Zadania z mikroekonomi-czy moglby ktos pomoc?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Zadania z mikroekonomi-czy moglby ktos ...
Napisano 03-02-2012 19:51
, przez nemuri
orlem z mikroekonomii niestety nie jestem :(
Licze na pomoc:

Zadanie 1
Niech dana będzie funkcja użyteczności Moniki: U=QAQB. Jej budżet – 36 jednostki pieniężne. Z całego zbioru dostępnych koszyków dóbr A i B znamy tylko dwa: QA=6; QB=2 oraz QA=3; QB=4. Jak Monika powinna wykorzystać swój budżet aby uzyskać maksymalną korzyść?


Zadanie 2
Na rynku funkcjonuje trzech sprzedawców i trzech kupców. Znane są trzy funkcje podaży indywidualnej sprzedawców
Q1=2P-6; Q2=3P-15; Q3=5P
oraz indywidualne funkcje popytu:
Q1=12-P; Q2=16-4P; Q3=10-0,5P.
Znajdź cenę równowagi oraz wielkość transakcji każdego uczestnika rynku.Pyt.1
Omów efekty substytucyjny i dochodowy zmiany ceny dla dobra normalnego w warunkach gdy funkcja użyteczności konsumenta jest znana. Odpowiedź zilustruj wykresami.

Pyt. 2
Jakiej porady udzielisz prezesowi firmy działającej na rynku doskonale konkurencyjnym, dysponując następującą informacją: cena nie przewyższa kosztów marginalnych (i koszty marginalne rosną wraz ze wzrostem produkcji); cena pokrywa koszty zmienne przeciętne; płace i stopa procentowa mają tendencję zniżkową.
pytanie:
odpowiedź: