy równań pierwszego stopnia
-Wartość bezwzględna w równaniach i nierównościach
-Przekształcenie wzorów
-Równania kwadratowe
*Figury geometryczne
-Kąty w trójkątach i czworokątach
-Trójkąty
-Czworokąty
-Wielokąty
-Wielokąty foremne
-Koła i okręgi
Funkcje
-Monotoniczność
-Przesuwanie funkcji
10-06-2005 16:18

Odp: Geometria,figury podobne?

Zadanko dosyć proste. Jednokładność o skali k=3 mówi nam, ze te puntky położone są na jednej prostej łączącej P, P' oraz O, przy czym p' leży w odległości 3 razy większej od punktu O, niż punkt P, a zatem współrzedne P' są trzykrotnością współrzędnych P. Wystarczy rozwiązać układ równań
-9=3*(a-2) --> dla x-owych współrzednych
b+1=3*2 --> dla y-kowych współrzednych
29-02-2008 20:18

P2/P1= k^2

P2/P1= 4/9

P2/1800=4/9

P2= 1800 x 4/9 = 800

Skala jednokładności to stosunek długości liniowych, tj odcinków, należących do obrazu (figury jednokładnej) do długości odpowiednich odcinków figury pierwotnej, a nie na odwrót, jak u Ciebie.
25-09-2005 15:15

Graniastosłupy:

Ostrosłupy:


Pole podstawy i pole boczne to pole figury, z której składa się ta bryła.

Np. Pole boczne w graniastosłupie to pola prostokatów. Ich liczba zależy od liczby boków figury w podstawie.
05-04-2006 15:55


load_avg: 0.49