Studia historyczne

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Studia historyczne...
Napisano 13-04-2005 19:00
Jakie studia powinni kończyć nauczyciele historii? Ile trwają takie studia i na jakie przedmioty kładziony jest największy nacisk?
Odp. dot. studiów nauczycielskich [...
Napisano 03-07-2020 20:19:49
, przez zadane
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Odp. dot. studiów nauczycielskich [...
Napisano 14-04-2005 08:29
http://www.chemia.uj.edu.pl/uj_katalog/view/uj/display_studies.php?id=190

Jeżeli interesuje Cię podołanie wyzwanieom Nauczyciela/-lki Historii, to dobrze by było wystartować na uczelnię tak znaną, jak Krakowski UJ. Pełna nazwa kierunku, na który powienieś/-nnaś sie wybrać, brzmi: historia, specjalność: nauczycielska, archiwistyczna, edytorstwo naukowe.

http://jazon.hist.uj.edu.pl/

Nauka pochłania 10 semestrów, gdyż -niestety- należy zakuwać, aż do poziomu magistra.

Do wymawagań należą:
Stara matura: Pisemny egzamin testowy z historii łącznie z historią starożytną (minimum programowe szkoły średniej). Nowa matura: Punkty za przedmiot zdawany na maturze: historia (poziom rozszerzony). Dodatkowa premia z tytułu zdania jeszcze jednego z pięciu przedmiotów: historia sztuki (poziom rozszerzony), wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony), język grecki klasyczny i kultura antyczna (poziom rozszerzony), historia muzyki (poziom rozszerzony). Wybranie drugiego przedmiotu dodatkowego nie jest obowiązkowe dla kandydata.


Limit przyjęć obejmuje 140 osób. Termin i miejsce skł. dokumentów:
Od 16 maja do 15 czerwca 2005 roku – wszyscy kandydaci z wyjątkiem kandydatów zdających nową maturę, do 1 lipca 2005 roku – kandydaci zdający nową maturę. Instytut Historii, ul. Gołębia 13


Należy zwrócić uwagę na fakt istotny:
W Instytucie Historii UJ obowiązuje system punktowy, zgodny z europejskim systemem punktów kredytowych ECTS. System nakłada na studenta obowiązek uzyskania 300 punktów w ciągu wszystkich lat studiów, czyli 60 punktów w ciągu każdego roku studiów.


W systemie obowiązującym w IH UJ nie istnieje przypisanie poszczególnych przedmiotów do poszczególnych lat studiów, ale każdy student samodzielnie układa program zajęć, który zamierza realizować w danym roku akademickim.


W programie tym musi uwzględnić kursy obowiązkowe zaliczone do tzw. kanonu. Kanon jest zbiorem kursów, które student musi zrealizować w czasie pięciu lat trwania studiów i których zaliczenie jest podstawą uzyskania absolutorium. W skład kanonu wchodzą:


I. Kursy podstawowe (historia starożytna, historia średniowieczna, historia nowożytna, historia XIX wieku, historia XX wieku, nauki pomocnicze historii, metodologia historii i historia historiografii, statystyka i informatyka oraz wstęp do badań historycznych,

II. Wykłady monograficzne, III. Proseminaria, IV. Seminaria, V. Kursy uzupełniające, VI. Lektoraty (z języka łacińskiego i języka nowożytnego).


Oprócz kursów uzupełniających, student może zapisać się na kursy dodatkowe. Robi to według własnego uznania, poszerzając swoją wiedzę i zdobywając punkty dodatkowe, które są istotne przy obliczaniu tzw. lokaty będącej podstawą przyznawania stypendium naukowego.
Pozdrawiam i ..życzę powodzenia;)!
Odp. dot. studiów nauczycielskich...
Napisano 26-07-2016 22:59
, przez lenoreek
Nie wiem jakie studia powinni kończyć. Ogólnie to teraz znaleźć pracę jako nauczyciel jest bardzo ciężko więc nigdy nie patrzałam w tym kierunku. Zdecydowanie lepiej jest sobie wybrać jakiś kierunek w takiej http://policealna.gowork.pl/oferta-edukacyjna/medyczna-szkola-policealna/higienistka-stomatologiczna szkole policealnej niż iść na studia. Przynajmniej takie jest moje zdanie :)
pytanie:
odpowiedź: