Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania z rachunkowości finansowo-bankowej ?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania z ...
Napisano 29-12-2011 07:05
, przez logistyk
W oparciu o dane Ministerstwa Finansów oraz sprawozdań z działalności Lokalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez JST za poszczególne lata oraz danych www.stat.gov.pl proszę uzupełnić poniższe tabele.
Tabela 1. Dług JST i jego udział w długu publicznym państwa na tle dochodów i wydatków budżetu państwa w latach 2004-2011
Lata Dochody budżetu państwa (w mld zł) Wydatki budżetu państwa (w mld zł) Dług publiczny państwa (w mld zł) Dług publiczny państwa wobec PKB (w %) Dług JST (w mld zł) Udział długu JST w DPP (w %) Udział dochodów JST w dochodach publicznych państwa (w %) Udział wydatków JST w wydatkach budżetu państwa (w %) Dług JST wobec PKB (w %)
2004 156,3 197,7 432,3 50,2 19,1 4,4 58,6 46,2 1,9
2005 179,8 208,1 466,6 52,0 21,2 4,5 57,4 49,9 2,1
2006 197,6 222,7 504,9 54,6 24,9 4,9 59,4 53,8 2,4
2007 236,4 249,7 545,4 54,8 25,9 4,7 55,6 51,8 2,2
2008 253,5 273,9 598,4 53,9 28,8 4,8 56,7 53,1 2,3
2009
2010
2011*
* - przewidywanie
Tabela 2. Rozmiary zadłużenia JST na tle wyników budżetowych w latach 2004-2011 w mln zł
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Zadłużenie JST 19105 21181 24949 25876 28775
- gminy 7552 8067 9586 9959 10821
- miasta na prawach powiatu 9511 10415 11296 11259 12775
- powiaty 1480 1816 2493 2640 2889
- województwa 562 883 1574 2019 2289
Wynik budżetów JST
(deficyt/nadwyżka) 117 -895 -2998 1287 -1593
Dochody JST ogółem 91504 102912 17040 131380 143590
Wydatki JST ogółem 91387 103807 120038 129113 145183
* - przewidywanie

Tabela 3. Struktura zadłużenia JST w latach 2004-2011 według tytułów dłużnych ( w %)
Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Kredyty i pożyczki
JST ogółem 81,6 83,3 83,9 83,6 89,6
- gminy 87,0 86,9 86,3 85,8 88,2
- miasta na prawach powiatu 78,0 80,7 77,3 78,1 89,4
- powiaty 79,2 80,2 81,5 81,4 83,7
- województwa 75,4 86,1 85,2 82,5 94,8
Papiery wartościowe
JST ogółem 16,4 15,5 15,1 15,7 9,8
- gminy 9,7 10,7 11,9 13,0 10,8
- miasta na prawach powiatu 20,9 18,7 22,2 21,3 10,1
- powiaty 19,9 19,3 18,0 18,4 16,2
- województwa 21,4 13,3 14,4 17,4 5,1
* - przewidywanie
Przydatny link:http://www.mf.gov.pl/index.php?const=5&dzial=229&wysw=4
pytanie:
odpowiedź: