Prawdopodobienstwo, rzut kostka i losowanie kul?

1. Zadaj pytanie
2. Odpowiedz
3. Dowiedz sie więcej
PROLINK

Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Prawdopodobienstwo, rzut kostka i ...
Napisano 11-11-2014 16:56
, przez pawelosek
Zad.1 Dane: P(B)=2/5 , P(A`)=1/3 , P(A(odwrócone U)B)=7/15 Oblicz: P(A), P(AUB) P((AUB)`)

Zad.2
W urnie U1 są: 2 kule białe, 1 czarna, 1 czerwona
W urnie U2 są: 2 kule białe, 2 czerwone
Rzucamy kostką. Jeżeli wypadnie 6 oczek, to losujemy jedną kulę z U2, w przeciwnym wypadku z U1.
Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kuli czerwonej.

zad.3
Rzucamy 8 razy kostką. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń.
A- za każdym razem wypadnie 6 oczek.
B-za każdym razem wypadnie ta sama liczba oczek.
C-co najwyżej 7 razy wypadnie 6 oczek.
D-za każdym razem wypadnie inna liczba oczek.

zad.4
W pudełku są: 3 kule białe, 4 czarne, 6 czerwonych. Wyciągamy jednocześnie 4 kule. Oblicz prawdopodobieństwo, że wśród wybranych kul będą:
a) dokładnie 3 czerwone
b)co najmniej 3 czerwone
c)co najwyżej 3 czerwone

zad.5
Rzucamy dwiema kostkami. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń.
A - suma oczek jest równa 8
B - iloczyn oczek jest liczbą pierwszą.
pytanie:
odpowiedź: