Ktos pomoze?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Ktos pomoze...
Napisano 24-06-2011 16:17
, przez ania...16
Rozważ model makroekonomiczny gospodarki:
KONSUMPCJA, C = 2000
INWESTYCJE, I = 800
WYDATKI RZĄDOWE, G = 1000
TRANSFERY PŁATNICZE RZĄDU, Z = 200
ODSETKI OD DŁUGU PUBLICZNEGO, OD = 100
DOCHODY NETTO Z CZYNNIKÓW PRODUKCJI ZA GRANICĄ I TRANSFERY PŁATNICZE Z ZAGRANICY DLA SEKTORA PRYWATNEGO, V = -100
EKSPORT NETTO, X = -100
PODATKI 800
- Ile wynosi PKB?
- Ile wynosi dochód do dyspozycji?
- Jaki jest poziom oszczędności prywatnych?
- Jaki jest deficyt budżetowy?
- Ile wynoszą oszczędności zagranicy?
- O ile zwiększy się w danym okresie dług publiczny, jeśli deficyt budżetowy finansowany jest w 90% poprzez emisję obligacji?
pytanie:
odpowiedź: