Pytania z mikroekonomi na dzisiaj?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Pytania z mikroekonomi na dzisiaj...
Napisano 04-03-2012 11:06
, przez mateo721
1. Przedsiębiorca przedstawiony na wykresie nr 1 funkcjonuje na rynku:
A. Doskonałym;
B. >Niedoskonałym.

j.p. Wykres nr 1
MC

ATC





MR D

0
X1 X


2. Czy przedsiębiorca przedstawiony na wykresie nr 1 Znajduje się w równowadze?
A. Tak ;
B. >Nie.

3. Czy przedsiębiorca przedstawiony na wykresie nr 1 powinien zmienić wielkość produkcji ? jeśli tak, zaznacz na wykresie właściwy poziom produkcji
>A. Tak;
B. Nie.

4. Na podstawie tabeli odpowiedz na pytania.

P MR X TR TC FC VC ATC AVC AFC MC
20 5 10 200 70 30 40 7 4 3 5

A. Czy producent jest konkurentem doskonałym: a) tak; >b) nie;
B. Czy producent jest w punkcie równowagi : >a) tak; b) nie;
C. Czy osiąga zysk ekonomiczny: >a) tak b) nie;

5. Czy firma opisana w tabeli 1 znajduje się
w równowadze?
>a) tak; b) brak danych;• c) nie

6. Czy firma opisana w tabeli 2 (na rynku czynnika produkcji) znajduje się
w równowadze?
a) tak; b) brak danych;• >c) nie
Tabela 2
TPP TR PX MR MPPL MRPL VMPL MCRL PL L TC ATC MC WE
2 200 10 6 5 30 50 40 40 2,5 100 5 8 100

8. Wraz ze wzrostem zatrudnienia czynnika produkcji o kolejne jednostki produkt marginalny w pierwszym etapie produkcji
a) >rośnie
b) nie zmienia się,
c) maleje.

9. Dyskryminację cenową stosują:
a) monopole związków zaw.
b) >monopole,
c) monopsony.

10. Wraz ze wzrostem ceny przychody przedsiębiorstwa funkcjonującego w konkurencji niedoskonałej (TR) maleją dla poziomów elastyczności Edp:
a. >neutralnej;
b. większych od jedności
c. mniejszych od jedności

11. Elastyczność krzyżowa lub mieszana dla dóbr substytucyjnych jest:
a. ujemna
b. >dodatnia;
c. neutralna.

12. Rosnąca krańcowa stopa substytucji oznacza, iż w miarę jak zmniejsza się konsumpcja dobra "Y", kolejne przyrosty dobra "X" substytuują coraz :
a) mniejsze ilości dobra "Y";
b) >większe ilości dobra "Y";
c) większą ilość dóbr trzecich.

13. Podaj warunki równowagi przedsiębiorcy na ryku czynników produkcji:
a. MRzz = MC;
b. >MRP = MCR;
a. MRP = VMP.

14. Dla TC= 360 j.p. określ strukturę wykorzystania pracy- L oraz kapitału - K; ceny tych czynników produkcji wynoszą: PL=4j.p.; PK =5 j.p.; zakładamy, że są spełnione warunki równowagi.
Wyjaśnij wybór………………………………………………………………………
a. >40 L i 40 K;
b. 50L i 40K;
c. 50K i 50L.

15. O możliwości stosowania dyskryminacji płac decydują:
a. poziom bezrobocia
b. >różnice w elastyczności podaży pracy;
c. forma rynku.
pytanie:
odpowiedź: