Potrzebuję pomocy z zadaniami z fizyki?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Potrzebuję pomocy z zadaniami z fizyki...
Napisano 22-05-2013 15:52
, przez sanuu
Proszę o pomoc w rozwiązaniu paru zadań. Zakładam, że strona ta jest stworzona po to, aby pomagać w ich rozwiązaniu, bo nie każdy musi być dobry we wszystkim. Więc przyznaje się, że fizyka to kompletnie nie moja działka i nawet jeśli próbuję coś zrozumieć, to i tak nie potrafię, stąd moja prośba o rozwiązanie zadań, a nie podanie oczywistych odpowiedzi, do których i tak sama nie dojdę.
Jesteśmy tu żeby sobie pomagać, więc bardzo proszę o rozwiązania, a ja odwdzięczę się pomocą w dziedzinach, które nie sprawiają mi problemu.
Oto zadanka:
^^

CZĘŚĆ A
Zad.1 Umieszczając przedmiot o wysokości h=0,05 m w odległości x=0,1 m od krzywizny zwierciadła kulistego wklęsłego otrzymuje się obraz pozorny o wysokości h=0,15 m. Obliczyć promień krzywizny zwierciadła. Narysować bieg promieni.
Zad.2. Soczewka szklana umieszczona w powietrzu ma zdolność zbierającą +D, umieszczona zaś w pewnym ośrodku ma zdolność zbierającą -D. Obliczyć bezwzględny współczynnik załamania ośrodka jeżeli bezwzględny współczynnik załamania szkła wynosi n=1,5.
Zad.4. W odległości d=1 m od ekranu ustawiono żarówkę. Jaki warunek musi spełniać ogniskowa soczawki, która ustawiona między żarówką i ekranem, może dać na ekranie ostry obraz włókna żarówki?
Zad.5. Odległość między przedmiotem i rzeczywistym, dwukrotnie powiększonym obrazem dawanym przez soczewkę wynosi l=100 cm. Jaką zdolność skupiającą ma soczewka?
Zad.6. Siatka dyfrakcyjna, na którą pada prostopadle monochromatyczna wiązka światła, daje pod pewnym kątem prążek widma trzeciego rzędu. Po umieszczeniu całego układu w cieczy obserwuje się pod tym samym kątem prążek widma czwartego rzędu. Znaleźć bezwzględny współczynnik załamania cieczy.
Zad.7. Aparat fotograficzny daje możliwość uzyskania ostrego zdjęcia przedmiotu znajdującego się w odległości nie mniejszej niż x=1,5 m od obiektywu. Nie regulując aparatu, na jego obiektyw nałożono dodatkową soczewkę o zdolności skupiającej z=1. W jakiej najmniejszej odl. od obiektywu może obecnie znajdować się przedmiot, aby jego zdjęcie było ostre?
CZĘŚĆ B
Zad.1. Promieniotwórczy kobalt ma czas połowicznego rozpadu T=5,7 lat. Po jakim czasie jego aktywność spadnie e razy?
Zad.2. Po jakim czasie nastąpi rozpad 2 mg polonu, jeżeli w chwili początkowej jego masa wynosi 0,2 g? Czas połowicznego rozpadu przyjąć T=138dni.
Zad.3. Obliczyć stosunek grubości materiału PbO oraz PB, potrzebnego do zredukowania natężenia promieniowania X o danej długości fali do połowy wartości promieniowania padającego na te materiały.
Zad.4. Obliczyć ilość atomów radonu rozpadających się w ciągu pierwszej dobym jeśli początkowa masa radonu m0. Dane są jeszcze: NA-stała Avogadro, masa molowa, T-czas połowiczego rozpadu.
Zad.5. Wyznaczyć liczbę atomów uranu, które rozpadną się w ciągu jednego roku, jeśli początkowa masa uranu wynosiła m0. Dane są: stała Avoadro, masa molowa, T=4,5*10do 9 lat połowicznego rozpadu. Przy obliczeniach wziąć pod uwagę, że t<
pytanie:
odpowiedź: