Podstawowe przepisy prawa pracy?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Zadaj własne pytanie

<

Podstawowe przepisy prawa pracy...
Napisano 07-09-2007 19:14
, przez hampello
Pracownik młodociany po puł roku pracy nabywa prawo do urlopu w wymiarze?
Odp: Podstawowe przepisy prawa pracy...
Napisano 08-07-2020 17:11:26
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Odp: Podstawowe przepisy prawa pracy...
Napisano 25-01-2008 06:59
Młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze:

* 12 dni roboczych – z upływem 6 miesięcy pracy,
* 26 dni roboczych – z upływem roku pracy
(art. 205 § 1 i 2 kp).

W praktyce dosyć częsty błąd polega na tym, że po pół roku pracy młodocianemu udziela się 12 dni urlopu, a po roku pracy – 14 dni urlopu (wychodząc z założenia, że pracownik wykorzystał już 12 dni z należnych mu 26 dni). Tymczasem urlop przysługujący młodocianemu po 6 miesiącach pracy (12 dni) i po 12 miesiącach pracy (26 dni) sumuje się, a więc łącznie młodociany uzyskuje z tytułu pierwszego roku pracy prawo do 38 dni urlopu.

Wymiar każdego kolejnego urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego wynosi 26 dni, a nabycie prawa do kolejnego urlopu następuje z dniem 1 stycznia każdego roku. Natomiast w roku, w którym pracownik kończy 18 lat, wymiar urlopu za cały rok wynosi 20 dni (art. 205 § 2 kp).
pytanie:
odpowiedź: