Potęgi, ułamki, pierwiastki - jak to napisać na forum?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Potęgi, ułamki, pierwiastki - jak to ...
Napisano 11-10-2009 14:22
Jeśli w zadaniu występują wzory matematyczne z potęgami, ułamkami, pierwiastkami różnych stopni, to najlepiej zapisać je TEX-em; krótką instrukcję znajdziesz na stronie http://odpowiedz.pl/28616/28616/TeXczytelne-i-jednoznaczne-kodowanie-formul-matematycznych.html, a więcej szczegółów na stronie
http://matematyka.pl/viewtopic.php?t=28951

Ale jeśli uważasz to za zbyt trudne, to przynajmniej zachowaj następujące umowy, zapewniające jednoznaczność zapisu:
a) Tam, gdzie trzeba wstawić znak mnożenia, umieszczaj gwiazdkę, np. trzy razy pięć :
zapisz jako 3*5

b) Jeśli chcesz zapisać potęgę, pisz podstawę, znak ^ i wykładnik; np. a do potęgi 7: zamiast napisz : a^7, zamiast napisz p^(q^2+r^2), tzn. złożony wykładnik ujmij w nawiasy. Podobnie pisz jako a^(-1), nie zaś "a^-1" (nie pisze się przecież dwóch znaków działań obok siebie!).
Nie używaj znaczników html-owych (&sup), są trudno czytelne.

c) pierwiastek kwadratowy z wyrazenia w: napisz jako sqrt{w}, np. zapisz jako: sqrt{a+b^2}.

d) pierwiastek 3 stopnia możesz napisać jako sqrt3; np. napisz jako sqrt3{w},
np. zapisz jako sqrt3{p^2-1}. Analogicznie - pierwiastki wyższych stopni.

e)logarytm przy podstawie p z wyrażenia w, czyli pisz jako log[p] w,
albo lepiej (ujmując wielkość logarytmowaną w nawiasy): log[p](w); można też pisać log2(w), log10(w). Warto też pisać w nawiasie argument logarytmu naturalnego (np. ln (x) , lub ln {x} ) czy funkcji trygonometrycznej (np. tg (a) , sin {x} )

f)Podobnie zapisuj oznaczenia wyrazów ciągów: jeśli chcesz zapisać symbol pisz a[n], podobnie pisz jako p[2n+1], jako S[10] itd.

g) ułamki pisz zawsze w postaci: (licznik)/(mianownik), tzn. pisz licznik w nawiasie i mianownik w nawiasie, między nimi znak dzielenia "/". Ten znak - zauważ! - nie jest tym samym, co pozioma kreska ułamkowa; on ma takie własności, jak znak dzielenia ":", tzn. w zasadach pierwszeństwa wykonywania działań jest traktowany na równi z mnożeniem! - dlatego potrzebne te nawiasy, określające wyraźnie: odkąd-dokąd sięga licznik (dzielna), a odkąd-dokąd mianownik (dzielnik).
Jeśli np. napiszesz a+b/c+d to to NIE znaczy tylko
Ułamek trzeba napisać jako (a+b)/(c+d), zaś ułamek jako p*q/(r*s) względnie (p*q)/(r*s), nie zaś p*q/r*s, bo według zasad pierwszeństwa znaczyłoby to (p*q/r)*s czyli
Podobnie zapis a/b/c nie znaczy a/(b/c) [= ac/b], tylko (a/b)/c [= a/(bc)] !
Oczywiście w ułamkach piętrowych stosuj ponadto nawiasy kwadratowe i "kręcone" (figurowe).
Np.

zapisz jako [a+(q-1)/(q+1)]/[a/(q+1)-2]

h)"Słabe" nierówności, tj. pisz jako <= i >=; Różność najlepiej jako =/= .

Kreski wartości bezwględnej pisz przy pomocy kreski pionowej (zwykle jest na klawiszu "backslasha" , tj. "\", z prawej strony klawiatury, jako kreska pionowa "z przerwą", przy wciśniętym Shift), np. |a-x| ;

i) znaki rachunku zbiorów: unię (sumę zbiorów) literą u, iloczyn (część wspólną) literą n, różnicę zbiorów znakiem \ ("backslash"; nie mylić z kreską dzielenia "/" ). Znak "należy do" zastępujemy znakiem "at" czyli @ ("małpa") , albo literą E,
np.
pisz jako x @ (A n B) u (C \ D)
albo x E (A n B) u (C \ D) .
Dopełnienie zbioru Z oznaczamy Z'.
Moc (liczebność) zbioru, np. jako card(Z) albo n(Z).

j) znaki rachunku zdań: koniunkcja: & , alternatywa: v , negacja ~, np. piszemy jako p v (q & ~r ).

k) greckie litery piszemy "fonetycznie" w nawiasie figurowym, np.
jako {Delta}, np. jako {Delta}=b^2-4ac; jako, {pi}, np.jako {pi}r^2, jako sin {alfa}, jako |x-a|<={epsilon} itd.[/tex]

l) symbole z zakresu kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa:
Kombinacje k-elementowe ze zbioru n-elementowego (symbol Newtona):
*** jako (n//k)
*** jako C(k,n)
Liczebność zbioru (można użyć skrótu OM zamiast {Omega} ):
*** - patrz punkt i): card({Omega}} albo n({Omega});
*** albo n(OM)
Wariacje k-elementowe bez powtórzeń zbioru n-elementowego:
*** jako W(k,n)
Wariacje k-elementowe z powtórzeniami zbioru n-elementowego:
*** jako V(k,n)
Permutacje n-elementowe:
*** jako P[n]
Wzór Bernouliego:
*** jako P[N](k)
Prawdopodobieństwo warunkowe: P(A|B) (kreska pionowa: patrz punkt h)

m) Zamiast

piszemy int{f(x) dx}, ujmując CAŁE wyrażenie podcałkowe, razem ze zmienną całkowania, w nawias figurowy.
Zamiast

piszemy int[a,b]{f(x) dx}.

n) symbol granicy

piszemy jako lim[x->niesk]f(x).
Podobnie granice (także jednostronne) w punkcie w skończoności:
lim[x->2+] f(x)
Potęgi, ułamki, pierwiastki - jak to ...
Napisano 27-01-2021 23:10:53
, przez zadane
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Potęgi, ułamki, pierwiastki - jak to ...
Napisano 28-09-2010 17:39
To jest PORADA dla użytkowników - proszę NIE PISAĆ odpowiedzi!!
Odp: Potęgi, ułamki, pierwiastki - jak ...
Napisano 31-10-2011 08:45
, przez gontarpro
Odp: Potęgi, ułamki, pierwiastki - jak...
Napisano 01-09-2017 17:37
Tu są bardzo dobre nauczyciele matematyki: https://buki.org.pl/korepetycje/matematyka/lodz/
Odp: Potęgi, ułamki, pierwiastki - jak...
Napisano 13-05-2018 09:42
, przez hola82
https://6krokow.pl/franczyza-co-to-jest-i-jak-dziala/ Poczytaj tutaj, matematyka w praktyce!!!
pytanie:
odpowiedź: