Cierpienia Młodego Wertera?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Zadaj własne pytanie

Cierpienia Młodego Wertera...
Napisano 29-12-2009 15:01
, przez Joltynka
Człowiek wocec samobójstwa. Analizując fragment powieści(list z 12 sierpnia)
dokonaj charakterystyki postaw ludzi wobec samobójstwa, a następnie omów typ człowieka i jego wartości.
pytanie:
odpowiedź: