Prosze o pomoc w odp na pytania :( To na egzamin!?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Prosze o pomoc w odp na pytania :( To na...
Napisano 12-02-2008 08:43
, przez Kr3t
Polityka społeczna i zdrowotna – pytania:
1. Proces globalizacji a zdrowie.
2. Wpływ procesu globalizacji na zmiany w strukturze i funkcjach placówek opieki zdrowotnej.
3. Transformacja demograficzna – przyczyny, konsekwencje.
4. Wymień i omów fazy transformacji epidemiologicznej.
5. Omów choroby cywilizacyjne – przyczyny, główni przedstawiciele.
6. Omów tzw. „nowe zagrożenia” w transformacji epidemiologicznej.
7. Co to są zakażenia nozokomialne (wewnątrzzakładowe)?
8. Co to są choroby jatrogenne?
9. Wymień formy organizacyjno-prawne opieki zdrowotnej.
10.Co to jest publiczny zakład opieki zdrowotnej?
11.Co to jest niepubliczny zakład opieki zdrowotnej?
12.Omów pojęcie „prywatyzacja” w odniesieniu do opieki zdrowotnej.
13.Omów pojęcia: „prywatyzacja funkcjonalna”, „prywatyzacja działalności pomocniczej”, w odniesieniu do opieki zdrowotnej.
14.Wymień pozytywy prywatyzacji opieki zdrowotnej.
15.Wymień potencjalne negatywy prywatyzacji opieki zdrowotnej.
16.Omów główne różnice dotyczące zarządzania publicznym a niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej.
17.Co oznacza pojęcie „akredytacja” w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej.
18.Omów cele procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej.
19.Omów założenia procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej.
pytanie:
odpowiedź: