Cykl Krebsa - produkty reakcji pomostowej

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Cykl Krebsa - produkty reakcji ...
Napisano 17-04-2005 18:12
Jakie są produkty reakcji pomostowej cyklu Krebsa?
Reakcja pomostowa to oddzielny etap ...
Napisano 29-05-2020 22:00:46
, przez zadane
Sprobuj na https://dojrzewamy.pl. Pisza ponad 2000 odpowiedzi dziennie!
Reakcja pomostowa to oddzielny etap ...
Napisano 17-04-2005 18:34
, przez mork
Reakcja pomostowa to oddzielny etap oddychania komórkowego.
ETAPY ODDYCHANIA
1.glikoliza
2.rekacja pomostowa
3.cykl Krebsa
4. łancuch oddechowy
5. chemiosmoza

Reakcja pomostowa:
pirogronian + CoA-SH + NAD+-->acetylo-CoA + CO2 + NADH

Produktami są jak widać aktywny octan, dwutlenek węgla i NADH
A mógłbyś opisać Cykl Krebsa i Łańcuch ...
Napisano 01-06-2005 19:17
, przez SZySZeC
A mógłbyś opisać Cykl Krebsa i Łańcuch Oddechowy? Bo ogólnie to kumam, ale w sumie to są trudne tematy i może jakoś tak przystępnie to przedtawisz ;)
Cykl Krebsa, cykl kwasu cytrynowego, ...
Napisano 01-06-2005 19:34
, przez hcww
Cykl Krebsa, cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trójkarboksylowych, drugi etap oddychanie komórkowego zachodzący w mitochondriach, końcowa droga spalania metabolitów powstałych z rozkładu cukrów, tłuszczów i białek.
Cykl ten polega na całkowitym utlenianiu czynnego octanu powstałego w procesie glikolizy w szeregu przemian od kwasu octowego do kwasu szczawiooctowego. W przebiegu tych reakcji odłączane są cząsteczki dwutlenku węgla (CO2) oraz atomy wodoru, które łączą się z NAD. W jednym przebiegu cyklu następuje spalanie dwóch atomów węgla, w wyniku czego powstają dwie cząsteczki CO2, odłącza się 8 protonów i 8 elektronów, które biorąc udział w fosforylacji oksydacyjnej (łańcuch oddechowy) dają 11 cząsteczek ATP, dwunasta cząsteczka ATP (lub GTP) powstaje w wyniku fosforylacji substratowej.
Istotą cyklu jest to, że jednostka dwuwęglowa, czyli acetylokoenzym A (acetylo-CoA) łączy się z jednostką czterowęglową (kwas szczawiooctowy) dając związek sześciowęglowy (kwas cytrynowy), który ulega dwukrotnie dekarboksylacji i czterokrotnie odwodorowaniu i w rezultacie przekształca w kwas szczawiooctowy, dzięki czemu może nastąpić kolejny obrót cyklu.
W szczególności cykl kwasu cytrynowego zachodzi następująco: acetylo-CoA łączy się z kwasem szczawiooctanowym, z czego powstaje kwas cytrynowy oraz wolny koenzym A (CoA). Kwas cytrynowy w wyniku reakcji kondensacji zostaje przekształcony w kwas izocytrynowy, a ten w wyniku odwodorowania i dekarboksylacji w alfa-ketoglutaran, który po kolejnej dekarboksylacji i odwodornieniu daje bursztynylo-CoA. Bursztynylo-CoA przekształca się w bursztynian a reakcji tej towarzyszy fosforylacja substratowa (GDP→GTP lub ADP→ATP) i wydzielenie wolnego CoA. Bursztynian przechodzi dalej w fumaran co związane jest z redukcją FAD do FADH2. Następnie w reakcji hydratacji (przyłączania wody) powstaje jabłczan, który oddając wodór przekształca się w szczawiooctan zamykający cykl.
Sumarycznie równanie cyklu Krebsa przedstawia się następująco:
acetylo-CoA + 3NAD + FAD + ADP + Pi + 2H2O = 2CO2 + 3NADH+ + FADH2 + ATP + 2H+ + CoA

;))
spalanie kwasu octowego cyklu Krebsa...
Napisano 10-01-2007 14:01
, przez IZABELA
spalanie kwasu octowego cyklu Krebsa?
spalanie kwasu octowego cyklu Krebsa...
Napisano 07-09-2017 18:58
, przez annabr21
jakie są produkty cyklu Krebsa?
pytanie:
odpowiedź: