Dokumentem księgowym umożliwiającym zaewidencjonowanie operacji gospodarczej jest?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Dokumentem księgowym umożliwiającym ...
Napisano 26-11-2012 19:57
A. Oświadczenie świadków potwierdzających w formie ustnej fakt zaistnienia operacji gospodarczej,
B. sporządzona na piśmie zgodnie z przepisami prawa i zawierająca niezbędną treść szczegółwoa informacja operacji gospodarczej,
C. zapis księgowy na odpowiednim koncie,
D. zamówienie dostawy materiałów.
pytanie:
odpowiedź: