Jak trzeba rozwiązać te zadania?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Jak trzeba rozwiązać te zadania...
Napisano 01-04-2012 00:38
zad.1 Posługując się wyłącznie wzorami grupowymi, ułóż równania reakcji addycji wodoru,chloru,bromowodoru i wody do propenu i podaj nazwy produktów.
zad.2 Zaproponuj metody otrzymywania:
a) bromofenylometanu z karbidu dysponujac dowolnymi zwiazkami nieorganicznymi
B) but-2-yn z etanu i dowolnych związków nieorganicznych.
zad.3 Pryedstaw izomery monobromopochodnej o wzorze C4H9Br.
pytanie:
odpowiedź: